mumc+ GOED

Folder

Uw opname op verpleegafdeling A3

De bewakingsafdeling

U hebt een brief gekregen met de opnamedatum. Op de aangegeven datum wordt met u contact opgenomen door de opname coördinator van verpleegafdeling A3 tussen 9.30 en 10.00 uur.

U wordt opgenomen op de Respi Care Unit (RCU). Houdt u er rekening mee dat op de deze afdeling zeer zieke mensen kunnen liggen.

Opname

U meldt zich tussen 12.30 uur en 13.00 uur aan de balie van afdeling A3 Niveau 3.

Volg 7 – 1 blauw.

U wordt ontvangen door de secretaresse van de Longafdeling A3 of door een verpleegkundige van de Respi Care Unit (RCU).

verpleegadfdeling A3
Verpleegafdeling A3

 

Met de verpleegkundige heeft u een intake gesprek. Daarna komt de arts voor een gesprek en hij/zij zal ook een lichamelijk onderzoek doen. Mogelijk dat er nog enkele onderzoeken plaatsvinden in de loop van de dag. Bijvoorbeeld een longfoto een bloedprik, een longfunctieonderzoek.

Ook de verpleegkundige van het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) komt naar u toe. Hij/zij legt u en uw partner, familie of mantelzorger en geeft instructie over het beademingsapparaat. Hij/zij oefent ook met u en uw begeleiders met het bedienen van het apparaat en leert u ook hoe u de beademingsslang(en) moeten aankoppelen aan het apparaat en aan het masker.

Er wordt een beademingsmasker gekozen dat goed op uw gezicht aansluit. U en uw begeleiders krijgen uitleg hoe het masker moet opgezet en afgezet worden. Het is belangrijk dat u het masker zelfstandig kunt afzetten. Stel dat u zich om welke reden dan ook misselijk voelt en moet overgeven, dan moet u het masker kunnen afzetten. Ook met het masker op- en afzetten moeten u en uw begeleiders oefenen.

Wij oefenen al een eerste keer met de beademingsondersteuning en het masker op. De komende nacht moet u immers al met het masker op en de beademingsondersteuning gaan slapen. Deze oefensessie kan, naar gelang uw beleving, een 30 tot 45 minuten duren.

Voordat u 's avonds aangesloten wordt aan het beademingsapparaat, wordt er een vingerprik gedaan om het koolzuurgehalte en enkele andere waarden in het bloed te bepalen. Ook kan, als uw arts het nodig vindt, midden in de nacht bloed geprikt worden.

’s Ochtends voordat de beademingsondersteuning gestopt wordt, wordt er nogmaals bloed geprikt. Dit is een belangrijke bloedprik. Met deze uitslag ziet de arts de eerste resultaten. Zo kan uw arts zien of de instellingen van het beademingsapparaat toereikend zijn of moeten bijgesteld worden.

De tweede dag worden, na overleg met de longarts van het CTB, zo nodig aanpassingen aan de instellingen van het beademingsapparaat gedaan. Overdag hoeft u niet steeds op de afdeling te blijven. U kunt afspraken maken met de verpleegkundige van de afdeling en met de verpleegkundige van het CTB wanneer u wel aanwezig moet zijn. Bijvoorbeeld om weer een oefensessie te houden met de nieuwe ingestelde beademingsdrukken. De volgende nacht zal, indien de arts dit nodig vindt, een meting gedaan worden van het koolzuurgehalte. Dit gebeurt door middel van een oorclip met sensor. 's Avonds voor het aansluiten en 's morgens voor het loskoppelen van de beademing, wordt er weer bloed geprikt in een vinger.

Na de derde of de vierde nacht, als alles redelijk is ingesteld op het beademingsapparaat, u het beademingsapparaat goed kunt bedienen en er verder geen bijzonderheden zijn, mag u naar huis. Het beademingsapparaat en het masker dat u in het ziekenhuis gebruikt heeft, neemt u mee naar huis. Het apparaat is aan uw naam gekoppeld.

De verpleegkundige van het CTB heeft een lijst met artikelen die u gebruikt, masker, slangen en dergelijke aangemaakt bij de firma Vivisol. Als u een account heeft aangemaakt bij deze firma kunt u via een bestellijst al de benodigde artikelen bestellen. U bent er zelf verantwoordelijk voor om te zorgen dat u altijd reserve materialen in voorraad heeft. Hoe u een account aanmaakt, kunt u terugvinden op de pagina van Vivisol in dit dagboek.

Vivisol is ook de firma die uw beademingsapparaat zal onderhouden. Indien er een technisch probleem of een defect is aan uw apparaat, neem dan contact op met Vivisol. Telefoonnummer 013-5231023. Contractueel moet de firma binnen vier uur na uw melding de storing verhelpen, 24uur per dag.

Verder in het dagboek vindt u ook een blanco blad, waar u zelf notities kunt opschrijven tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Hier kunt u ook alle vragen die u heeft, zowel thuis als in het ziekenhuis noteren, zodat u ze niet vergeet en bijvoorbeeld bij het volgende contact met het CTB kunt stellen.

Ontslag

Na de eerste nacht thuis met de beademingsondersteuning, neemt een verpleegkundige van het CTB telefonisch contact met u op om te vragen hoe het `s nachts is gegaan.

Na 2 weken komt er een verpleegkundige van het CTB op huisbezoek. Hij/zij leest de geheugenkaart van uw beademingsapparaat uit en past eventueel de instellingen aan.

Na 6 weken komt u naar de polikliniek bij een longarts van het CTB of bij een verpleegkundig specialist van het CTB. U mag dan het beademingsapparaat meebrengen. Zo kunnen er, als dat nodig is , direct aanpassingen gedaan worden aan de instellingen van het beademingsapparaat.

U kunt ook alleen de geheugenkaart, die links achter in het apparaat zit, meenemen. De verpleegkundige kan de kaart uitlezen, maar eventuele aanpassingen kunnen dan niet tijdens uw poli bezoek gedaan worden. Aanpassingen moeten dan onder telefonische begeleiding gebeuren of als er een verpleegkundige op huisbezoek komt.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op.

Verpleegkundige CTbM
043-387 6384

Verpleegafdeling A3
043-387 43 51

Laatst bijgewerkt op 30 november 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1413