mumc+ GOED

Folder

HPB-chirurgie: Het behandelteam

Uw onderzoeks- en behandelplan wordt opgesteld door het team HPB-chirurgie. Zij hebben elke week overleg. Zelfs als u maar één dokter spreekt, dan kunt u er vanuit gaan dat uw ziektegeschiedenis is besproken met het hele team. In dit informatieblad krijgt u meer informatie over uw behandelteam.

Het MUMC+ is een academisch ziekenhuis. Dit betekent dat er niet alleen patiënten worden behandeld maar ook artsen worden opgeleid. Dit merkt u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis. U ziet tijdens het gesprek met uw chirurg vaak ook andere zorgverleners.

De hoofdbehandelaar

Ook al wordt uw behandeling in een team opgesteld, er is altijd één arts, uw hoofdbehandelaar, die voor u verantwoordelijk is. Hier kunt u met al uw vragen terecht.

HPB-chirurgen

Een HPB-chirurg is een medisch specialist die zich bezig houdt met het uitvoeren van oncologische operaties in de lever- gal(weg)- en alvleesklier. Binnen de HPB-chirurgie zijn onderstaande oncologisch chirurgen werkzaam:

Bemelmans
Dr. Bemelmans
Bouwense
Dr. Bouwense
Coolsen
Dr. Coolsen
van Dam
Dr. van Dam
Dewulf
Dr. Dewulf
den Dulk
Dr. den Dulk
Neumann
Prof. Dr. Neumann
Olde Damink
Prof. Dr. Olde Damink

Verpleegkundige/ Verpleegkundig Specialist i.o. / Physician Assistant (i.o.)

Uw aanspreekpunt gedurende uw behandeltraject en nacontrole is de Verpleegkundige/ Verpleegkundig Specialist i.o. en de Physician Assistant. Zij combineren psychosociale- en medische zorg en werken nauw samen met uw behandelende artsen. Daarbij zijn zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg tijdens uw gehele behandeltraject. Binnen de HPB-chirurgie is Melanie Marting in opleiding tot HBO-V Verpleegkundige en Maartje Martens in opleiding tot Verpleegkundig Specialist. Lieke Baade-Corpelijn is Physician Assistant voor de patiënten op onze verpleegafdeling B4.

Marting
Melanie Marting
Martens
Maartje Martens
L. Baade-Corpelijn Physician Assistant
Lieke Baade - Corpelijn

Administratief medewerkster

Binnen de HPB-chirurgie is één administratief medewerkster aanwezig: Joyce Huijnen. 

Huijnen
Joyce Huijnen

Medisch Oncoloog

Een medisch oncoloog (internist-oncoloog) houdt zich bezig met de behandeling van kanker door medicatie bijvoorbeeld chemotherapie.

Radiotherapeut

Een radiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kanker met bestraling.

Fysiotherapeut

Rondom uw operatie begeleidt de fysiotherapeut u intensief. Voorafgaand aan de operatie heeft u een afspraak bij de fysiotherapeut voor het meten van uw conditie. Na de operatie zal de fysiotherapeut bij u aan bed komen.

Diëtist

Een diëtist is de deskundige op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. De behandelingen die u krijgt, vergen veel van uw lichaam. Een goede voedingstoestand zorgt ervoor dat u de behandeling beter aankunt en minder risico’s loopt op complicaties. De diëtist geeft advies en houdt ongewild gewichtsverlies of onbedoelde gewichtstoename in de gaten.

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen met verschillende gezondheidsproblemen.

Laatst bijgewerkt op 1 mei 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1513