mumc+ GOED

Folder

Inwendig onderzoek onder narcose bij gynaecologische kanker

U ondergaat binnenkort een inwendig onderzoek onder narcose. Omdat u narcose krijgt vindt het onderzoek plaats op de operatiekamer. Door dit onderzoek krijgt de gynaecoloog-oncoloog een beter beeld over de plaats, aard en omvang van een (mogelijke) afwijking in het kleine bekken. Een andere reden voor dit onderzoek kan zijn om de oorzaak van uw klachten te achterhalen of ter controle tijdens of na een behandeling. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven is.

Voorbereiding

Voordat het inwendige onderzoek plaats vindt, bezoekt u meerdere malen de polikliniek Oncologie voor een aantal onderzoeken en gesprekken.
Een aantal onderzoeken vindt direct plaats tijdens uw afspraak op de polikliniek, voor de andere worden door de verpleegkundig specialist afspraken gemaakt. Mocht u nog iets over een onderzoek willen weten of andere vragen hebben, dan kunt u altijd tijdens het telefonisch spreekuur contact opnemen met de verpleegkundig specialist.

De oproep
Vaak wordt een onderzoeksdatum direct vastgelegd. Zo niet, dan ontvangt u na enige tijd een oproep. Een medewerker van het Opnamebureau informeert u meestal telefonisch over de precieze datum en het tijdstip.

Consult anesthesioloog
U bezoekt de anesthesioloog, de specialist voor narcose en pijnbestrijding. Deze bekijkt uw algehele lichamelijke conditie en beslist of er voor de narcose nog aanvullend onderzoek nodig is.

Aandachtspunten vooraf

  • Regel van tevoren vervoer naar huis na afloop van het onderzoek. U mag namelijk niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer, vanwege de narcose.
  • Het is verstandig iemand te vragen om u te begeleiden. U krijgt in de loop van de dag de uitslag van het onderzoek te horen. Het kan zijn dat u door de narcose nog niet helemaal helder bent of dingen vergeet die worden verteld.

De dag van opname
U wordt op de dag van het onderzoek nuchter verwacht op de verpleegafdeling. Bureau opname neemt contact met u op om u te laten weten waar u wordt opgenomen. Vanaf 24:00 uur mag u niets meer eten. U mag tot 6 uur in de ochtend van dag van de operatie wel nog heldere dranken gebruiken (zoals water, thee, appelsap). U kunt deze ochtend gewoon douchen. Voordat u naar de operatiekamer gaat trekt u een ziekenhuisjasje aan. Andere kledingstukken mag u niet aanhouden en ook contactlenzen en kunstgebit moet u uitdoen. Draag geen sieraden of make-up. Dit belemmert het controleren van bloeddruk, pols etc. tijdens de narcose.

Onderzoek

Onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt met een speculum (eendenbek) in de vagina gekeken. Vervolgens wordt inwendig gevoeld om zo de grootte van de mogelijke afwijking vast te stellen. Ook worden de weefsels rond de baarmoeder, het gebied tussen baarmoeder en darm en het gebied tussen endeldarm en blaas afgetast om na te gaan of er sprake is van groei of doorgroei van de afwijking. Verder kan weefsel worden weggenomen om dit verder te kunnen onderzoeken. Het onderzoek wordt gedaan door twee of drie personen: een gynaecoloog-oncoloog, een assistent gynaecoloog en een radiotherapeut-oncoloog. Zij vergelijken hun bevindingen met elkaar om vervolgens een gezamenlijke conclusie te trekken.

De narcose
Het onderzoek vindt plaats onder algehele narcose (volledige verdoving). Tijdens dit onderzoek wordt u tegelijk rectaal als vaginaal getoucheerd (inwendig onderzocht). Hierdoor kan het kleine bekken dieper worden afgetast, en de grens van de afwijking beter bepaald worden. Dit toucheren gebeurt dieper dan normaal en is hierdoor pijnlijk. Zonder narcose kunt u zich mogelijk minder goed ontspannen, waardoor het onderzoek minder goed uitgevoerd kan worden.

Na het onderzoek

Een verpleegkundige brengt u in bed naar de operatieafdeling. Na het onderzoek gaat u via de uitslaapkamer terug naar de afdeling. U hebt bij terugkomst op de afdeling een infuus in uw arm (dun slangetje voor extra vochttoediening), dat verwijderd wordt zodra u goed kunt drinken en eten en u geplast heeft. Er kan vaginaal bloedverlies optreden. Dit is normaal. Ook kunt u pijnklachten hebben bij de vagina en anus. Vraag de verpleegkundige zo nodig om pijnstillers.

Voelt u zich goed en doen zich geen bijzonderheden voor? Dan mag u dezelfde dag naar huis nadat de arts bij u langs is geweest op de verpleegafdeling. U hoort dan ook welke onderzoeken eventueel verder nodig zijn en wanneer u de uitslag krijgt van eventueel weefselonderzoek. Het is belangrijk dat degene die u begeleidt ook bij dit gesprek aanwezig is.

Weefselonderzoek

Indien er weefsel is weggenomen, wordt dit door de patholoog onderzocht. De uitslag duurt minimaal 5 werkdagen. Wekelijks vind een multidisciplinair overleg plaats. Tijdens dit overleg waarbij het volledige behandelteam aanwezig is, worden alle bevindingen en eventuele aanvullende behandeling besproken. Na dit overleg wordt de uitslag door de specialist met u besproken.

Wanneer neemt u direct contact op?

  • Als het vaginaal bloedverlies na enkele dagen niet ophoudt, of ernstig is (meer dan bij normale menstruatie)
  • Bij plotseling optredende koorts boven de 38,5 C

Als u twijfelt of zich onzeker voelt over bepaalde klachten die u hebt, neem dan contact op met uw specialist, de verpleegkundig specialist of uw huisarts.

MUMC+

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact met ons op

Verpleegkundig specialisten
Moniek Kamps
T:043-387 65 43 - sein 7242

Charlotte Penders
T: 043-387 65 43-  sein5536
Zij zijn elke werkdag  van 13.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar

Voor algemene vragen of het wijzigen van uw afspraak neemt u contact op met:
Polikliniek Oncologie
T:  043-387 64 00
Bereikbaar op werkdagen

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1456