MUMC+

Patiëntinformatie

Anesthesie en sedatie bij kinderen

Informatie voor ouders en kind over de narcose

De anesthesioloog is een arts die gespecialiseerd is in het toedienen van narcose en sedatie. Hij/zij beoordeelt de gezondheid van uw kind, houdt  uw kind goed in de gaten en zorgt voor pijnbestrijding tijdens en na de operatie.
Bij de anesthesie werken ook anesthesiologen in opleiding(aios) of  physician assistants ( PA).

Voor de ingreep krijgt u een telefonische afspraak . In sommige gevallen is het nodig dat u met uw kind naar de  polikliniek Anesthesiologie moet komen. U ontvangt  vooraf een gezondheidsvragenlijst die voor uw kind ingevuld moet worden.

Met deze gegevens en het soort operatie dat uw kind krijgt,  bespreekt  anesthesioloog, aios of PA  met u en het kind welke soort anesthesie voor uw kind het beste is. Soms moeten er nog aanvullende onderzoeken gedaan  worden. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een bloedonderzoek, een urineonderzoek en/of een röntgenfoto.

Bezoek anesthesioloog

 

Verder bespreken we een aantal zaken met u, zoals:

 • Uw toestemming voor het toedienen van narcose.
 • Vanaf welk moment uw kind nuchter moet zijn, dus niets meer mag eten en drinken.
 • Manier waarop wij de narcose  toedienen: met een kapje of een infuus.
 • Hoe wij de pijn bestrijden bij uw kind   na de operatie.
 • Of het nodig is dat uw kind voorafgaand aan de operatie ‘premedicatie’ krijgt . Dit is een medicijn waardoor uw kind wat slaperig/rustiger wordt.
 • Bijzondere aandachtspunten zoals de medicijnen die uw kind gebruikt.
 • Tussentijds overleg bij veranderingen in de gezondheidstoestand van uw kind zoals contact met kinderziektes, koorts, luchtweginfecties en dergelijke.

Voor de narcose of sedatie

Uw kind wordt binnenkort in het Maastricht UMC+ opgenomen voor een operatie, een onderzoek onder narcose (anesthesie) of een onderzoek onder sedatie (met een licht slaapmiddel). In dit blad informeren wij u  over de gang van zaken rond de operatie of het onderzoek en de wijze waarop uw kind en u worden voorbereid en begeleid met betrekking tot de narcose of sedatie.

Tips

Een opname in het ziekenhuis en een operatie of onderzoek onder narcose zijn voor uw kind en uzelf emotionele gebeurtenissen die mogelijk spanning met zich meebrengen. Het is belangrijk om uw kind goed voor te bereiden op de opname. De leeftijd en het karakter van uw kind zijn bepalend voor wat u uw kind vooraf vertelt en op welke manier.

Tips

Wij geven u hiervoor enkele tips:

 • Licht jonge kinderen bij voorkeur pas enkele dagen voor de ingreep voor. Dus niet te lang van tevoren.
 • Vertel altijd eerlijk en in eenvoudige taal wat er gaat gebeuren.
 •  Vertel waarom uw kind in het ziekenhuis wordt opgenomen en hoelang het naar verwachting gaat duren.
 • Waarschijnlijk kan uw kind de uitleg over de opname niet in één keer begrijpen en verwerken. Kom er daarom regelmatig op terug.
 • Maak spelenderwijs duidelijk wat er gaat gebeuren bijvoorbeeld met een pop of beer die een verband of spuitje krijgt.
 • Neem een favoriete knuffel en een speeltje mee naar het ziekenhuis.
 • Tijdens de ingreep mag uw kind geen sieraden of piercings dragen en geen nagellak op hebben.

Via bureau Opname

krijgt u de datum van de ziekenhuisopname te horen en het tijdstip van aanmelden bij de balie van de afdeling.

ls de opname en operatie van uw kind op dezelfde dag als de opname, dan rekent u vanaf het tijdstip van aanmelden bij de balie terug vanaf wanneer uw kind nuchter moet zijn  (niet meer mag eten en drinken). 
Zie onderstaand schema hoe u dit kunt berekenen:

Tot 6 uur voor aanmelden

 • Niet-heldere vloeistoffen
 •  flesvoeding
 • vast voedsel
Tot 4 uur voor aanmelden
 • Borstvoeding
Daarna alleen: Heldere dranken bijvoorbeeld:
 • water
 • suikerwater
 • thee
 • heldere appelsap,
 • aanlenglimonade.
 • Geen melk!

  Voorkeur gaat uit  naar glucose houdende dranken.
Geen drinken
 • Vanaf 07.00 uur als uw kind als eerste aan de beurt is.
 • Is uw kind later aan de beurt dan geeft de verpleegkundige aan wanneer drinken gestopt moet worden.

Bij opname op de operatiedag zelf, controleert een verpleegkundige of de nuchterheid goed is nageleefd.  Het is ook mogelijk dat uw kind een infuus krijgt.

