mumc+ GOED

Folder

Boosheid en Kanker

Psychosociale zorg voor patiënten en naasten in het Oncologie Centrum

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft is dat ingrijpend. Kanker en de gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op uw leven en op dat van uw naasten. Ieder mens reageert op zijn eigen manier op een schokkende gebeurtenis. Lichamelijk maar zeker ook emotioneel krijgt u heel wat te verwerken.

Boosheid en schuldgevoel

Boosheid kan een normale reactie zijn als je te maken krijgt met kanker. Het kan zijn dat u boosheid op uw eigen lichaam ervaart dat het u in de steek heeft gelaten. Het kan zijn dat u boos bent op de arts omdat hij/zij deze mededeling heeft gedaan of boos op de wereld om u heen.

Vaak wordt de boosheid gericht op anderen die u dierbaar zijn zoals uw partner. Het is beter om je bewust te zijn van je emoties en deze te uiten dan de boosheid in te houden.

Schuldgevoel kan ook optreden nadat u te horen heeft gekregen dat u kanker heeft. Schuldgevoel omdat u denkt dat u eerder naar een arts had moeten gaan. Schuldgevoel omdat u denkt dat kanker voorkomen had kunnen worden als u anders had geleefd, of schuldgevoel tegenover anderen omdat zij verdriet ervaren.

Na de diagnose kan er ook sprake zijn van rouw. Niet direct al het afscheid nemen van geliefden en belangrijke anderen, maar eerder het afstand moeten doen van plannen; opties; ideeën over de vormgeving van de rest van je leven. Boosheid en woede kunnen een belangrijke vorm van rouwen zijn.

boosheid

Begeleiding

Soms blijven boosheid en schuldgevoelens na deze ernstige diagnose toch te lang aanwezig en staan zij het oppakken van het dagelijkse leven te lang in de weg. Dat kan betekenen dat de verwerking moeilijk verloopt. Sommige mensen kunnen hun emoties goed bespreken met familie, kennissen en vrienden, vaak is dit al voldoende, maar het kan zijn dat u behoefte heeft aan wat extra ondersteuning.

Vraag dan een verwijzing voor een intakegesprek bij een psychosociaal zorgverlener. Uw behandelend specialist; verpleegkundige of huisarts kan deze verwijzing voor u regelen.

Tijdens het intakegesprek worden uw vragen en klachten nauwkeurig geïnventariseerd. Afhankelijk van de problemen die u ervaart en uw eigen wensen met wie u deze het liefst wilt bespreken, zoeken we een hulpverlener voor u. Samen met deze hulpverlener probeert u uw emoties een plek te geven.

Groepsfoto psychosociaal team

Team psychosociale oncologie

Psychosociale oncologie is gericht op patiënten met kanker en hun naasten (familie, vrienden). Wij bieden hulp op psychisch of sociaal gebied bij verschillende problemen die hierboven benoemd zijn. U kunt door uw arts (specialist of huisarts) of verpleegkundig specialist verwezen worden naar het psychosociale team. Het team bestaat uit maatschappelijk werkers;psychologen; psychiaters; een geestelijk verzorger; een “casemanager jonge patiënten”; een seksuoloog; verpleegkundigen en een coördinator. We hebben allen een speciale opleiding genoten om mensen met kanker te begeleiden.

In een multidisciplinair overleg bespreken we welke hulp het beste bij u past. We werken nauw samen met uw behandelend specialist, verpleegkundigen en indien u daar mee akkoord gaat, uw huisarts. De maatschappelijk werkers van de MAASTRO CLINIC maken ook deel uit van ons team waardoor er goed wordt samengewerkt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ontmoetingscentrum van de polikliniek Oncologie van het Maastricht UMC+

Telefoonnummer: 043-387 26 00

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1453