Maastricht UMC+

Folder

Hartoperatie in het Maastricht UMC+

Praktische informatie rondom uw overname/opname

U wacht momenteel in een regionaal ziekenhuis op een hartoperatie in het Maastricht Universitair Medisch centrum+ (MUMC+). Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de overname en opname staan hieronder enkele praktische zaken voor u op een rijtje.

Overplaatsing naar Maastricht

Zodra uw cardioloog bericht ontvangt dat u operatie in het MUMC+ gepland staat, hoort u wanneer u wordt overgeplaatst . In verband met de voorbereidingen op uw hartoperatie proberen we de overplaatsing in de ochtend te laten plaatsvinden. Er is dan voldoende ruimte om u te informeren en bijvoorbeeld voorbereidende bloedwaarden te bepalen. De dag van overplaatsing mag u normaal eten en drinken.

Vervoer

U gaat met een ambulance naar het MUMC+. U hoort van de verpleegkundige wanneer u wordt opgehaald. Eén begeleider mag met u mee in de ambulance. Let op: het vervoer vanuit het MUMC+ terug naar huis moet uw begeleider zelf regelen.

Wat neemt u mee naar het MUMC+?

Voor de eerste twee dagen neemt u mee:

  • pyjama /nachtkleding
  • ondergoed
  • pantoffels / slippers
  • toiletartikelen
  • voor de dames een goede ondersteunende bh, liefst met voorsluiting (alleen noodzakelijk bij operaties via borstbeen).

Op een later tijdstip kunt u weer andere spullen vanuit thuis laten meebrengen. 
Tip: laat sieraden en andere waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis!

Voorbereiding op de operatie

U wordt vóór de operatie opgenomen op verpleegafdeling D4. Op dag van opname in het MUMC+ krijgen u en uw begeleider in de loop van de dag informatie over de operatie, de gang van zaken op de operatiedag, het verloop van uw opname en herstel de dagen daarna.

U krijgt een gesprek met een aantal zorgprofessionals zoals de:

  • verpleegkundige
  • hartchirurg
  • anesthesist
  • zaalarts
  • fysiotherapeut

De dag van de operatie

Na de operatie gaat u naar de intensive care (verpleegafdeling F3). De hartchirurg informeert de contactpersoon over het verloop van de operatie. Verder krijgt hij/zij ook te horen wanneer u bezoek mag ontvangen.

Operatie

Tijdens uw opname

Het is belangrijk dat u aangeeft wanneer u pijn heeft. De verpleegkundigen vragen hier ook regelmatig naar. Wij kunnen uw behandeling aanpassen en ervoor zorgen dat u zo min mogelijk pijn heeft. Na de operatie wordt u gestimuleerd te bewegen en uit bed te komen.

Ontslag uit het MUMC+

Meestal gaat u de 3de dag na de operatie terug naar uw eigen ziekenhuis. Het MUMC+ zorgt voor de medische en verpleegkundige overdracht. U dient zelf uw familie te informeren. Soms heeft uw eigen ziekenhuis geen plaats, waardoor u langer wacht op overplaatsing. De arts in het MUMC+ kan dan in afstemming met u besluiten u rond de 5de dag na uw operatie naar huis te laten gaan. Een verpleegkundige van het MUMC+ bespreekt met u of thuiszorg nodig en regelt dit indien nodig.

Contactpersoon en familieopvang

Op de verpleegafdeling vragen wij u naar het telefoonnummer van uw contactpersoon. Spreek van tevoren met uw familie en bekenden af wie als contactpersoon optreedt. Deze persoon wordt door de artsen en verpleegkundigen van informatie voorzien en alleen hij of zij kan om informatie vragen. Andere familieleden en belangstellenden worden door de contactpersoon geïnformeerd. In het kader van privacy houdt het personeel van het MUMC+ zich aan deze richtlijn .

VieCuri
Zuyderland
Laurentius

Contact

Verpleegafdeling D4
T: 043-387 44 40/ 043-387 64 40
Bezoektijden: 15:45-16.45 uur /18:15-19.45 uur (max. 2 personen)

Verpleegafdeling F3 (IC) 
T: 
043-387 43 80
Bezoektijden: 14:00-15.00 uur /19:00-20.00 uur (max. 2 personen)

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1494