mumc+ GOED

Folder

Het behandelteam; Hoofd-hals oncologie

Als bij u kanker is vastgesteld wordt het onderzoeks- en behandelplan opgesteld door het gehele hoofd-hals team. Zij komen twee keer per week bij elkaar om tijdens het multidisciplinair overleg elke patiënt apart te bespreken. Er zijn meerdere ‘soorten’ oncologen bij uw behandeling betrokken. Zo kunt u - afhankelijk van uw situatie - behandeld worden door een KNO-arts- oncoloog, een MKA-chirurg-oncoloog, de radiotherapeut-oncoloog, en/of de medisch oncoloog. Omdat u met veel hulpverleners in aanraking komt hebben wij een lijst gemaakt waarop u de namen van de verschillende hulpverleners kunt invullen, voor zover bij u van toepassing.

Het Maastricht UMC+ is een academisch ziekenhuis. Dit betekent dat in dit ziekenhuis niet alleen patiënten worden behandeld maar ook artsen worden opgeleid. Dit merkt u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis op verschillende manieren. Zo ziet u tijdens het gesprek naast uw KNO-arts-oncoloog of uw MKA-chirurg-oncoloog vaak ook andere zorgverleners.

De hoofdbehandelaar

Ook al wordt uw behandeling in een team opgesteld, er is altijd één dokter die écht voor u verantwoordelijk is. Deze arts noemen we de hoofdbehandelaar. U kunt met al uw vragen op het gebied van mond- of keelkanker terecht bij uw hoofdbehandelaar. Elke fase kent een andere hoofdbehandelaar. Binnen ons team zijn in principe de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot het hoofdbehandelaarschap:

Fase in ziekteproces

Diagnostische fase:

 

Operatieve fase:

 

Radiotherapie:

 

Medicamenteuze therapie:

Hoofdbehandelaar

KNO-arts-oncoloog / MKA-chirurg-oncoloog

----------------------------------------------------------------------------------

KNO-arts-oncoloog / MKA-chirurg-oncoloog

----------------------------------------------------------------------------------

Radiotherapeut-oncoloog

----------------------------------------------------------------------------------

Medisch Oncoloog

----------------------------------------------------------------------------------

Aanspreekpunt gedurende de hele behandeling is de oncologieverpleegkundige. Zij begeleidt u gedurende de diagnostische- en behandelfase.

------------------------------------------------------------------------------------

KNO-arts-oncoloog
Een KNO-arts-oncoloog is een medisch specialist die zich bezig houdt met ziekten die specifiek zijn voor de keel-, neus- en oren.

MKA-chirurg-oncoloog
Een MKA-chirurg-oncoloog, ook wel Kaakchirurg-oncoloog genoemd is een medisch specialist die zich bezig houdt met ziekten die specifiek zijn voor de mond, de kaken en het aangezicht.

Medisch Oncoloog
Een medisch oncoloog (internist-oncoloog) is een specialist die zich bezig houdt met de medicamenteuze behandeling van kanker. Dit kan chemotherapie zijn, maar ook bijvoorbeeld gerichte therapieën, en (anti)hormonale therapieën.

Radiotherapeut
Een radiotherapeut is een arts die gespecialiseerd is in de behandeling met bestraling.

Arts-Assistent/arts in opleiding tot medisch specialist
De arts-assistent is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een vervolgopleiding volgt tot medisch specialist. Tijdens opname of polikliniekbezoek is de arts-assistent soms uw behandelend arts. De arts-assistent is werkzaam in alle vakgebieden en werkt altijd onder eindverantwoording van de medisch specialist.

Oncologie verpleegkundige
De oncologie verpleegkundige hoofd-hals oncologie is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met mond- en/of keelkanker. Zij combineert psychosociale en medische zorg. Tijdens de behandeling is zij voor u het aanspreekpunt. Ze werkt nauw samen met uw behandelend arts en is daardoor op de hoogte van uw situatie. Daarbij is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg tijdens het gehele behandeltraject.

Contact

Neem contact op met het ziekenhuis als u onderstaande lichamelijke problemen ervaart: toenemende pijn; brandwonden, blaren of extreme zwelling; toename van zwelling in het behandelde gebied; problemen in wondgenezing; elke verandering waarvan u vermoedt dat het in verband staat met uw behandeling.

  •  Polikliniek KNO                             043 387 5400 (tijdens kantooruren)
  •  Polikliniek Oncologie                  043 387 6400 (tijdens kantooruren)

 Websites

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1501