mumc+ GOED

Folder

Psychosociale problemen en kanker

Ondersteuning voor patiënten met kanker en hun naasten

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft is dat ingrijpend. Kanker en de gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op uw leven en op dat van uw naasten. Ieder mens reageert op zijn eigen manier op een schokkende gebeurtenis. Lichamelijk maar zeker ook emotioneel krijgt u heel wat te verwerken.

Reacties

Veel voorkomende reacties zijn bijvoorbeeld:

  • Angst voor de behandeling of voor de terugkeer van de ziekte
  • Somberheid en een overheersend gevoel van lusteloosheid of prikkelbaarheid
  • Vermoeidheid een gevoel van verminderde energie, zwakte of concentratiestoornissen
  • Boosheid en schuldgevoelens omdat u beperkt wordt in uw functioneren of omdat u denkt dat u zelf de kanker had kunnen voorkomen.
  • Seksuele problemen zoals minder zin in vrijen, relatieproblemen of erectiestoornissen

Daarnaast heeft ziek worden vaak ook op praktisch vlak consequenties,denk bijvoorbeeld aan financiële problemen; problemen rond vervoer of huisvesting; vragen over ondersteuning van de mantelzorger of kinderopvang.

Hulp en begeleiding bij deze problemen kunt u in alle fasen van het ziek zijn nodig hebben. Ook nadat de behandeling is afgelopen en u bij de arts of verpleegkundige op controle moet komen kunt u behoefte hebben aan extra ondersteuning.

Oncologie

Wij vragen patiënten regelmatig of ze problemen ervaren op emotioneel, lichamelijk en sociaal vlak. Dit doen we door u op gezette tijden een korte vragenlijst aan te bieden met het verzoek deze in te vullen. Aan de hand van deze ingevulde lijst kan de arts of verpleegkundige u verwijzen naar het team psychosociale zorg.

Heeft u recent geen vragenlijst ingevuld, doch herkent wel een of meerdere van bovenstaande problemen, vraag dan een verwijzing aan uw arts of verpleegkundige. Meer informatie over genoemde problemen kunt u krijgen in het Ontmoetingscentrum.

Team psychosociale oncologie

Psychosociale oncologie is gericht op patiënten met kanker en hun naasten (familie, vrienden). Wij bieden hulp op psychisch- of sociaal gebied bij verschillende problemen zoals eerder genoemd.

U kunt door uw specialist of verpleegkundig specialist verwezen worden naar het psychosociale team. Het team bestaat uit maatschappelijk werkers; psychologen; psychiaters; een geestelijk verzorger; een seksuoloog; verpleegkundigen en een coördinator.

De teamleden hebben allen een speciale opleiding genoten om mensen met kanker te begeleiden.

Het psychosociale team werkt nauw samen met uw behandelend specialist en verpleegkundige.

De maatschappelijk werkers van de MAASTRO CLINIC maken ook deel uit van ons team waardoor er goed wordt samengewerkt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ontmoetingscentrum van de polikliniek Oncologie van het Maastricht UMC+. Zij hebben ook folders voor u over de genoemde problemen.

Telefoonnummer: 043-387 26 00

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1498