mumc+ GOED

Folder

MijnHartfalencoach

Wat is MijnHartfalencoach?

MijnHartfalencoach is een website die  patiënten met hartfalen ondersteunt. Op deze website krijgt elke deelnemende patiënt een beveiligde en persoonlijke webpagina.

MijnHartfalencoach informeert over hartfalen en geeft aan wat u zelf kunt doen om uw aandoening onder controle te houden. MijnHartfalencoach is ook een hulpmiddel bij de behandeling van hartfalen. Elke maand vraagt MijnHartfalencoach u naar uw klachten. Als dat nodig is  gebeurt dit vaker.  Heeft u tussentijds hartklachten en weet u niet wat u moet doen, dan kunt u in MijnHartfalencoach een snelle scan (quickscan) uitvoeren voor advies. De quickscan kan u adviseren om contact op te nemen met een zorgverlener.

Door regelmatige controle op klachten en uw algemene gezondheidstoestand kunt u, samen met uw specialist en/of hartfalenverpleegkundige het verloop van de behandeling volgen en tijdig ingrijpen als dat nodig is. Maar ook de afspraken die gemaakt worden over doelen die u graag wilt behalen, worden in een persoonlijk zorgplan vastgelegd.

MijnHartfalencoach helpt u om meer te weten te komen over hartfalen en om te leren wat u zelf kunt doen om uw hartfalen onder controle te houden. MijnHartfalencoach is ook een hulpmiddel bij de behandeling. Zo kunt u vragen stellen aan uw zorgverlener, kijken hoe goed uw hartfalen onder controle is en welke afspraken u over de behandeling hebt gemaakt.

Het MUMC+ biedt de mogelijkheid om thuis telebegeleiding te krijgen door onze eigen hartfalenverpleegkundigen via een beveiligde persoonlijke pagina op de website MijnHartfalencoach. In deze tekst leest u wat dit voor u kan betekenen.

Hoe gebruikt u MijnHartfalencoach?

Om gebruik te kunnen maken van de telebegeleiding hebt u een internetverbinding nodig. Ook als u geen internetverbinding hebt, kunnen wij u zorg op afstand aanbieden. Bespreek dit dan met uw zorgverlener.

U vindt mijnhartfalencoach op het internet via www.mijnhartfalencoach.nl.
Om er gebruik van te kunnen maken hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Deze ontvangt per e-mail van de hartfalenverpleegkundige. Na het inloggen kunt u kiezen uit 6 verschillende onderdelen:

MijnHartfalencoach

Kenniskuren
Met een kenniskuur krijgt u informatie, tips en persoonlijke adviezen op een bepaald gebied van de behandeling van of het omgaan met hartfalen.
De informatie van een kenniskuur bestaat uit teksten, filmpjes, afbeeldingen en of geluidsfragmenten. U kiest zelf welke kenniskuur u wilt volgen. Ook kunt u samen met uw zorgverlener bepalen welke kenniskuur op dit moment het meest geschikt of belangrijk voor u is.

Sessies
Een sessie is een kort geautomatiseerd chatgesprek via uw computer. Dat kan zijn als onderdeel van een kenniskuur, maar bijvoorbeeld ook om uw gezondheidstoestand van dat moment te controleren. Tijdens een sessie kunnen adviezen gegeven worden over wat u zelf kunt doen bij bepaalde klachten.
Ook kan het advies zijn dat u contact moet opnemen met uw behandelaars.
Telebegeleiding met MijnHartfalencoach heeft alleen effect  als u de adviezen ook daadwerkelijk opvolgt. U krijg per e-mail een bericht als er een nieuwe sessie voor u klaarstaat. Het aantal sessies dat klaarstaat wordt aangegeven door een getal rechts bovenin het plaatje.

 

Reminders (herinneringen) 
Reminders helpen u per e-mail ergens aan herinneren. Bijvoorbeeld aan het innemen van uw medicijnen of een wekelijkse sportieve activiteit. U kunt zelf zoveel reminders aanmaken als u wilt. Deze zijn alleen voor uzelf zichtbaar.

Individueel Zorgplan (IZP)
In een individueel (persoonlijk) zorgplan (IZP) kunt u uw doelstellingen noteren en wat u doet of gedaan hebt om deze te bereiken. Het IZP is handig voor uzelf om gemotiveerd te blijven, maar ook bij uw contact met een zorgverlener. U kunt dan samen zien en bespreken waar u aan werkt en wat uw doelen zijn voor de korte of langere termijn.

