mumc+ GOED

Folder

Somberheid en Kanker

Psychosociale zorg voor patiënten en naasten in het Oncologie Centrum

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft is dat ingrijpend. Kanker en de gevolgen van de behandeling kunnen veel invloed hebben op uw leven en op dat van uw naasten. Ieder mens reageert op zijn eigen manier op een schokkende gebeurtenis. Lichamelijk maar zeker ook emotioneel krijgt u heel wat te verwerken

Somberheid

Sombere gevoelens, angst, wanhoop en verdriet zijn normale reacties na het vernemen van de diagnose kanker. Dit kan gepaard gaan met slecht slapen, verminderde eetlust, piekeren en concentratieproblemen.

Somberheid kan soms overgaan in een depressie. Bij een depressie blijft de sombere stemming gedurende weken of maanden aanhouden. Zaken die voorheen interessant waren, lijken ineens niet meer belangrijk. Er is een overheersend gevoel van somberheid en lusteloosheid, met een verlies aan interesse, energie en zin om dingen te ondernemen.

Een depressie kan een zware wissel trekken op relaties met de mensen om u heen. Het kan gepaard gaan met verhoogde prikkelbaarheid en sneller uit de slof schieten dan voorheen, of kan ervoor zorgen dat u zich terugtrekt uit het contact met andere mensen. Het kan zijn dat u in een neerwaartse spiraal terechtkomt, waarbij de klachten steeds verder verergeren en u meer en meer alleen komt te staan.

Oncologie

Verschijnselen van depressie

  • Aanhoudende gevoelens van somberheid
  • Sterk verminderde interesse
  • Onvermogen om te genieten
  • Gedachten aan de dood of aan suïcide
  • Gevoelens van schuld/waardeloosheid
  • Slaapproblemen
  • Veranderde eetlust
  • Vermoeidheid
  • Concentratieproblemen
  • Gejaagdheid / geremdheid

Oorzaken

Kanker kan een depressie in de hand werken. Het krijgen van de diagnose en het ondergaan van medische behandelingen zijn ingrijpende levensgebeurtenissen. Lichamelijke veranderingen met verlies van gezondheid en het ervaren van beperkingen in het dagelijks functioneren kunnen sterke gevoelens van frustratie, wanhoop en onmacht oproepen.

Begeleiding en Behandeling

Als u last heeft van depressieve klachten kan dit veel impact op u en uw naasten hebben. Het is daarom van belang dit tijdig te signaleren en te behandelen. Behandeling kan bestaan uit gesprekken en/of medicatie. In onderling overleg kan worden gekeken welke vorm het beste bij u past.

Team psychosociale oncologie

Psychosociale oncologie is gericht op patiënten met kanker en op hun naasten (familie, vrienden). Wij bieden hulp op psychisch of sociaal gebied bij verschillende problemen, zoals vermoeidheid, angst en depressie.

U kunt door uw specialist of verpleegkundig specialist verwezen worden naar het psychosociale team dat bestaat uit maatschappelijk werkers; psychologen; psychiaters; een geestelijk verzorger; een seksuoloog; verpleegkundigen en een coördinator. De teamleden hebben allen een speciale opleiding genoten om mensen met kanker te begeleiden.

In een multidisciplinair overleg bespreken we welke hulp het beste bij u past. Het psychosociale team werkt nauw samen met uw behandelend specialist, verpleegkundigen en indien u daar mee akkoord gaat, uw huisarts.

De maatschappelijk werkers van de MAASTRO CLINIC maken ook deel uit van ons team waardoor er goed wordt samengewerkt.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ontmoetingscentrum van de polikliniek Oncologie van het Maastricht UMC+

Telefoonnummer: 043-387 26 00

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1499