Maastricht UMC+

Patiëntinformatie

Echo van het hart (echocardiografie)

Onderzoek van het hart door middel van geluidsgolven

U bent door uw behandelend arts doorverwezen voor een echocardiografie.  Op dit blad krijgt u informatie over het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Hart+Vaat Centrum op niveau 1 van het Maastricht UMC+ (Volg 5-1 blauw). Meldt u 5-10 minuten voor uw afspraak aan de balie van de polikliniek. 

Wat is een echocardiografie

Bij een echocardiografie wordt een soort microfoontje op uw borst geplaatst dat geluidgolven uitzend. Het lichaam kaatst deze golven terug en het apparaat maakt hier afbeeldingen van. Zo worden de hartspier, de hartholten en de hartkleppen zichtbaar. U hoort of voelt dit geluid niet, het onderzoek doet geen pijn en is niet schadelijk voor uw gezondheid. Tijdens het onderzoek maken wij ook gebruik van “Doppler techniek”. Dit is een geluidstechniek om de snelheid van de bloedstroom door de verschillende hartkleppen te meten. Dit geluid is wel te horen, maar ook niet schadelijk. Via 3 stickers op de borst, wordt het hartritme gemeten, terwijl het echo apparaat afbeeldingen van het hart maakt. Een echo van het hart duurt gemiddeld 30 minuten. 

Echo van het hart (echocardiografie)
Echocardiografie

Waarom krijgt u een echo van het hart?

Met dit onderzoek wordt het hart en de hartkleppen zichtbaar gemaakt. Zo kan de arts de grootte van het hartkamers zien, de dikte van de hartspier, de pompfunctie en het functioneren van de hartkleppen (lekkage of vernauwing). 

Voorbereiding

Gebruik op de dag van het onderzoek geen bodylotion. U krijgt namelijk elektroden (plakkers) opgeplakt en anders plakken deze niet goed op de huid. Medicatie mag u op de dag van het onderzoek innemen.

Het onderzoek

De laborant of de assistent-cardioloog brengt u naar de echokamer. U ontbloot uw bovenlichaam en gaat op de onderzoeksbank liggen. U krijgt 3 elektrodes (plakkers) op uw borstkas geplakt. Daarna gaat u op uw linkerzij liggen met de linkerhand onder uw hoofd en de rechterarm naast uw lichaam.

Er wordt gel aangebracht op de geluidskop van het apparaat, dit zorgt voor een goed contact tussen het echoapparaat en de huid. Dit voelt koud aan. De geluidskop wordt op verschillende plekken op de borstkast verplaatst. Dit is nodig om een goed beeld te krijgen van het hart.

Na het onderzoek

Na het onderzoek beoordeelt de cardioloog de gegevens (dit is niet uw behandelaar). In sommige gevallen maakt deze nog aanvullende opnamen. De duur van het onderzoek wisselt, maar is gemiddeld 30  minuten. 

De uitslag

U krijgt de uitslag van de echocardiografie van uw behandelend arts op de polikliniek of in sommige gevallen van uw huisarts. De medewerkers die u ziet tijdens het onderzoek kunnen geen informatie geven over de resultaten van het onderzoek.

In het kort

  • Meldt u 5-10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek Hart+Vaat Centrum, niveau 1 (volg 5-1, blauw) 
  • Gebruik geen bodylotion op de dag van het onderzoek.
  • Het  onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met : 

  • Polikliniek Hart+Vaat Centrum 
    T: 043 387 27 27 
    E: poli.hvc@mumc.nl
Laatst bijgewerkt op 26 augustus 2022