mumc+ GOED

Folder

Gehoorscreening

Bij pasgeborenen in de Neonatale Intensive Care Unit (NICU)

Tijdens het verblijf in de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) zal het gehoor van uw kind gescreend worden. Vraag aan de verpleegkundige wanneer de test gedaan wordt en of hij of zij u van de uitslag op de hoogte wil brengen.

Als uw kind al naar huis mag of overgeplaatst gaat worden naar een ander ziekenhuis voordat de gehoorscreening heeft plaatsgevonden, vraag dan of deze screening alsnog uitgevoerd kan worden. Als dat niet lukt, wordt er een afspraak gemaakt om na ontslag uit het ziekenhuis alsnog de neonatale gehoortest in onze NICU uit te voeren.

Een neonatale gehoorscreening wordt ook wel ALGO-gehoortest genoemd.

Waarom gehoorscreening vlak na de geboorte?

Aangeboren gehoorverlies komt bij 1 op de 1000 gezonde pasgeborenen voor. Bij ‘NICU-kinderen’ komt gehoorverlies vaker voor: 2 op de 100. Gehoorverlies bij kinderen is gemakkelijk over het hoofd te zien, want jonge kinderen geven niet aan dat ze slecht horen.

Omdat kinderen leren praten door te horen en te luisteren, zal een gehoorgestoord kind problemen ondervinden met de spraak- en taalontwikkeling. De meest kritische periode voor taalontwikkeling loopt vanaf de geboorte tot het derde levensjaar. Het is dan ook belangrijk om een aangeboren gehoorverlies zo vroeg mogelijk op te sporen en te behandelen. Hierdoor krijgt het kind optimale ontwikkelingskansen.

Als er een aangeboren vorm van gehoorverlies in de familie voorkomt, meld dit dan aan uw arts of aan de verpleging.

Gehoorscreening bij kinderen
Gehoorscreening bij kinderen

Hoe wordt het gehoor gescreend?

Vlak na de geboorte kan het gehoor van uw baby eenvoudig gescreend worden met de ALGO- gehoortest. Via de oorschelp worden zachte geluiden aan uw baby gepresenteerd. Drie op het hoofd geplaatste elektrodes vangen signalen op van de hersenen. Die signalen worden vervolgens automatisch geanalyseerd.

Hoe lang duurt de screening?

De screening kan het best worden verricht als uw baby slaapt of in rust is, bijvoorbeeld vlak na een voeding. Na 5 tot 10 minuten is de test voltooid. De test is niet belastend en niet pijnlijk. De meeste kinderen slapen tijdens de test.

De uitslag

De ALGO-gehoortest geeft direct een uitslag: PASS of REFER. PASS betekent dat de kans op een afwijkend gehoor heel klein is. REFER geeft aan dat er kans is op een gehoorstoornis. Verder onderzoek is dan noodzakelijk.

Het gebruik van gegevens voor preventie en onderzoek

De gegevens van dit onderzoek worden verzameld door de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO (TNO Preventie en Gezondheid). Het gaat daarbij om de uitslagen van de gehoortest en eventuele vervolgonderzoeken. De uitslagen van de testen worden geanonimiseerd. Wilt u desondanks dat de uitslagen niet gebruikt worden voor preventie en onderzoek, dan kunt u dit kenbaar maken aan de verpleegkundige.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u ze altijd stellen aan de verpleegkundige van de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) of aan één van de medewerkers van het Audiologisch Centrum.

Audiologisch Centrum
043 - 387 75 94

Neonatale Intensive Care Unit
043 - 387 62 06

 

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1529