Maastricht UMC+

Folder

Antitrombotica spreekuur

Veiligheid en controle bij gebruik van bloedplaatjesremmers

U bent door uw cardioloog verwezen naar het spreekuur antitrombotica. In dit blad informeren wij u over dit spreekuur en waarom u bent doorverwezen. Voor uw afspraken komt u naar de polikliniek Hart+Vaat Centrum, niveau 1 van het Maastricht UMC+. Volg route 5-1 blauw.

Voor wie?

U bent doorverwezen naar dit spreekuur omdat u twee of meer soorten bloedverdunners gebruikt. Deze bloedverdunners zijn voorgeschreven nadat u recent een hartkatheterisatie / dotterbehandeling (PCI) heeft gehad, om een nieuw infarct of afsluiting van het bloedvat (trombose) na het dotteren te voorkomen. Een mogelijke bijwerking van bloedverdunners is het optreden van een bloeding.

Aan de hand van een vragenlijst en bloedtesten maken wij een inschatting van uw risico op het krijgen van een trombose of een bloeding. Als er een verhoogd risico lijkt te zijn, dan overleggen wij met de cardioloog of de medicatie aangepast moet worden om de risico’s te verkleinen.

Antitrombotica spreekuur

Voorbereiding

Wij vragen u op de dag van de eerste afspraak:

  • de bijgevoegde vragenlijst ingevuld mee te nemen
  • vanaf 4 uur voor de afspraak nuchter te blijven; beschuit met jam zonder boter en zwarte koffie of thee mag wel
  • uw gebruikelijke medicatie gewoon in te nemen
  • uw actuele medicatielijst mee te nemen

Het spreekuur

U komt twee keer op dit spreekuur. Daarnaast is er na twaalf maanden nog een telefonische controle.

Eerste bezoek
Uw eerste bezoek is meestal één tot drie maanden na de hartkatheterisatie / dotterbehandeling (PCI). Wij nemen samen met u de ingevulde vragenlijst door en kijken naar de risicofactoren voor het krijgen van bloedingen of nieuwe hartproblemen. Ook bespreken wij uw medicijngebruik en eventuele bijwerkingen daarvan, zoals kleine of grotere bloedingen.

Natuurlijk is er tijdens uw bezoek ruimte voor het stellen van vragen. Noteer de vragen alvast onderaan bijgevoegde vragenlijst.

Na afloop van het eerste bezoek worden er meerdere buisjes bloed geprikt om een inschatting te maken van het risico op een bloeding.

Het is belangrijk dat u voor de bloedafname geen vetten of melkproducten eet. Brood of crackers met zoet beleg, bijvoorbeeld jam of stroop mag u wel eten. U moet wel uw medicijnen innemen".

Na het eerste bezoek
Uw bloeduitslagen worden besproken in een team van artsen waaronder een cardioloog. Als bij u de bloedverdunners niet goed werken, kan het team u adviseren andere bloedverdunners te gaan gebruiken. Dit om het risico op bloedingen of trombose zo klein mogelijk te maken. Als dit voor u van toepassing is, wordt u hierover binnen twee weken na het bezoek telefonisch geïnformeerd. Wanneer u een andere bloedverdunner krijgt voorgeschreven, kijken we of nieuw bloedonderzoek nodig is om te zien of deze bloedverdunner wel goed werkt. Werken de bloedverdunners goed, dan verandert er niets.

Tweede bezoek
Bij het tweede bezoek, ongeveer zes maanden na de hartkatheterisatie / dotterbehandeling (PCI) , evalueren we het gebruik van de bloedverdunners opnieuw. Er wordt alleen bloed afgenomen als de arts dit op dat moment noodzakelijk vindt.

Wetenschappelijk onderzoek

Het is mogelijk dat de arts u bij het eerste bezoek vraagt om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. De arts vraagt u of u tijdens de bloedafname drie extra buisjes bloed voor het onderzoek wilt geven. U hoeft dus niet extra geprikt te worden. Met uw bloed worden enkele testen gedaan die we in de toekomst mogelijk kunnen gebruiken om het bloedings- en tromboserisico nog beter te kunnen inschatten.

Als u in aanmerking komt voor deelname, krijgt u tijdens het bezoek meer informatie. Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en anoniem. Als u niet wilt deelnemen, heeft dit geen invloed op de gebruikelijke zorg die wij op het spreekuur bieden.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, of bent u verhinderd? Neem dan contact met ons op.

Polikliniek Hart+Vaat Centrum
T: 043 387 27 27
E: poli.hvc@mumc.nl

Websites

Laatst bijgewerkt op 25 maart 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1437