mumc+ GOED

Folder

Hoe werkt uw beademingstoestel (PrismaVENT 50c)?

Inclusief onderhoud en zuurstof van het beademingstoestel

De handleiding van het apparaat

Het beademingstoestel (afbeelding 1) bestaat uit twee gedeeltes:

  • het rechterdeel is het beademingsgedeelte,
  • het linkerdeel is het bevochtigingsgedeelte.
""
Afbeelding 1. Beademingsapparaat (PrismaVENT)

Het linkerdeel

In het linkerdeel  zit het waterbakje. Het water zorgt ervoor dat de lucht die u inademt vochtig blijft en verwarmd wordt.

""
Afbeelding 2. scherm en aanpassingsknoppen

Het rechterdeel

Op het rechterdeel zit het scherm met de knoppen van het apparaat (afbeelding 2). Hier kunt u werken met het apparaat. Zoals aan- en uitzetten, alarmen uitzetten, bevochtiging aanpassen. 

Aan de voorkant zit het ronde koppelstuk voor de slang die naar het mond-neus-masker gaat.

""
afbeelding 3. loskoppelen luchtbevochtiger

Het apparaat aanzetten

1. We raden u aan om het apparaat lager dan uw matras te zetten. Dan loopt de condens in de slang terug naar het apparaat en niet naar uw masker voor beademing.
2. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
3. Koppel de luchtbevochtiger los van het beademingsapparaat door op knop (A) te drukken (afbeelding 3)

4. Open de klep van het linkerdeel van het apparaat (zie afbeelding 4). Haal het waterbakje eruit (1). Vul het bakje met schoon kraanwater (2). Plaats de klep weer op het gevulde waterbakje (3). U neemt iedere dag schoon kraanwater.
Let op: Vul het waterbakje niet hoger dan de streep van 400ml.

""
afbeelding 4. bevochtigingsdeel
""
Afbeelding 5. Koppelstuk van het apparaat

5. Klik de bevochtiger (linkerdeel) weer terug op het beademingsapparaat (rechterdeel)
6. Sluit de beademingsslang aan op het ronde koppelstuk aan de voorkant van het apparaat (afbeelding 5).

7. Zet uw masker voor beademing op. Sluit uw masker aan op de slang voor beademing.
8. Als het venster van het apparaat donker is, druk dan even op de aan-uitknop om het apparaat aan te zetten (Afbeelding 6). Als het apparaat op de functie “autostart” staat, blaas dan even in de slang of het masker.

""
Afbeelding 6. Aan-uit knop
""
Afbeelding 7. /symbool luchtbevochtiger

9. Als de luchtbevochtiger aanstaat komt er in het venster een symbool. Dat symbool geeft informatie over de situatie van de luchtbevochtiger (Afbeelding 7)

""
Afbeelding 8: Beginscherm van het apparaat

Aanpassen van de luchtbevochtiging

U kunt de luchtbevochtiger alleen maar aanpassen tijdens de beademing!

U drukt de bevochtigingstoets lang in. U kunt nu de stand van bevochtiging zelf aanpassen. Dat doet u door te draaien aan de navigatieknop. De standen gaan van 1 tot 5. Zet op de gewenste stand. De laatste instelling wordt onthouden bij het herstarten van de beademing. Druk dan nog een keer op de navigatieknop om uw keuze te maken. Daarna drukt u op de hometoets. U bent dan weer in het beginscherm (Afbeelding 8).

""
Afbeelding 9. Aan-uit knop

Het apparaat uitzetten.

1. Koppel de slang los van het masker.
2. Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat “therapie beëindigen” verdwijnt van het scherm (zie afbeelding 9)

Als het alarmsignaal afgaat

Als u een alarm hoort, staat in het scherm in rode kleur te lezen wat er aan de hand is
Dat kan bijvoorbeeld zijn:
• de beademingsslang is los gegaan van het masker of van het koppelingsstuk op het apparaat.
• Het mond-neusmasker sluit niet goed aan op uw gezicht, waardoor teveel lucht weglekt.
Bij deze problemen hoort u een alarm. U leest dan in het scherm de melding “disconnectie”. (A) U zet het alarm voor 2 minuten uit door kort op de alarmbel/ resettoets te drukken. (B)
De alarmbel/ resettoets (B) zal blijven knipperen totdat de storing verholpen is. Als u de storing binnen 2 minuten niet oplost gaat het alarm weer af.

""
Afbeekding 10. Alarmen op het scherm.

Als u een storing heeft aan uw apparaat belt u de onderhoudsfirma.

Het telefoonnummer is:  043-3876548

Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

 

""
Afbeelding 11.

Zuurstof (O2) aansluiten

Indien u gebruik maakt van zuurstof dient u die aan te sluiten op de zuurstof nippel (Afbeelding 11).
Bij het stoppen van de beademing dient u eerst de zuurstof te stoppen en vervolgens na
enkele seconden het beademingsapparaat. Zo voorkomt u dat er zuurstof ophoopt in het
apparaat.

Onderhoud.

Elke dag:

· Waterreservoir schoonmaken en beademingsslang aan de lucht laten drogen.

  • Het waterreservoir mag u met warm water en afwasmiddel schoonmaken. Het waterreservoir met verwarmingselement mag u ook wekelijks in de vaatwasser afwassen. U dient het waterreservoir te vervangen bij defecten.
  • Hang de slang bijvoorbeeld over een stoel met beide uiteinden naar beneden. De slangen kunnen dan uitlekken. Dat maakt de kans op ziektekiemen kleiner.
""
Afbeelding 12.

Elke week:

· maak het luchtfilter schoon door deze uit te spoelen met water en droog terug te plaatsen. (Afbeelding 12). Maak de
buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek.

Elk half jaar:

· Vervang het grijze luchtfilter. Neem het luchtfilter uit de achterkant van het apparaat (Afbeelding 12.) en plaats het nieuwe filter terug. Deze kunt u in de webshop van Vivisol bestellen.

""
Afbeelding 13.

Ontkalken van de luchtbevochtiger

1. Open de bevochtigingskamer en vul het ondergedeelte van de bevochtigingskamer met 300 ml zuivere huishoudazijn.

""
Afbeelding 14.

2. Neem het zwarte inzetstuk uit het bovengedeelte (Afbeelfing 14) en leg dit in een kom met zuivere huishoudazijn. Het inzetstuk moet volledig ondergedompeld zijn.

3. Laat de azijn 1 uur inwerken en spoel alles grondig af onder de kraan en droog deze grondig af.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog
vragen, neem dan contact met ons op.

T: +31(0)43-387 63 84
E: ctbm@mumc.nl

Websites

  Volg ons op facebook (nl-nl.facebook.com/maastrichtumc) en linkedin (www.linkedin.com/company/azm)

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1466