Mumc+ foto online folders

Folder

Sigmoïdoscopie

Onderzoek van het laatste deel van de dikke darm

U krijgt een sigmoïdoscopie. 
Hieronder leest u informatie over dit onderzoek.

Het voorgesprek

De arts regelde voor u een sigmoïdoscopie.
De arts heeft u uitgelegd hoe dit onderzoek gaat en welke problemen daarbij soms kunnen ontstaan.

De arts heeft ook gevraagd of u bloedverdunners gebruikt.
De arts vertelde u of u hiermee moet doorgaan of stoppen.
Het kan ook zijn dat u tijdelijk een andere bloedverdunner moet gebruiken.

Heeft u vragen over het onderzoek, uw medicijnen of de voorbereiding?
Vraag het aan de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Voorbereiding op het onderzoek

  • Medicijnen mag u wel innemen met wat water.
  • Nuchter betekent niet eten, niet drinken en niet roken.
  • Het is belangrijk dat uw darmen klaar zijn voor het onderzoek. Er is een aparte folder over de voorbereiding van de darmen.

Afspraak

U krijgt van de afdeling Endoscopie een datum waarop het onderzoek gebeurt.
Als u op deze datum niet kunt, belt u dan met het nummer 043-3877700.

U krijgt van de afdeling Endoscopie ook een folder met uitleg hóe u de darmen voorbereidt op het onderzoek. U kreeg een recept voor middelen die de darmen leeg maken.

Begeleiding

Als u een begeleider meeneemt, dan wacht deze tijdens het onderzoek in de wachtkamer.
De begeleider mag niet bij het onderzoek zijn.

Sigmoidscopie

Dag van het onderzoek

U bereikt de afdeling Endoscopie in het MUMC+ via looproute G2 groen. U meldt zich bij onze balie tien minuten vóór het begin van het onderzoek.

Op de behandelkamer controleren wij nog een keer uw naam en geboortedatum. Daarna krijgt u een polsbandje waar dit op staat. Wij vragen u daarna om uw broek of rok en onderbroek uit te doen. Uw sokken mag u aanhouden. Hierna gaat u liggen op het bed. 

We doen een “time out” om nóg een keer te controleren of we bij de juiste persoon het juiste onderzoek gaan doen. We vragen nog een keer naar bloedverdunners, een allergie voor medicijnen, pacemakers of implantaten in een heup of knie. Dit is ook een goed moment dat u aan ons nog dingen kunt vragen.

Hierna begint het onderzoek.

Het onderzoek

Bij een sigmoïdoscopie onderzoekt de arts de binnenzijde van de endeldarm en de laatste 50 tot 60 centimeter van de dikke darm. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een endoscoop, een dunne flexibele slang met aan het uiteinde een camera en een lampje. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als de dikke darm leeg is.

Tijdens een sigmoïdoscopie ligt u op uw linkerzijde op de onderzoeksbank. Via de anus brengt de arts de endoscoop in de endeldarm en voert deze steeds verder de darm in totdat het “eindpunt” is bereikt: dat is voor een sigmoïdoscopie meestal het einde van het overstekende gedeelte van de dikke darm. Tijdens het terugtrekken van de endoscoop controleert de arts de binnenzijde van de darmwand en neemt soms weefselstukjes of poliepen weg.

Om de darmwand beter zichtbaar te maken, blaast de arts lucht in de darmen. Dit wordt soms als ongemak of pijn ervaren, maar wordt meestal goed verdragen. Tijdens het onderzoek kan het nodig zijn dat u een andere houding aanneemt. Soms is het namelijk beter dat u op uw rug of rechterzijde ligt. Ook kan het zijn dat de assisterende verpleegkundige op verzoek van de arts druk uit oefent op bepaalde plaatsen van de buik. Hiermee kan de buik worden ondersteund of de endoscoop van buiten worden tegengehouden.

  • Wij vragen u een eigen (boodschappen)tas mee te nemen. Hierin bewaren wij uw kleding tijdens het onderzoek. 
  • Als u uw medicijnen wilt/moet innemen na het onderzoek, dan moet u die van thuis meenemen. Wij hebben deze niet op voorraad. 
  • U krijgt ​​​​​op de uitslaapkamer een sandwich (met kaas) en koffie/thee. Wanneer u allergieën of voedingsintoleranties hebt, vragen wij u om zelf een boterham mee te nemen. 

Mogelijke complicaties

Hoewel een sigmoïdoscopie over het algemeen een veilig onderzoek is, kunnen er in een enkel geval complicaties optreden.

  • Kleine poliepen kunnen gemist worden doordat deze zich bijvoorbeeld achter een plooi bevinden.
  • Bij het verwijderen van poliepen bestaat ook een kleine kans op een bloeding. Het risico hierop is kleiner dan 1 op 100. Deze bloeding kan tot 14 dagen na het onderzoek optreden.
  • Tijdens het onderzoek kan een scheurtje of gat in de darmwand ontstaan. Dit noemen we een perforatie. Deze complicatie komt zelden voor: het risico op perforatie is kleiner dan 1 op 1.000. Als de darm tijdens het onderzoek ernstig ontstoken is of wanneer er veel uitstulpingen (“divertikels”) in de darm zitten, is de kans op perforatie iets groter. Ook als er tijdens het onderzoek een behandeling is uitgevoerd zoals de verwijdering van een poliep neemt de kans op perforatie toe. Soms kan een perforatie verholpen worden door er een clip op te plaatsen, soms is er een drain nodig, maar het kan ook zijn dat een operatie noodzakelijk is.

Wegnemen van stukjes weefsel (biopten) of een poliep

Bij afwijkingen van het slijmvlies kan de arts tijdens het onderzoek besluiten om stukjes weefsel weg te nemen. U voelt dit niet, maar het kan wel wat bloedverlies geven. De patholoog onderzoekt de stukjes weefsel onder de microscoop.


Wanneer de arts tijdens het onderzoek poliepen ziet, kan hij deze meestal direct verwijderen. Dat gebeurt door een lus van metaaldraad als een lasso om de poliep heen te leggen.
Door het metaaldraad gaat een elektrische stroom, waardoor de metaaldraad de poliep afsnijdt.
U voelt dit niet, maar het kan wel bloedverlies geven.
De patholoog onderzoekt de poliepen onder de microscoop.

Na afloop van het onderzoek

U krijgt een kaartje mee naar huis met het nummer dat u kunt bellen als u thuis problemen krijgt.
Gebruikt u normaal bloedverdunners? Dan staat op het kaartje ook een advies voor de bloedverdunners.

Uitslag van het onderzoek en verdere behandeling

Na het onderzoek krijgt u een kaartje mee naar huis waarop staat bij wie en wanneer u de uitslag en eventuele verdere behandeling krijgt.

Het kan zijn dat de huisarts het onderzoek heeft aangevraagd. Dan moet u zelf een afspraak bij de huisarts maken om de uitslag te bespreken. De huisarts krijgt binnen 14 dagen na het onderzoek bericht van ons.

Opleiding

In het MUMC+ werken ook artsen in opleiding tot maag-darm-leverarts (MDL-arts). Het kan zijn dat een MDL-arts in opleiding het onderzoek bij u doet. In dat geval is er altijd óók een ervaren MDL-arts bij het onderzoek.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, vraag het dan aan uw arts. 

U kunt ook bellen met de afdeling Endoscopie van het MUMC+ op nummer 043 - 3877700. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur. Of u kunt een e-mail sturen naar endoscopie@mumc.nl

Laatst bijgewerkt op 7 juni 2023