mumc+ GOED

Folder

De afdeling Neonatologie

Intensive Care, High Care en Medium Care

Neonatologie

Uw kindje is opgenomen op de afdeling Neonatologie van het Maastricht UMC+ (MUMC+). Afhankelijk van de zorg die uw kind nodig heeft komt hij/zij terecht op de Intensive Care, High Care of Medium Care. Op dit blad krijgt u meer informatie hierover.

Intensive Care

Wanneer uw pasgeboren baby continue zorg en bewaking nodig heeft, komt hij/zij terecht op de Intensive Care. Op deze afdeling is er plaats voor dertien pasgeborenen.

Wat kunt u verwachten
Het zal u opvallen dat er veel apparatuur aanwezig is op deze afdeling. Het kan zijn dat u in eerste instantie schrikt van alle geluiden en alarmen die deze apparaten maken en geven. Een deel van deze apparaten bewaakt de hartslag, de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed. Ook kan het zijn dat de ademhaling van uw kind wordt ondersteund of is overgenomen door beademingsapparatuur. De verpleegkundige en/of arts kan u hierover meer uitleg geven.

Isolatiebox
Wanneer uw kind risico loopt op een infectie of een infectie heeft, leggen we hem/haar in de isolatiebox (een aparte kamer met schuifdeuren). Wanneer uw kind meer rust nodig heeft in verband met zijn/haar toestand, komt hij/zij hier ook. Ook wanneer uw kind vanuit een buitenlands ziekenhuis (bijvoorbeeld Leuven, België) naar Maastricht komt, wordt hij/zij eerst in de isolatiebox ondergebracht. Dit om uit te sluiten dat er geen ziekenhuisbacterie mee is overgekomen.

High Care

Wanneer uw pasgeboren baby ouder is dan 32 zwangerschapsweken komt hij/zij over het algemeen terecht op High Care. Op de High Care afdeling is er plaats voor drie kinderen en wordt extra zorg en bewaking gegeven die uw kind op dit moment nog nodig heeft. De zorg is wel niet meer zo intensief als op de Intensive Care.

Wat kunt u verwachten
Op deze afdeling ligt uw baby vaak in een couveuse. Meestal zal hij/zij nog via infusen voedingstoffen en medicijnen toegediend krijgen. De vitale functies van uw kindje worden hier nog bewaakt. Houdt u er dan ook rekening mee dat het hervatten van de beademing een reële mogelijkheid is. Als de toestand het toelaat kan uw kindje kleren dragen.

Medium care
Medium care

Medium Care

Wanneer uw kindje na de geboorte nog extra observatie nodig heeft komt hij/zij terecht op de Medium Care. Ook wanneer uw baby niet langer intensieve zorg nodig heeft, maar wel nog in het oog moet worden gehouden vanwege zijn/haar opname-indicaties ligt hij/zij op deze afdeling. Voorbeelden hiervan zijn: het nog moeten leren drinken, het groeien of temperatuur observatie.

Wat kunt u verwachten
Op deze afdeling ligt uw kind meestal in een (warmte) bedje. In enkele gevallen komt het voor dat uw kind in een couveuse zal liggen.

Ontwikkelingsgerichte zorg

We werken op de afdeling volgens het principe van ontwikkelingsgerichte zorg (OGZ). Het doel van OGZ is het verminderen of voorkomen van stress bij pasgeborenen. Enkele voorbeelden die we in de praktijk toepassen om stress te voorkomen:

  • Gebruik van couveusehoezen of dekens voor over de couveuse. Zo schijnt er zo weinig mogelijk direct licht op uw kind, zoals in de baarmoeder.
  • Er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen (bijvoorbeeld speciale kussens, handdoeken en beertjes) om de kinderen een goede houding te geven. Door voldoende begrenzing te bieden, proberen we de natuurlijke houding (waarbij de handen naar de mond kunnen) van de baby in de baarmoeder na te bootsen.
  • Overmatig geluid kan stress veroorzaken. Overschrijd het geluid een bepaalde grens, gaat er op de afdeling een knipperlicht branden.
  • Voor een goede ouder-kind hechting is het van belang dat ouders tegen hun kind praten. Vanaf 25 weken herkent een prematuur de stem van zijn ouders.
  • We storen de kinderen zo weinig mogelijk tijdens hun diepe slaap. Pas als ze wakker worden of in een lichte slaap zijn, worden ze verzorgd. De verzorging gebeurt zo veel mogelijk door twee personen, waarbij het liefst één van de ouders. Hierbij ondersteunt iemand het kind terwijl de andere verzorgt.

Door veel op de afdeling aanwezig te zijn leert u snel de signalen van uw baby te herkennen en hierop actie te ondernemen. U wordt de expert in de zorg voor uw eigen baby.

Ontwikkelingsgerichte zorg

Contact

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
 Intensive Care
T: 043-387 42 05

High Care unit
T: 043-387 62 05

Medium Care
T: 043-387 42 09

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1525