MUMC+ getekend

Folder

Hematologie: daratumumab - bortezomib - dexamethason

Doelgerichte behandeling bij multipel myeloom (ziekte van Kahler)

In overleg met uw arts is er gekozen voor een doelgerichte behandeling van uw ziekte, multipel myeloom (ziekte van Kahler). De behandeling bestaat uit drie verschillende medicijnen; daratumumab, bortezomib en dexamethason. In deze folder krijgt u meer informatie over de behandeling. Lees deze informatie voordat de behandeling begint goed door en stel eventuele vragen aan de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Wat is een doelgerichte behandeling?

Doelgerichte behandeling, ofwel targeted therapie, is een behandeling met medicijnen die de groei en deling van kankercellen blokkeert. 

Voor meer informatie over doelgerichte behandeling bekijk de videofilm.
 

Informatie over de behandeling

 • Daratumumab is een monoklonaal antilichaam/antistof (eiwitten die in het laboratorium worden ontwikkeld) en is een vorm van doelgerichte behandeling (immunotherapie). De antistof/antilichaam bindt zich aan een specifiek eiwit (CD38) op de kankercellen/ kwaadaardige plasmacellen. Door die binding blokkeert daratumumab het signaal aan de kwaadaardige plasmacellen om te groeien. Daarnaast stimuleert daratumumab het immuunsysteem om de groei van de kwaadaardige plasmacellen af te remmen.  

 • Bortezomib is een proteasoomremmer en is een vorm van doelgerichte behandeling. Bij multipel myeloom maken de kwaadaardige plasmacellen veel meer eiwitten aan dan normaal. Proteasoomremmers zorgen dat de eiwitten zich opstapelen in de kwaadaardige plasmacellen, hierna sterven de plasmacellen af.

 • Dexamethason is een bijnierschorshormoon (corticosteroïd) en is familie van de prednison.  Dexamethason heeft invloed op de kankercellen,  maar ook op het onderdrukken van de bijwerkingen van de behandeling. Bijvoorbeeld het voorkomen van misselijkheidsklachten en verminderde eetlust.

Aandachtspunten bij de kuur

 • 1 kuur duurt 21 dagen (= 3 weken).
 • Daratumumab en bortezomib krijgt u via een onderhuidse injectie (subcutaan) toegediend. Dit gebeurt in het Maastricht UMC+ binnen het Dagcentrum Interne Ziekten of verpleegafdeling A5.
 • De eerste dag van de eerste kuur duurt gemiddeld 6 uur.  Na het toedienen van daratumumab moet u namelijk nog blijven ter observatie. Bij geen klachten na toediening duurt:
  • de tweede toediening gemiddeld 1,5 uur
  • de vervolgtoedieningen duren gemiddeld 30 minuten. 
 • Om te voorkomen dat u overgevoelig reageert op daratumumab, krijgt u voor de injectie een behandeling met medicijnen. U neemt 1 uur voor de afspraak dexamethason, paracetamol en cetirizine tabletten in.  Ondanks deze medicijnen is er toch een kleine kans op klachten zoals bijvoorbeeld: neusverstopping, hoesten, misselijkheid, koude rillingen enzovoort.
 • Bij de eerste toediening is er een hoger risico op een overgevoeligheidsreactie, hierdoor krijgt u uit voorzorg een infuusnaald ingebracht.
 • Verder neemt u volgens het behandelschema de dexamethason tabletten in.
 • Ook krijgt u andere medicijnen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om mogelijke bijwerkingen te voorkomen.
 • Alle tabletten of capsules krijgt u op recept mee en deze medicijnen kunt u ophalen bij Apotheek Maastricht UMC+.

Behandelschema

Klik op de link voor de behandelschema's vanaf kuur 1.

Hoeveel kuren?

Aan het einde van uw kuur, krijgt u een afspraak op de poli Oncologie. Tijdens dit gesprek bespreekt uw behandelend arts uw eventuele klachten en uw bloeduitslagen. De behandelingen kunnen blijven doorgaan, zolang de bijwerkingen acceptabel zijn en er geen verslechtering (progressie) van ziekte is. 

