Maastricht UMC+

Patiëntinformatie

Echo van het hart (echocardiografie)

Onderzoek van het hart door middel van geluidsgolven

U bent door uw behandelend arts doorverwezen voor een echocardiografie. Doel van dit onderzoek is om het hart en de hartkleppen zichtbaar te maken en te onderzoeken. Op dit blad krijgt u informatie over het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum op niveau 1 van het Maastricht UMC+ (Volg 5-1 blauw).

Wat is een echocardiografie

Een echocardiografie is het uitzenden en opvangen van geluidsgolven van een zeer hoge frequentie (dit heet ‘ultrageluid’). De organen in het lichaam, zoals het hart, kaatsen de geluidsgolven terug. Dit ‘ultrageluid’ wordt omgezet in beelden die te zien zijn op een beeldscherm. Zo worden de hartspier, de hartholten en de hartkleppen zichtbaar. U hoort of voelt dit geluid niet, het is onschadelijk. Tijdens het onderzoek maken wij ook gebruik van “Doppler techniek”. Dit is een geluidstechniek om de snelheid van de bloedstroom door de verschillende hartkleppen te meten. Dit geluid is wel te horen maar is niet schadelijk.

Voorbereiding

Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion. U krijgt namelijk elektroden (plakkers) opgeplakt en anders plakken deze niet goed op de huid. Medicatie mag u op de dag van het onderzoek innemen.

Het onderzoek

U meldt zich minimaal 5-10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van polikliniek  Hart +Vaat Centrum Maastricht. De laborant of de assistent-cardioloog brengt u naar de echokamer. U ontbloot uw bovenlichaam en gaat op de onderzoeksbank liggen.

U krijgt drie elektrodes (plakkers) op uw borstkas geplakt. Daarna gaat u op uw linkerzij liggen met de linkerhand onder uw hoofd en de rechterarm naast uw lichaam.

Om een zo goed mogelijk contact te krijgen tussen het echoapparaat en de huid wordt gel aangebracht op de geluidskop van het apparaat. Dit voelt koud aan. Door de geluidskop op verschillende plekken op de borstkast te plaatsen, probeert de assistent-cardioloog en/of de laborant een goed beeld te krijgen van het hart.

 

Echocardiografie
Echocardiografie

Na het onderzoek

Na het onderzoek beoordeelt de cardioloog de gegevens (dit is niet uw behandelaar). In sommige gevallen maakt deze nog aanvullende opnamen. De duur van het onderzoek wisselt, maar bedraagt ongeveer dertig minuten.

De uitslag

U krijgt de uitslag van de echocardiografie van uw behandelend arts op de polikliniek of in sommige gevallen van uw huisarts. De medewerkers die u ziet tijdens het onderzoek kunnen geen informatie geven over de resultaten van het onderzoek.

In het kort

  • Meld u 5-10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek Hart+Vaat Centrum, niveau 1 (volg 5-1, blauw) 
  • Gebruik geen bodylotion op de dag van het onderzoek.
  • Het  onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
  • Er geen complicaties, het onderzoek is ongevaarlijk. 
aanmeldbalie poli HVC

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de: 

Polikliniek Hart+Vaat Centrum 
Telefoon: 043-387 27 27 (op werkdagen van 8.30-17.00 uur) 

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021