mumc+

Patiëntinformatie

TIA analyse

TIA staat voor Transient Ischaemic Attack. Een TIA is een tijdelijke onderbreking van de doorbloeding van de hersenen. De symptonen kunnen per TIA verschillen. Dit is afhankelijk van de plaats in de hersenen waar de bloedvoorziening verstoord is.

Opnamedag

Op de opname dag moet u nuchter zijn: niet meer eten, drinken of roken vanaf 00:00 uur. U krijgt ontbijt op de afdeling nadat er bloed is afgenomen. Wij vragen u de medicatie die u thuis gebruikt mee te nemen naar het ziekenhuis. De opnamedag begint om 8:30.

Tijdens de opname zult u verschillende onderzoeken moeten ondergaan. De uitslagen krijgt u niet meteen na het onderzoek, maar zult u bij het eerstvolgende polikliniekbezoek aan de neuroloog krijgen.

  • Bloeddrukmeting: gedurende een halfuur wordt uw bloeddruk gemeten. Tijdens het meten van uw bloeddruk wordt de bloeddrukband automatisch opgeblazen en weer losgelaten. Zo wordt de boven- en onderdruk gemeten.
  • CT-scan of MRI: MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een onderzoeksmethode waarbij m.b.v. radiogolven en magneetvelden foto’s van lichaamsdelen worden gemaakt. Het onderzoek is geheel pijnloos en ongevaarlijk. Bij dit onderzoek ligt u op een tafel die in een ronde tunnel geschoven wordt. Tijdens het maken van de foto’s hoort u herhaaldelijk een kloppend geluid wat bij de werking van het apparaat hoort. U wordt verzocht zo stil mogelijk te blijven liggen totdat alle foto’s gemaakt fijn. Een algemene regel hierbij is dat door het sterke magneetveld, metalen voorwerpen uit de onderzoekskamer moeten blijven (denk aan: beurs, sieraden, telefoon, gebitsprothese, hoorapparaat, bril)

Aandachtspunt MRI: Wanneer u last heeft van claustrofobie (engtevrees) moet dit op tijd aangeven. Ook wanneer u een pacemaker, metalen botprothese of metaalsplinters in uw oog heeft, moet u dit op tijd aangeven. Als kans bestaat dat u zwanger bent (tot 6 weken), wilt u dit dan doorgeven.

  • Neurofysiologisch onderzoek: m.b.v. geluidstrillingen wordt uitwendig de snelheid gemeten waarmee het bloed door de bloedvaten in de hals en de hersenen stroomt. Zo worden vaatafwijkingen opgespoord. De onderzoeken zijn geheel ongevaarlijk en pijnloos.
  • Hartfilmpje/ECG: de laborant brengt elektroden aan op uw borst en boven uw enkels voor het maken van een ECG. Hiermee wordt uw hartritme geregistreerd. Tip: gebruik de dag van het onderzoek geen bodylotion omdat de elektroden dan geen goed contact met de huid kunnen maken.

Voor deze onderzoeken zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

Ontslag

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond wordt u op de hoogte gesteld van de uitslagen en wordt aan u verteld of de onderzoeken voldoende waren. Als dat nodig is worden er nog meer poliklinische onderzoeken afgesproken. Dit eindgesprek wordt gedaan door de nurse practitioner en/of arts- assistent neurologie. Bij ontslag krijgt u een brief voor uw huisarts mee en worden er eventueel verdere afspraken gemaakt. Houdt u er rekening mee dat het ontslaggesprek tussen 16:00 en 17:00 plaatsvindt.

Contact

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

De nurse practitioner
043-387 29 02

Algemeen tel. nummer MUMC+
043-387 63 43 en vragen naar sein 7068.

Patiëntenvoorlichtingscentrum MUMC+
043-387 65 67

Websites

Laatst bijgewerkt op 22 november 2021