mumc+ GOED

Folder

Universitätsklinikum Aachen

European Surgery Center Aachen Maastricht (ESCAM)

Binnenkort hebt u een afspraak bij het Universitätsklinikum Aachen. Deze afspraak is gemaakt in verband met uw operatie. Het MUMC+ heeft een samenwerkingsverband met het Universitätsklinikum Aachen onder de naam European Surgery Center Aachen Maastricht (ESCAM). Wekelijks is een van onze chirurgen uit het MUMC+ in het Universitätsklinikum Aachen aanwezig om te opereren. Op dit informatieblad krijgt u meer informatie over een aantal praktische zaken.

European Surgery Center Aachen Maastricht (ESCAM)

Poliklinische afspraak

De verpleegkundig specialist in het MUMC+ is gedurende uw behandeling in het Universitätsklinikum Aachen uw aanspreekpunt. Zij maakt voor u een eerste poliklinische afspraak.

Voor uw poliklinische afspraak in het Universitätsklinikum Aachen meldt u zich bij het secretariaat van algemene chirurgie. Bij de hoofdgang van het ziekenhuis pakt u Lift 4B naar Etage 5. Het secretariaat bevindt zich op kamer 30.

Toestemming zorgverzekering

Om de kosten van diagnostiek en behandeling in een andere lidstaat van de Europese Unie rechtstreeks te declareren is een S2 formulier noodzakelijk. De verpleegkundig specialist in het MUMC+ vraagt deze toestemming in overleg met uw behandelende chirurg aan. Bij goedkeuring wordt u het formulier toegezonden op uw thuisadres en/of e-mailadres. Geef hiervan een kopie aan uw verpleegkundig specialist ter archivering in uw medisch dossier.

Het S2 formulier wordt meestal afgegeven voor een bepaalde behandeltermijn, soms is het daardoor noodzakelijk dat de verpleegkundig specialist een verlenging bij uw verzekeraar aanvraagt.

Verblijf voor naasten

Voor naasten bestaat de mogelijkheid om tijdens uw verblijf in het ‘Gasthaus’ van het Universitätsklinikum Aachen te overnachten. Het ‘Gasthaus’ heeft beschikking over verschillende type kamers met of zonder keuken en kan geboekt worden tegen een kleine vergoeding. Het aantal kamers is beperkt en alleen bedoeld voor directe familie.

Eigen bijdrage

Het Universitätsklinikum Aachen berekent per dag, dat u in het ziekenhuis ligt, een eigen bijdrage van ongeveer 10,- euro. Deze rekening ontvangt u achteraf en declareert u bij uw zorgverzekeraar. Kosten zoals het gebruik van Wi-Fi, telefoon, televisie vallen niet binnen de vergoeding van uw zorgverzekeraar en zijn voor eigen rekening.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, bespreek deze dan met uw behandelende chirurg of de verpleegkundig specialist.

Poli chirurgie
031(0)43-387 76 40

Verpleegkundig Specialist: L. Corpelijn (ma, woe, don, vrij)
E-mail: HPB@mumc.nl

Website

 

Universitätsklinikum Aachen

Department of General-, Visceral- and Transplant Surgery
Head: Univ.-Prof. Dr. med. U.P. Neumann
RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen, Germany

Telefoonnummer: 0049-2418089500

Secretariaat Universitätsklinikum Aachen
Mevr. M. Schmitt
Telefoonnummer: 0049-241 80 89 501

Mevr. S. Heeren
Telefoonnummer: 0049-241 80 89 500

Website

 

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1517