mumc+

Patiëntinformatie

Panendoscopie – algehele anesthesie

Kijkoperatie van mond, keel, luchtpijp en slokdarm

U heeft samen met uw arts besloten om een kijkoperatie te ondergaan van mogelijk uw mond, keel, strottenhoofd, luchtpijp en soms slokdarm. Dit gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) .

Voorbereiding

Als u bloedverdunners slikt dan moet u hiermee, in overleg met uw behandelend arts, soms tijdelijk stoppen. Wanneer en hoe lang u moet stoppen bespreekt uw arts met u. Stop nooit zonder overleg met uw bloedverdunners.
Voor de kijkoperatie moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u niet meer mag eten, drinken en roken. Meer informatie hierover ontvangt u van Bureau Opname. Voor de operatie heeft  de anesthesist, de arts die de narcose toedient, nog contact met u om u voor te bereiden op de narcose. 

De kijkoperatie

Tijdens de kijkoperatie wordt met een kijkapparaat, een soort buis (scoop) de mond- en keelholte, het strottenhoofd, de luchtpijp en de slokdarm bekeken. Het doel is om te onderzoeken hoe groot en uitgebreid de tumor is. Vaak wordt er tijdens dit onderzoek ook een stukje weefsel afgenomen om microscopisch te onderzoeken.

Deze kijkoperatie is een dag opname. Dat betekent dat u meestal dezelfde dag ook weer naar huis kan. Als het nodig is zal de arts u adviezen geven over pijnstillers bij ontslag.

Na de kijkoperatie

Na afloop van de kijkoperatie vertelt de arts u hoe u de uitslag van het onderzoek krijgt. Soms is dit telefonisch, vaak zijn al vervolgafspraken voor u gemaakt of worden deze samen met u gemaakt.

MUMC+

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u via onderstaande telefoonnummers contact met ons opnemen tijdens kantooruren.

Polikliniek KNO                                    043-387 54 00                  
Polikliniek MKA                                    043-387 52 00
Verpleegafdeling A1/A2:                   043-387 42 10/741 10
Polikliniek Oncologie                         043-387 64 00                

Buiten kantooruren of in het weekend neemt u contact op met de Spoed Eisende Hulp (SEH): 043-387 67 00 

Websites

Laatst bijgewerkt op 9 december 2021