mumc+ GOED

Folder

Geen blote voetjes in het gras

Informatie na het overlijden van uw kindje

Dankzij de moderne techniek en de nieuwe medische kennis zijn de kansen voor te vroeg geborenen en ernstig zieke kinderen enorm toegenomen. Toch komt het voor dat een baby rondom de geboorte of in de periode erna overlijdt. Met de informatie op dit blad willen wij u op weg helpen in deze moeilijke tijd. Het is een aanvulling op de gesprekken die u voert met de arts, met anderen en elkaar. De hulp en steun uit uw omgeving hebt u het meest nodig, deze kan door deze informatie niet vervangen worden.

Geen blote voetjes in het gras
  • De eerste dagen na het overlijden van uw kind (info.mumc.nl/pub-1526): lees dit eerste deel kort na het overlijden, omdat het praktische informatie bevat die nuttig kan zijn in de komende dagen.
  • Het tweede deel Weer thuis met lege handen (info.mumc.nl/pub-1600): kunt u eventueel later lezen en heeft betrekking op de moeilijke periode die daarna volgt.

Thuis wachtte een wiegje

Thuis wachtte een wiegje
tot je zou komen
kindje, lief kindje van onze dromen

Daarvoor in de plaats
kwam een glazen huisje
met slangen en naalden, je balde je vuistje

En vocht en vocht
om te mogen leven
er is alles gedaan om je leven te geven

Ik zag je daar liggen
zo dapper, te klein,
ik had toen wel even als God willen zijn

Maar niemand kon winnen ondanks alle wil
je kon niet meer verder, je hartje viel stil

Nu moeten wij je
uit handen gaan geven
en zonder jou moeten we verder leven

Maar altijd zal je
bij ons blijven horen
want alles zal anders zijn dan tevoren

Contact

Website

Laatst bijgewerkt op 27 december 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1528