MUMC+

Folder

Kanker en kinderwens

Bij behandeling van borstkanker

Eén van de meest fundamentele vragen die jonge vrouwen met borstkanker bezig houdt, is het behoud van eierstokfunctie en de mogelijkheid om zwanger worden. Hier informeren wij u over de mogelijkheden met betrekking tot uw kinderwens.

Door de behandeling van borstkanker bij jonge vrouwen die nog vruchtbaar zijn, kan de functie van de eierstok verloren gaan (overgang). Een te vroege overgang betekent een verminderde vruchtbaarheid en soms is het onmogelijk om kinderen te krijgen.

Wij vinden het belangrijk dat wij u tijdig informeren over de kans op onvruchtbaarheid. Wat is wel en niet mogelijk met betrekking tot een kinderwens na een diagnose van borstkanker. Op de polikliniek Oncologie van het MUMC+ is daarom een fertiliteitspoli ingericht.  Een team van professionals bestaande uit een medisch oncoloog, een gynaecoloog en een klinisch geneticus informeren u voor de  aanvang van de behandeling over de effecten van de behandeling en de mogelijkheden tot behoud van uw eierstokfunctie.

Vruchtbaarheid behouden

Er zijn mogelijkheden om de vruchtbaarheid te behouden bij jonge vrouwen die een risico lopen op blijvende onvruchtbaarheid na de behandeling van borstkanker. Deze zijn:

  • spoed IVF behandeling
  • eicelpreservatie (invriezen) van eicellen.

Deze maatregelen moeten vóór de start van de chemotherapie genomen worden.
Bij de beslissing om te kiezen voor een fertiliteit behoudende behandeling, is vooral uw leeftijd een belangrijke factor. Daarnaast zijn ook de vooruitzichten op genezing van de borstkanker belangrijk. Dit laatste hangt nauw samen met de grootte van de oorspronkelijke tumor, gradering en het aantal aangetaste oksellymfeklieren. 

Opties om vruchtbaarheid te behouden

  • Een spoed IVF behandeling waarbij embryo's worden ingevroren. Deze embryo's kunnen dan later, als er op dat moment geen aanwijzingen zijn voor uitzaaiingen, worden ontdooid en in de baarmoeder teruggeplaatst in de hoop dat dan een zwangerschap ontstaat. Deze procedure kan meestal alleen uitgevoerd worden bij vrouwen die een vaste partner hebben met wie zij later graag kinderen krijgt.

  • Een eicelpreservatie waarbij eicellen worden ingevroren. Deze eicellen kunnen dan later worden ontdooid, bevrucht en vervolgens als embryo teruggeplaatst worden in de baarmoeder. Deze techniek is vooral van belang bij vrouwen die geen (vaste) partner hebben.

IVF
MUMC+

Contact

Wilt u meer weten over deze poli, bespreek dit dan met uw behandelaar. Een afspraak bij deze fertiliteitspoli kan gemaakt worden via de polikliniek Oncologie via onderstaande contactgegevens.

Telefoonnummer: 043-387 64 00
E-mail: poli.oncologiecentrum@mumc.nl

Websites

www.oncologie.mumc.nl (oncologie.mumc.nl/)
www.mumc.nl
www.kanker.nl

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-154