mumc+ GOED

Folder

Follow up na lymfklierkanker

Dit patiënten informatieblad is bedoeld voor mensen die lymfeklierkanker, ook wel maligne lymfoom, hebben. De informatie gaat over de periode van controles na uw behandeling. Misschien hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen. Als dat vragen zijn over uw diagnose, behandeling of het verdere vervolg, stel die dan aan uw specialist en/of huisarts. We raden u aan om uw vragen vooraf op te schrijven, zodat u niets vergeet.

Controle

Wat is de reden voor de controle na behandeling?

U hebt in de afgelopen periode een behandeling voor lymfeklierkanker ondergaan, bijvoorbeeld bestraling, chemotherapie en/of immunotherapie. Na deze behandeling is regelmatige controle op de polikliniek nodig, om verschillende redenen:

 • We onderzoeken of de kanker niet is teruggekomen na behandeling.
 • We kijken of u last hebt van bijwerkingen en behandelen deze.
 • We begeleiden u bij de verwerking als u dat wenst.

Wat kunt u verwachten van uw controles?

De controle bestaat uit twee onderdelen:

 • Een gesprek met uw arts, waarin u uw klachten bepreekt, vragen kunt stellen en uitslagen krijg als u extra onderzoeken hebt gehad.
 • Een lichamelijk onderzoek, bijvoorbeeld het nakijken van uw buik of het voelen naar lymfeklieren.
 • Een arts en/of eventueel een gespecialiseerd verpleegkundige doen de controle.

Hoe vaak vinden de controles plaats?

De meeste patiënten blijven hun leven lang onder controle bij hun arts. Hoe vaak uw arts u terug wil zien, bespreekt hij met u.

 • In het 1e jaar komt u meestal elke 3 maanden op controle.
 • Daarna vermindert het aantal controles naar 2 x per jaar.
 • Vanaf 5 jaar vinden controles vaak 1 x per jaar plaats.

Indien u tussendoor klachten heeft dan kunt u contact opnemen met u arts en tussendoor een afspraak maken. U hoeft dan niet te wachten op de volgende afspraak.

Als u behandeld bent met mantelveldbestraling dan raden we aan ten minste 1 x per jaar voor controle te komen. Mantelveldbestraling werd in het verleden toegepast bij non-hodgkin en daarbij werden alle lymfeklieren vanaf de oksels tot boven de oren bestraald.

Scans en andere onderzoeken

We doen alleen een scan of een ander onderzoek als uw arts dit nodig vindt. Bijvoorbeeld wanneer u klachten hebt of wanneer er tijdens de controle iets gevonden wordt. Deze onderzoeken kunnen namelijk ook schadelijke effecten hebben. Ook is het zo dat vroege opsporing via een scan niet zorgt voor een betere/langere overleving dan ‘opsporing’ via klachten.

Omgaan met angst

Misschien vindt u het een prettig en veilig idee om regelmatig naar het ziekenhuis terug te komen. Of misschien ziet u juist erg op tegen de controle en bent u bang dat er weer wat wordt ontdekt. Misschien denkt u bij elke lichamelijke klacht of pijn direct aan kanker, ook al weet u eigenlijk wel dat het waarschijnlijk gewoon ‘een griepje’ is. Omgaan met deze angst is moeilijk vooral als uw omgeving uw angst niet begrijpt.

Daarom adviseren we u om altijd naar uw huisarts of uw specialist te gaan als u zich zorgen maakt. Ziet uw arts geen reden voor verder onderzoek? Spreek dan af wanneer u terugkomt als uw klacht niet overgaat. Blijft u toch last houden van angst dan kunt u ook altijd hulp vragen van maatschappelijk werk of een psycholoog. Vraag uw behandelend arts of de polikliniek Oncologie naar de mogelijkheden.

Wat is belangrijk om te vragen aan uw arts?

Voltooit u binnenkort de behandeling van? Vraag uw arts dan:

 • waar de nazorg voor u uit bestaat
 • bij wie u voor controle komt
 • welke onderzoeken u dan krijgt
 • wanneer u de uitslag van een onderzoek krijgt en op welke manier
 • waarom u eventueel geen onderzoeken krijgt
 • hoe vaak u voor controle moet komen
 • hoeveel jaar de nazorg duurt
 • wie uw contactpersoon is

Waar kunt u meer informatie vinden?

Betrouwbare en toegankelijke informatie kunt u vinden bij uw arts, de oncologieverpleegkundige en/of op internet. Wij raden www.kanker.nl en www.hematon.nl aan. Wilt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Daarvoor biedt patiëntenorganisatie Hematon verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld telefonisch, per mail of tijdens bijeenkomsten. Kijk voor meer informatie op www.hematon.nl/lotgenotencontact.

Contact

Polikliniek Oncologie
043-387 6400

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1505