Vragen
Met deze functie kunt u berichten en/of vragen sturen aan uw zorgverlener als deze niet heel dingend zijn. De hartfalenverpleegkundigen van het Maastricht UMC+ beantwoorden elke werkdag de binnengekomen vragen.
In dringende gevallen kunt u beter direct zelf telefonisch contact openen met de hartfalenverpleegkundige. Hebt u klachten, maar weet u niet of het nodig is om daarvoor te bellen, beantwoord dan de vragen via de knop ‘bij twijfel’. U krijgt dan advies of bellen noodzakelijk is.

Instellingen
Hier kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen, bijvoorbeeld uw wachtwoord of het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Hoeveel tijd kost MijnHartfalencoach?

U gebruikt MijnHartfalencoach wanneer het nodig is. Gaat het goed, dan gebruikt u Mijn Hartfalencoach alleen voor regelmatige controles van uw gezondheid, voor kenniskuren of als u een vraag hebt voor uw zorgverlener.

Gaat het een tijdje wat minder goed met u, dan kan uw zorgverlener besluiten u extra in de gaten te houden. U krijgt dan, afhankelijk van uw gezondheidstoestand van dat moment, dagelijks of wekelijks een sessie waarin wordt gevraagd hoe het met u gaat. Een verslechtering kan zo sneller opgespoord en behandeld worden.

Een kenniskuur volgen kost u 3 of 4 dagen 5 tot 10 minuten per dag. Wordt uw gezondheid tijdelijk extra in de gaten gehouden, dan kost u dat een paar minuten extra per dag. U doet de sessies op het moment van de dag dat u zelf het beste uitkomt, dus u hoeft er nooit voor thuis te blijven.

Hoe lang mag u het gebruiken?

Zolang MijnHartfalencoach onderdeel is van uw behandeling, kunt u er onbeperkt kosteloos gebruik van maken.

Uw poliklinische contacten

Door gebruik te maken van telebegeleiding heeft u minder vaak persoonlijk contact met uw zorgverlener.
Uw controles bij de polikliniek of de huisarts worden afgestemd op uw toestand, zoals u die aangeeft in uw antwoorden via de MijnHartfalencoach en het daar eventueel op volgende telefonische overleg.

Bij aanhoudende klachten nodigen wij u uit om naar de polikliniek te komen voor nader onderzoek. Als uw hartfalen goed onder controle is, krijgt u in minder vaak een uitnodiging om voor controle naar de polikliniek of huisarts te gaan.

De informatie van MijnHartfalencoach is samen met deskundigen met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch is dat geen garantie dat alle gezondheidsvragen worden beantwoord of dat alle aanwezige gezondheidsrisico’s tijdig opgespoord worden. Hebt u vragen die niet (voldoende) door MijnHartfalencoach beantwoord worden, maakt u zich zorgen of wilt u een persoonlijk advies? Raadpleeg dan uw behandelend specialist of hartfalenverpleegkundige.

Vertrouwelijkheid van gegevens

De gegevens die door telebegeleiding beschikbaar komen, kunnen uitsluitend ingezien worden door de hartfalenverpleegkundigen, uw cardioloog en eventueel uw huisarts. De gegevens worden, net als in de patiëntenzorg, vertrouwelijk behandeld.

Melden van storingen

Hebt u een probleem met MijnHartfalencoach, weet u niet hoe u iets moet regelen of ontvangt u geen e-mail meer terwijl u die wel verwacht? Neem dan contact op met de helpdesk van MijnHartfalencoach. Tijdens kantooruren bereikbaar op 046-458 80 01 of via mail: helpdesk@sananet.nl

Belangrijke informatie

Telebegeleiding is niet bedoeld als hulpmiddel in acute of kritieke situaties. In deze dringende situaties moet u altijd zelf contact opnemen met de hartfalenverpleegkundige, met uw huisarts of met de 

Contact

Heeft u vragen na het lezen van deze informatie, neem dan contact op met: 

  • Hartfalen Verpleegkundige 
    T 043 387 56 10 (telefonisch spreekuur op werkdagen van 9:00 uur tot 11:30 uur ). 
  • Polikliniek Hart+Vaat Centrum
    T: 043 3872727
    E: poli.hvc@mumc.nl
Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1429