mumc+

Folder

Ingreep op het Chirurgisch Dagcentrum - onder plaatselijke verdoving

U bent door uw behandelend arts voor een ingreep verwezen naar het
 Chirurgisch Dagcentrum. Dit is een afdeling van het Maastricht UMC+ waar patiënten op werkdagen van 8:30 uur tot 18:00 uur terecht kunnen voor een behandeling, operatie of onderzoek.
U bereikt het Chirurgisch Dagcentrum via de lift op het Poliplein. Volg hiervoor route H (groen) naar niveau 2.

Bent u verhinderd , geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. 
T: 043-387 14 00 of 043-387 24 00.

Wat is het Chirurgisch Dagcentrum?

De medische zorg op het Chirurgisch Dagcentrum is precies dezelfde als op onze verpleegafdelingen. Het grote verschil is dat u na behandeling in het Chirurgisch Dagcentrum dezelfde dag weer naar huis gaat. In een enkel geval kan de arts beslissen dat het beter is om uw situatie nog iets langer in de gaten te houden. In dat geval wordt u naar de postoperatieve kamer gebracht, waar de verpleging op de hoogte is van de instructies van uw arts.

chirurgisch dagcentrum
Chirurgisch Dagcentrum

Uw voorbereiding

Wij verzoeken u in de voorbereiding op uw ingreep rekening te houden met het volgende:

  • Trek ruimvallende, makkelijke kleding aan, zodat er genoeg ruimte is voor het verband.
  • Draag geen sieraden en make-up. Laat waardevolle spullen thuis, omdat u er tijdens uw behandeling geen zicht op hebt.
  • Gebruik geen nagellak, omdat voor de controle op een goede doorbloeding naar uw nagels wordt gekeken.
  • Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis. Na de ingreep kunt u misschien hulp gebruiken bij het aankleden, het lopen of het in een auto stappen.
  • Na een ingreep onder plaatselijke verdoving mag u 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer of met machines werken. Door de nawerking van de verdovingsmedicijnen kan het zijn dat u niet helder reageert. Regel daarom vooraf iemand die u na de ingreep terug naar huis brengt.
  • Het is belangrijk dat u de eerste nacht na de ingreep niet alleen thuis bent. Of zorg dat er die nacht iemand dicht bij u in de buurt goed bereikbaar is, zodat u snel hulp hebt bij eventuele complicaties zoals extreme pijn, misselijkheid of een nabloeding.

Gang van zaken

Na aanmelding bij de balie van het Chirurgisch Dagcentrum wordt u ingeschreven . Daarna kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Een verpleegkundige haalt u daar op en brengt u naar een omkleedruimte. In verband met de steriliteit van de operatiekamer, die nodig is om het infectiegevaar zo klein mogelijk te maken, moet u uw eigen bovenkleding, behalve uw ondergoed (tenzij anders aangegeven), uittrekken. Vervolgens doet u het operatiejasje en de slofjes aan. U zet de muts op en u zorgt ervoor dat uw haren bedekt zijn. Een medewerker haalt u in de omkleedruimte op wanneer u aan de beurt bent. U komt dan in de operatiekamer waar u wordt geholpen.

Medicijnen en allergieën

Bij ingrepen onder plaatselijke verdoving in het Chirurgisch Dagcentrum is er vooraf géén aparte afspraak met de anesthesioloog. Bij deze ingrepen geldt:

  • U mag op de dag van de ingreep gewoon eten en drinken (geen alcohol).
  • Gebruikt u antistollingsmiddelen of bloedverdunnende middelen, zoals Sintrommitis, Marcoumar, Aspirine, Sinaspril of Ascal, bespreek dan altijd vooraf met uw behandelend arts of u misschien tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Dit geldt ook voor medicatie voor diabetes (suikerziekte).
  • Hebt u een allergie, bijvoorbeeld voor jodium, bepaalde antibiotica, latex of pleisters, meld dit dan vóór de ingreep aan uw behandelend arts.

Ingreep onder plaatselijke verdoving

U krijgt een injectie in het gebied dat geopereerd  wordt, zodat dit deel van uw lichaam gevoelloos raakt. U blijft volledig bij bewustzijn. Als u overgevoelig bent voor injectievloeistof, jodium of pleisters, moet u dit van tevoren aan uw behandelend arts doorgeven.

Safety checklist

Op de operatiekamer stellen de arts en/of de verpleegkundige u nog een aantal controlevragen. Bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, welke operatie u krijgt en aan welke kant van uw lichaam. Ook controleren wij het polsbandje. Deze vragen worden herhaaldelijk gesteld om uw veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u klopt.

Na de ingreep

Na de ingreep kunt u meteen naar huis. Alleen als uw arts vindt dat u nog  bewaakt moet worden, verblijft u nog enige tijd in een ruimte waar een
verpleegkundige in de gaten houdt of er geen nabloedingen of onbedoelde reacties op de medicatie optreden. U hoort van de arts of verpleegkundige aan welke regels u zich moet houden en tot wanneer. Ook spreken wij met u af welke medicijnen u gaat gebruiken en welke pijnstillers u kunt nemen.
Het kan voorkomen dat wij u vragen om nog even in de wachtkamer plaats te nemen, omdat er nog een extra controle volgt op een eventuele nabloeding.

U maakt zelf  een vervolgafspraak voor controle bij de polikliniek. Dit geldt alleen niet als u behandeld bent door een dermatoloog. In dat geval neemt de polikliniek Dermatologie zelf contact met u op voor de vervolgafspraak.

Als er thuis complicaties optreden, zoals een nabloeding of er is iets met het verband dat u niet zelf kunt oplossen, neem dan contact met ons op.  Tijdens kantooruren kunt u terecht bij de polikliniek. Het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaart.

Contact

Chirurgisch Dagcentrum 
T: 043-387 24 00 tijdens kantooruren

Spoedeisende Hulp (SEH)
T:  043-387 67 00
Buiten kantooruren en in het weekend 

Laatst bijgewerkt op 9 november 2021