mumc+ GOED

Folder

Als ontwikkeling of opgroeien niet loopt zoals het zou moeten

Infant Mental Health: samen luisteren, kijken en oplossingen zoeken

Op dit blad informeren wij u over het onderzoek en de begeleiding van u en uw kind om weer in een positieve spiraal te komen.

Als ontwikkeling of opgroeien niet loopt zoals het zou moeten

Wie zijn wij

Wij zijn een gezamenlijk team van kinderartsen van het Maastricht UMC+ en psychologen / psychiaters die gespecialiseerd zijn in “Infant Mental Health” (IMH) de K-I-MHpoli . IMH- medewerkers zijn hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, gespecialiseerd in het werken met ouders en jonge kinderen van 0 tot 7 jaar. Zij maken deel uit van Virenze, een landelijke organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg.

Vertel ons uw zorgen en vragen

U kunt met ons praten over specifieke zorgen en vragen over uw baby, peuter, kleuter of kind waarvoor alleen een medische verklaring en behandeling onvoldoende lijkt te zijn.

U maakt zich zorgen over het gedrag en/of de ontwikkeling van uw kind.

 • Mijn kind huilt vaak en lang, is moeilijk te kalmeren of te troosten.
 • Mijn kind heeft aanhoudende slaapproblemen of moeite met eten.
 • Is mijn kind wel gelukkig?
 • Maakt mijn kind voldoende contact?
 • Mijn kind kan niet spelen.

Wanneer u zich overvraagd voelt door alle eisen die uw kind aan u stelt.

 • Ik voel me vaak te uitgeput en overbelast om voor mijn kind te zorgen.
 • Ik ben bang dat ik nooit het gevoel zal ervaren op `een roze/blauwe wolk` te zitten met mijn baby.
 • Ik heb me vaak alleen gevoeld met mijn zorgen, verdriet en de spanning om de medische problemen bij mijn kindje.
 • Ik voel me vaker neerslachtig, uitgeput, futloos; merkt mijn kind daar wat van?
 • Is de band tussen mijn kind en mij wel sterk genoeg?

Wanneer u handvatten wilt om het gedrag van uw kind beter te begrijpen.

 • Het lijkt wel of mijn kind me uitdaagt, dat kan me echt boos maken.
 • Waarom doet mijn kind zo bij mij en niet bij anderen?
 • Wat moet ik met al die handvatten en adviezen vanuit de omgeving? Soms zijn ze tegenstrijdig en niets lijkt te werken.

Onze visie en werkwijze

Visie
Een kind ontwikkelt zich het best in een aangepaste (evenwichtige) relatie met zijn ouders. In een rustige wisselwerking met zijn ouders voelt het zich veilig en geborgen genoeg om te leren, om op ontdekking te gaan en dit weer met u, zijn ouder(s), te delen. Binding met uw kind begint al in de zwangerschap. Vanaf die tijd is er een wisselwerking tussen jullie, die levenslang kan doorgaan.

In de eerste jaren is uw kind sterk afhankelijk van u als ouders en u bent daarom ook de belangrijkste personen voor zijn ontwikkeling. Een goede relatie opbouwen met uw kind klinkt eenvoudig, maar in de praktijk lukt dat ouders niet altijd, hoe goed ze ook hun best doen.
Dat kan allerlei oorzaken hebben die zowel bij uw kind, bij uzelf als bij uw omgeving kunnen liggen. Uiteindelijk zorgt dit er voor dat u als ouders geen goed gevoel heeft bij de omgang met uw kind, waardoor u onzeker kan worden in de opvoeding. Onderzoek toont aan dat lichamelijke klachten en psychische spanningen sterk met elkaar verbonden kunnen zijn: het een kan het ander versterken. Vragen over uw kind kunnen daarom het beste opgelost worden door ook naar die totale samenhang te kijken, dus zowel naar het kind, de ouders en diens omgeving.

Werkwijze
U kunt naar onze poli verwezen worden door de consultatiebureauarts, uw huisarts of door een kinderarts of andere medisch specialist. U ontmoet in de spreekkamer van de Brugpoli / polikliniek Kindergeneeskunde de kinderarts samen met de psycholoog/psychiater van Virenze.

 1. Tijdens het eerste bezoek gaan we na wat we voor u en uw kind kunnen betekenen: wat is uw hulpvraag? Samen kijken we wat er aan de hand is en brengen we in kaart wat er nodig is om hulp te bieden.
 2. De kinderarts kijkt of er een lichamelijke oorzaak is voor het probleem van uw kind en regelt zo nodig verder onderzoek in het Maastricht UMC+.
 3. De psycholoog / psychiater van Virenze (IMH specialisten) kijkt naar het gedrag en de ontwikkeling van uw kind en uw ervaring hierbij.
 4. Samen met u gaan we vervolgens na hoe deze punten op elkaar van invloed zijn. Als dat nodig is, wordt u voor verder onderzoek en begeleiding naar Virenze verwezen.

Wij streven ernaar dat u en uw kind meteen een vaste hulpverlener krijgen, zodat u verder in het traject zoveel mogelijk met dezelfde persoon te maken krijgt.

In vervolgafspraken nemen we als IMH specialisten de tijd om dieper op uw vragen in te gaan om zo samen de signalen van uw kind te leren begrijpen.

 • Samen kijken naar uw kind: wat kan het al? Wat gaat voor hem/haar nog moeilijk? Wat heeft hij/zij nodig?
 • We gaan na hoe een dag verloopt en welke moeilijkheden u daarbij tegenkomt.
 • We zoeken daarbij naar handvatten hoe u het beste op uw kind kunt reageren, bespreken wat u als ouder daarbij makkelijk of net zwaar valt, wat helpend is of wat in de weg zit. Wij nodigen u daarom bij voorkeur steeds samen met uw kind uit. Maar we kunnen ook thuis komen kijken of in de kinderopvang/peuterspeelzaal. Ook kijken wij wat u zelf als ouder(s) nodig hebt om er voor uw kind te kunnen zijn en hoe u voor een rustige wisselwerking tussen u en uw kind kunt zorgen.

Indien nodig kunnen we ook verder onderzoek doen naar de ontwikkeling van uw kind op het gebied van:

 • taal en communicatie
 • motoriek
 • cognitie
 • prikkelverwerking
 • contactvaardigheden.

Aanmelden

 • Als u via uw behandelaar in het Maastricht UMC+ verwezen bent, bij voorbeeld door de kinderarts of kinderneuroloog, dan krijgt u vanzelf een oproep thuis gestuurd.
 • Als u via de huisarts, jeugdarts of andere arts verwezen wordt, dan maakt u zelf een afspraak bij de Brugpoli van het Maastricht UMC+. 043-387 56 69.
  U hebt dan wel een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch specialist, consultatiebureauarts of van een andere verwijzende instantie.
 • Het polibezoek vindt plaats in het Maastricht UMC+ op de Brugpoli. Volg route 3.

Kosten

Er zijn geen kosten aan dit onderzoek verbonden.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de Brugpoli MUMC+.

Brugpoli (K-I-MHpoli)
043-387 56 69

Polikliniek Kindergeneeskunde
043-387 53 00

Laatst bijgewerkt op 26 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1544