De operatie en begeleiding

Als uw kind al een dag voor de operatie is opgenomen, bespreekt en regelt de verpleegkundige die avond samen met u het nuchterheidsbeleid voor de volgende (operatie) dag.
De Kinderafdeling krijgt van de operatiekamer een telefoontje wanneer uw kind kan komen. Uw kind krijgt operatiekleding aan. Vervolgens brengen een kinderverpleegkundige en een pedagogisch medewerker uw kind naar de operatiekamer. Als u wilt, mag u één persoon uw kind begeleiden tot bij de ‘inleiding’. De inleiding is het moment dat wij uw kind onder narcose brengen. U hoeft zich niet verplicht te voelen om mee te gaan naar de operatiekamer.

Als u zelf angstig of onzeker bent voor de operatie van uw kind of als u weet dat u zeer emotioneel zult zijn op dat moment, dan kan dit de beleving van uw kind en de anesthesie negatief beïnvloeden. In dat geval kunt u beter niet meegaan. Bespreek met de pedagogisch medewerker wat u het beste kunt doen.

Als u niet tot in de operatiekamer mee kunt of wilt, kunt u wel meegaan tot aan de ingang van de operatieafdeling. De anesthesioloog heeft de eindverantwoordelijkheid om te beoordelen of u ,met het oog op maximale veiligheid van en kwaliteit van zorg voor uw kind, aanwezig kunt zijn bij de inleiding. Meer informatie over de inleiding met fotoboek en filmpje vindt u op: kinderwebsite.mumc.nl.

Wanneer u ervoor kiest om bij de inleiding te zijn, bespreek dit dan ook met de kinderverpleegkundige. Als u meegaat tot bij de inleiding, mag u geen sieraden dragen en krijgt u beschermende kleding aan. In de operatiekamer wordt uw kind aangesloten op apparatuur om de hartslag, bloeddruk en dergelijke te controleren als dit voor de operatie nodig is. Vervolgens wordt uw kind onder narcose gebracht. Zodra uw kind slaapt, verlaat u samen met de verpleegkundige of pedagogisch medewerker de operatieafdeling.

Na de operatie

Na de operatie laat de anesthesioloog uw kind uit de narcose ontwaken en wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. Zodra uw kind daar aangekomen is, wordt er naar de afdeling gebeld en mogen de ouders naar de uitslaapkamer komen. Na de operatie heeft uw kind een infuus. Afhankelijk van de ingreep heeft uw kind eventueel nog andere slangetjes, bijvoorbeeld om wondvocht weg te laten lopen. Dit is meestal van tevoren door de behandelende arts met u besproken.

Pijnbestrijding

Pijnbestrijding

Het herstel van een operatie verloopt voorspoediger als uw kind weinig pijn heeft in de eerste dagen na de operatie. Daarom streven wij naar een goede pijnbehandeling na de operatie. De behandelende anesthesioloog bespreekt met u wat de meest geschikte pijnbehandeling voor uw kind is. Meer informatie vindt u in de tekst ‘Pijn bij Kinderen’.

Complicaties en bijwerkingen

De anesthesiemiddelen van tegenwoordig zijn binnen een dag weer helemaal uit het lichaam verdwenen. Ernstige complicaties door de anesthesie komen nog uiterst zelden voor. Het kan wel zijn dat er vervelende bijwerkingen optreden zoals misselijkheid, overgeven, keelpijn en tijdelijke heesheid. De meeste klachten na de ingreep worden echter vooral door de ingreep zelf veroorzaakt.

Informatie over het verloop van de operatie

Het is niet precies te voorspellen hoe snel uw kind herstelt. Dit is afhankelijk van het kind en van de ingreep. Op de dag van de ingreep zelf kan uw kind nog enige tijd suf of vergeetachtig zijn of wankel op de benen staan. Misselijkheid treedt meestal alleen direct na de ingreep op en zelden thuis.

Na de operatie krijgt u zo spoedig mogelijk informatie over het verloop van de operatie. Soms geeft een arts meteen na de ingreep(telefonisch) informatie. De arts komt in elk geval nog langs op de afdeling om te kijken hoe het met uw kind is en om u te vertellen hoe de operatie is verlopen. De arts heeft meerdere operaties of onderzoeken op een dag. Daarom kan het voorkomen dat u tot aan het eind van de middag moet wachten op de inlichtingen van de arts.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze dan gerust tijdens de opname aan de afdelingsarts, de anesthesioloog of de verpleegkundigen. U kunt ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.

 • Bureau Opname
  043-387 73 30
   
 • Polikliniek Anesthesiologie
  043-387 45 00
   
 • Chirurgisch Dagcentrum
  043-387 24 00
   
 • Kindergeneeskundig Dagcentrum G3
  043-387 57 11
   
 • Kinderafdeling B2
  043-387 42 20
   
 • PICU (Intensive Care)
  043-387 17 17
   
 • Spoedeisende Hulp (SEH)
  043-387 67 00
   
 • Pedagogisch Team
  043-387 51 57
  043-387 51 58
   
Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021