mumc+ GOED

Folder

Adressen voor hulp en informatie

Contacten

Maastricht UMC+

Vereniging ‘Ouders van een overleden kind’
Vereniging van ouders die een kind verloren hebben. Naast het verstrekken van informatie wordt hulp geboden door lotgenoten, zowel individueel als in groepsverband.

Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding (LSR)
Geeft informatie over rouwen verliesverwerking en is behulpzaam bij het zoeken naar hulpverleningsinstanties in de woonomgeving. Informatie over hulp bij verdriet en rouw in de brede zin van het woord.

Vereniging van Ouders van Couveusekinderen
Biedt lotgenoten hulp, ook bij het overlijden van een pasgeboren baby. ‘Onderafdeling: Steunpunt Ouders van een Overleden Kind’

 

 

Stichting ‘Achter de regenboog’
Biedt hulp bij verliesverwerking aan kinderen en jongeren. 

Stichting ‘In de wolken’
Brochures over en voor rouwende kinderen, jeugdliteratuur en herinneringsboeken.

Lieve Engeltjes
Nederlandstalige contactgroep via internet voor ouders die getroffen zijn door het verlies van een kind.

Literatuurlijst

Het lezen over wat men heeft meegemaakt, over ervaringen van lotgenoten en hulpverleners kan helpen het verlies te verwerken. Er worden een aantal boeken en artikels genoemd die indien gewenst besteld kunnen worden. Veel kan men ook in de bibliotheek lenen.

Jong verlies
Een handreiking voor het omgaan met rouwende kinderen.

 • Geschreven door Riet Fiddelaers -Jaspers
 • Uitgeverij Kok Lyra, Kampen, 1999

Paps, kunnen kleine kinderen ook dood?
Een vader schrijft over het verlies van zijn negenjarige zoon door een auto-ongeluk. Hij combineert dit met zijn ervaringen als gynaecoloog. In zijn beroep wordt hij regelmatig geconfronteerd met ouders wiens kind voor of kort na de geboorte overleden is.

 • Geschreven door D. van den Berk
 • Uitgeverij Ten Have, Baar, 1991

Met lege handen
Vrouwen over het verlies van hun baby in de zwangerschap of rond de bevalling.

 • Geschreven door M. Cuisinier en H. Janssen
 • Uitgeverij Unieboek, Houten, 1997

 

 

 

Stille baby’s

 • Geschreven door C. Geerinck -Vercammen
 • Uitgeverij De arbeidspers, Amsterdam, 2000

Roerloos

 • Geschreven door Yvonne van Emmerik
 • Uitgeverij Dabar- Luyten- Heeswijk

Soms gaat een baby dood
Een boekje over praktische zaken rond het overlijden van een pasgeboren kindje en rondom de geboorte van een levenloos kind.

 • Geschreven door A. Merckx
 • Bestellen via 043-408 13 33

De baby is er niet meer
Rouwen om een kind dat er nauwelijks is geweest.

 • Uitgave Vereniging Ouders van een Overleden kind.
 • Bestellen op giro 347923 t.n.v. Ouders van een Overleden Kind te Rosmalen. Onder vermelding van titel en uw naam en adres.
Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1524