mumc+ GOED

Folder

Panendoscopie – algehele anesthesie

Kijkoperatie van mond, keel, luchtpijp en slokdarm

U heeft samen met uw arts besloten om een kijkoperatie van uw mond, keel, strottenhoofd, luchtpijp en soms slokdarm te ondergaan. Dit gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) .

Voorbereiding

Als u bloedverdunners slikt dan moet u hiermee, in overleg met uw behandelend arts, soms tijdelijk mee stoppen. Wanneer en hoe lang u moet stoppen bespreekt uw arts met u. Stop nooit zonder overleg met uw bloedverdunners.
Voor de kijkoperatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u niet meer mag eten, drinken en roken. Meer informatie hierover ontvangt u van Bureau Opname. Voor de operatie heeft  de anesthesist, de arts die de narcose toedient, nog contact met u om u voor te bereiden op de narcose. 

De kijkoperatie

Tijdens de kijkoperatie wordt met een kijkapparaat, een soort buis (scoop) de mond- en keelholte, het strottenhoofd, de luchtpijp en de slokdarm bekeken. Het doel is om te onderzoeken hoe groot en uitgebreid de tumor is. Vaak wordt er tijdens dit onderzoek ook een stukje weefsel afgenomen om microscopisch te onderzoeken.

Deze kijkoperatie is  een dag opname. Dat betekent dat u meestal dezelfde dag ook weer naar huis kan. Als het nodig is zal de arts u adviezen geven over pijnstillers bij ontslag.

Na de kijkoperatie

Na afloop van de kijkoperatie vertelt de arts u hoe u de uitslag van het onderzoek krijgt. Soms is dit telefonisch, vaak zijn al vervolgafspraken voor u gemaakt of worden deze samen met u gemaakt.

Contact

Websites

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1519