mumc+ GOED

Folder

HPB-chirurgie informatieklapper

Hepato-Pancreato-Biliaire-chirurgie

U krijgt deze informatieklapper omdat u problemen heeft aan uw lever-, gal(weg) of alvleesklier. Vaak worden deze problemen veroorzaakt door een tumor of gezwel. Hierdoor komt u in het Maastricht UMC+ (MUMC+) in aanmerking voor Hepato-Pancreato-Biliaire-chirurgie, ook wel HPB-chirurgie genoemd. In deze klapper vindt u alle informatie over de behandeling. Daarnaast kunt u hierin verslag maken van de gesprekken met uw arts en uw eigen persoonlijke ervaringen en vragen noteren. Afhankelijk van uw behandeling zal de verpleegkundig specialist de klapper aanvullen.

Diagnose kanker

Door de diagnose ‘kanker’, is uw leven van het ene op het andere moment veranderd. Ziek zijn, maar kanker in het bijzonder, zorgt vaak voor angst en onzekerheid. Het kan voorkomen dat u zich geen raad weet en dat u zich erg eenzaam voelt. Deze gevoelens en gedachten zijn heel normaal en horen bij de ziekte en de ernst ervan.

Uw specialist en huisarts weten dat dit een moeilijke periode in uw leven is. U kunt altijd met hen over uw situatie te praten. Buiten en binnen het MUMC+ kunt u ook met hulpverleners een afspraak maken om u te helpen in deze moeilijke situatie. Verderop in deze klapper vindt u een overzicht van deze personen.

De informatie in deze klapper helpt u om nog bewuster keuzes te maken en meer grip op uw situatie te krijgen. Uiteraard maakt u keuzes in overleg met uw specialist(en). Daarnaast kunt u uw partner of uw naasten de klapper laten lezen zodat zij ook op de hoogte zijn.

Contact

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Neem dan contact op met  de verpleegkundig specialist.

De verpleegkundig specialist
T: 043-387 49 00 (polikliniek chirurgie) 
E: HPB@mumc.nl

Bij spoedeisende vragen, in het weekend en na 17.00 uur belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH)
T:  043-387 67 00.

Voor niet dringende vragen of het wijzigen van uw afspraak:
Polikliniek Chirurgie
T: 043-387 49 00

Websites

Laatst bijgewerkt op 16 november 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1521