Uw behandelend arts bespreekt uw persoonlijk behandelplan met u. Dit is afhankelijk van uw ziekte, de prognose, het effect van de behandeling, uw leeftijd en uw conditie.

Ondersteunende medicijnen

Ondersteunende medicijnen Valaciclovir

Bijwerkingen

Het is niet te voorspellen hoe u persoonlijk op de behandeling reageert. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen merken er minder van. Het is belangrijk dat u deze bijwerkingen aan uw behandelend arts of verpleegkundige meldt. Zij kunnen u eventueel medicijnen voorschrijven of adviezen geven om met deze bijwerkingen om te gaan.  

Hieronder worden de meest voorkomende bijwerkingen kort benoemd. Wilt u meer informatie en adviezen over deze bijwerkingen, lees dan de folder: ‘Bijwerkingen celremmende medicijnen’. Deze vindt u terug in uw Patiënten Informatie Map of op www.oncologie.mumc.nl.

Daratumumab

 • Verminderde werking beenmerg (bloedarmoede, tekort aan bloedplaatjes en/of witte bloedcellen)
 • Grieperig gevoel
 • Darmproblemen (diarree of verstopping)
 • Longklachten
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Verminderde eetlust
 • Hoge bloeddruk

Bortezomib

 • Verminderde werking beenmerg (bloedarmoede, tekort aan bloedplaatjes en/of witte bloedcellen)
 • Zenuwbeschadiging (neuropathie)
 • Darmproblemen (diarree of verstopping)
 • Misselijkheid  en braken
 • Vermoeidheid
 • Verminderde eetlust
 • Koorts
 • Grieperig gevoel

Dexamethason

 • Hoge bloeddruk
 • Veranderingen van de huid
 • Acné-achtige uitslag
 • Bloedsuikers verhoogd
 • Botontkalking
 • Veranderingen in gevoel of stemming
 • Vasthouden van vocht in uw gezicht, benen en handen
 • Slapeloosheid

Veilig omgaan met lichamelijke afvalstoffen

Wanneer u met celremmende medicijnen, zoals cytostatica (chemotherapie) en/of doelgerichte medicijnen wordt behandeld, dan zullen de chemische stoffen uit de medicijnen via excreta uit uw lichaam verdwijnen. Excreta is een medische term voor alles wat het lichaam uitscheidt: urine, ontlasting, wondvocht, bloed, traanvocht, transpiratie, sperma, braaksel en speeksel. Dit wordt ook wel uitscheidingsproducten genoemd.

Direct (huid)contact van met name middelen uit een chemokuur in uitscheidingsproducten kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. En voor de gezondheid van uw naasten. De chemische stoffen blijven een aantal dagen na de kuur schadelijk. Het verschilt per middel hoe lang dit is. Het kan variëren van 1 dag tot 7 dagen.

De risico's zijn voor u en uw omgeving klein, omdat u thuis slechts gedurende korte tijd in aanraking komt met deze medicijnen. Toch is het goed om een aantal maatregelen te nemen. Zo kunt u de risico's tot een minimum beperken. Om uw omgeving te beschermen adviseren wij u rekening te houden met bepaalde maatregelen.

Welke dit zijn leest u in het informatieblad: ‘Hygiënemaatregelen bij celremmende medicatie’, dit vindt u terug in uw Patiënten Informatie Map.

Beschermende maatregelen ten aanzien van excreta:

 • Daratumumab: geen risico
 • Bortezomib: 3 dagen
MUMC+

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bespreek deze dan met uw behandelend arts of verpleegkundige.                            

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur
Poli Oncologie
Telefoonnummer: 043-387 64 00
Dagcentrum Interne Ziekten 
Telefoonnummer: 043-387 42 50

Verpleegkundig Specialist (i.o) Hematologie Céline Gillissen                                                
Telefoonnummer: 043-387 64 00 
Bereikbaar op maandag en donderdag

Avond-, nachturen, weekenden en feestdagen
Verpleegafdeling A5 Hematologie & Oncologie 
Telefoonnummer: 043-387 65 10 of 043-387 45 10

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1496