mumc+ GOED

Folder

Medisch maatschappelijk werk

Psychosociale zorg voor patiënten met kanker en hun naasten

Kanker zet het leven op zijn kop. Door de wirwar van gevoelens is het soms moeilijk orde op zaken te stellen. Misschien wilt u uw familie en vrienden niet altijd vragen omdat ze al zoveel voor u doen. Of uw netwerk is erg klein en staat u er min of meer alleen voor.

Praktische problemen

Voor praktische vragen kunt u bij het medisch maatschappelijk werk terecht. Zij bieden een luisterend oor, zetten samen met u de zaken op een rijtje, zoeken informatie en antwoorden op specifieke vragen of onderwerpen en wijzen u de weg naar bepaalde instanties.

De maatschappelijk werkers staan mensen bij in het verminderen van hun praktische en materiële problemen. Resultaat is dat daardoor ook de stress vermindert die mede hierdoor wordt veroorzaakt.

Oncologie

Waar kunt u tegenaan lopen op persoonlijk vlak?

Op verschillende leefgebieden kunt u met problemen worden geconfronteerd.

 1. Binnen het gezin bijvoorbeeld kunt u denken aan:
  • reacties van de kinderen op uw ziekte
  • regelen van opvang
  • vragen vanuit school of opleiding
 2. Mantelzorgers (partner; familie; vrienden) kunnen overbelast raken en ondersteuning nodig hebben
 3. Als patiënt zoekt u een lotgenoot of maatje 

Bij deze problemen kunnen wij u helpen. De maatschappelijk werkers kennen verschillende patiëntenorganisaties, vrijwilligerscentrales en inloophuizen bij u in de buurt die iets voor u en uw gezin kunnen betekenen.

Waar kunt u tegenaan lopen op praktisch vlak?

Het kan zijn dat u door uw ziekte tijdelijk ondersteuning nodig heeft in uw huishouden. Er kunnen problemen ontstaan rondom huisvesting of vervoer van en naar het ziekenhuis. De maatschappelijk werkers zijn op de hoogte van de sociale kaart (overzicht van instellingen op sociaal gebied in een bepaalde regio) en kunnen u gericht doorverwijzen naar een voor u passende instantie en hulpverlener. Ze zijn behulpzaam bij het aanvragen en invullen van formulieren.

Soms kunt u of uw partner problemen ervaren in de werksituatie. De maatschappelijk werkers kunnen dan met u meedenken over werk en re-integreren. Ze kunnen contacten leggen met de bedrijfsarts, UWV en andere zorg- en hulpverleners die zich bezig houden met werk gerelateerde problemen. Bovendien kunnen ze helpen met het starten, volgen en afronden van procedures.

Door uw ziekte en behandeling kunt u geconfronteerd worden met financiële vragen omtrent uw verzekering, hypotheek en uitkering. De maatschappelijk werkers kunnen bemiddelen en gaan, indien nodig, mee naar een voor u belangrijk gesprek. In een aantal situaties is het mogelijk een fonds aan te schrijven voor financiële ondersteuning.

De maatschappelijk werkers hebben geen kant en klare oplossing voor al deze vragen, maar zoeken wel samen met u naar een voor u passend antwoord. Ze spreken een plan van aanpak met u af waarin de vragen of problemen die voor u het meest dringend zijn, de aandacht krijgen.

De informatie die ze voor u vinden, wordt met u besproken;

 • wat deze voor uw specifieke situatie betekent
 • of u er iets aan heeft
 • hoe u hier verder vervolg aan wenst te geven

Doel hierbij is dat u weer grip krijgt op uw situatie en zo zelfstandig mogelijk verder kunt leven. Via uw behandelend specialist, verpleegkundige of huisarts kunt u verwezen worden naar het team psychosociale zorg voor begeleiding.

Team psychosociale oncologie

Psychosociale oncologie is gericht op patiënten met kanker en op hun naasten (familie, vrienden). Wij bieden hulp op psychisch- of sociaal gebied bij verschillende problemen, zoals angst; vermoeidheid; depressie. U kunt door uw arts (specialist of huisarts) of verpleegkundig specialist verwezen worden naar het psychosociale team dat bestaat uit maatschappelijk werkers; psychologen; psychiaters; een geestelijk verzorger; een “casemanager jonge patiënten”; een seksuoloog; verpleegkundigen en een coördinator. We hebben allen een speciale opleiding genoten om mensen met kanker te begeleiden.

 

In een multidisciplinair overleg bespreken we welke hulp het beste bij u past. We werken nauw samen met uw behandelend specialist, verpleegkundigen en indien u daarmee akkoord gaat, uw huisarts. De maatschappelijk werkers van de MAASTRO CLINIC maken ook deel uit van ons team waardoor er goed wordt samengewerkt.

Groepsfoto psychosociaal team

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ontmoetingscentrum van de polikliniek Oncologie van het Maastricht UMC+ of met de afdeling Medisch Maatschappelijk Werk

Ontmoetingscentrum
T: 043-387 26 00

Medisch Maatschappelijk Werk
T:  043-387 51 18

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1500