mumc+ GOED

Folder

Knieboek: De dag van opname in het ziekenhuis

Dag van opname

Per brief krijgt u van ons de datum en het tijdstip dat u zich dient te melden voor opname in het ziekenhuis. U meldt zich dan bij de balie van verpleegafdeling C4.
In principe wordt bijna iedereen om 07.00 uur op de dag van operatie opgenomen. Hiervoor gelden enkele uitzonderingen:

  • patiënt met veel co-morbiditeiten (ziektes), patiënten waarbij nog de bloedverdunner moet geregeld worden.
  • Patiënten waarbij de pacemaker nog ingesteld moet worden.

Op de dag van uw opname komen een aantal mensen bij u langs:

  • De zaalarts.
  • Verpleegkundigen van de afdeling.
  • De operateur markeert het te opereren been met een zwarte stift. Het kan zijn dat uw operateur een andere arts is dan de arts die u op de polikliniek heeft gezien. Dit geldt ook voor de anesthesioloog.

Eten en drinken

Op de dag voor de OK mag u nog gewoon eten en drinken tot 22.00 uur. Daarna mag u niet meer eten. Drinken mag u tot 2 uur voor de operatie, maar alleen nog heldere vloeistoffen en koffie/thee zonder melk.

Medicatie

De dag van opname start u met Fraxiparine spuitjes tegen trombose. Deze krijgt u dagelijks gedurende 6 weken. De anesthesioloog bespreekt met u hoe u uw bloedverdunners gebruikt. Gebruikt u Acenocoumarol (Sintrommitis) dan moet u meestal hiermee mee stoppen en krijgt u Innohep.

Na de operatie start u weer uw eigen bloedverdunners. De Trombosedienst overlegt met u het innameschema.
Als u Ascal/Carbasalaat calcium gebruikt mag u deze blijven gebruiken.
Bij gebruik van Plavix (Clopidogrel) bespreekt de anesthesioloog met u of u moet stoppen met de medicatie. Dit verschilt per patiënt.

Bezoek

Uw familie krijgt bij opname een kaartje met telefoonnummers en bezoektijden van de afdeling. De bezoektijden op de afdeling zijn van 15.00 tot 19.45 uur.

De pijnbestrijding

Om pijn zoveel mogelijk te voorkomen vragen wij u na uw operatie regelmatig een cijfer voor uw pijn te geven tussen 0 en 10. 0 betekent ‘geen pijn’ en 10 is de ‘maximaal voor u voorstelbare pijn’. Met deze pijnmetingen kunnen we het verloop van de pijn goed volgen en de pijnbestrijding optimaal aan uw behoeften aanpassen. Pijn kan uw herstel negatief beïnvloeden en dat is nietwenselijk. De ‘Acute pijnservice’ vanuit de afdeling anesthesiologie is altijd beschikbaar om uw pijnbehandeling aan te passen.

Pijnschaal
Figuur 1. Pijnschaal
Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1405