mumc+ GOED

Folder

Zorgen om uw kind in het MUMC+

Begeleiding voor ouders en kinderen

Uw kind is opgenomen in het Maastricht UMC+ (MUMC+). Een opname in het ziekenhuis is vaak ingrijpend en zal heel wat vragen en gevoelens oproepen. Het veroorzaakt vaak onzekerheid, zorgen, praktische problemen, zware emoties en stress. U bent waarschijnlijk veel in ons ziekenhuis en ver van uw vertrouwde omgeving en dat is misschien extra moeilijk voor u.

Gespecialiseerde medewerkers van het MUMC+ kunnen u ondersteunen bij deze ongewone situatie. Ze kunnen hulp bieden bij praktische zaken, maar ook bij het hanteren van wat u meemaakt, beleeft en ervaart.

Samen met u kunnen ze nadenken over bijvoorbeeld:
Ouder zijn in het ziekenhuis

 • Zorg dragen voor uw kind samen met medewerkers van het ziekenhuis. De regie in handen houden hoewel u deze moet delen.
 • Uw kind(eren) begeleiden tijdens het ziek zijn.
 • Leren omgaan met de nieuwe situatie.

Zelf niet “onderuit gaan”

 • Hoe omgaan met een wirwar van gevoelens?
 • Jezelf zijn, ook in het ziekenhuis.
 • Je aandacht verdelen.
 • Vragen rond werk en inkomen.

 

Keuzes maken

 • Onder deze omstandigheden goed voor uw kind(eren) zorgen.
 • Wat zijn uw overtuigingen, waarden en normen?

Zin en zinloosheid

 • Vragen over het waarom?
 • Wat betekent dit voor u en uw naasten?
 • Zoeken naar vertrouwen en houvast.
 • Waarin nog zin hebben? Zoeken naar de ‘zin’.

Op veel van deze vragen bestaat geen eenduidig antwoord. Wel zijn er medewerkers binnen het MUMC+, die ervaring en kennis hebben in de omgang hiermee.

Het aanbod

 • Ondersteunen van u en uw kind in het ziekenhuis.
 • Hulp bij het verwerken van wat u en uw kind overkomt en is overkomen.
 • Stimuleren van de ontwikkeling van uw kind.
 • Hulp bij het vragen rondom werk, inkomen, huisvesting of het organiseren van zorg voor uw kind.
Hand in hand

Het team

Verschillende medewerkers werken nauw samen om u met vragen en zorgen te helpen.

Pedagogische zorg
De pedagogische zorg heeft kennis en ervaring op het gebied van opvoeding, ontwikkelingsfasen en de relatie tussen kind en omgeving. De pedagogen geven u graag praktische opvoedkundige ondersteuning en coachen uw kind bij voorbereidingen en tijdens onderzoeken en behandelingen.

Medisch maatschappelijk werk
Het medisch maatschappelijk werk heeft kennis en ervaring op het gebied van problemen rondom ziekte, aandoening, opname of behandeling van uw kind. De medisch maatschappelijk werker begeleidt vooral u als ouder(s)/verzorger(s) in deze vaak nieuwe en stressvolle situatie.

Kinder- en jeugdpsychologie
De kinder- en jeugdpsychologen hebben kennis en ervaring op het gebied van het innerlijk leven (denken, voelen en doen) en het gedrag van mensen. Hoe ontwikkelen mensen zich en wat zijn de aandachtspunten hierbij als een kind opgenomen is in het ziekenhuis?

Geestelijke verzorging
De geestelijke verzorgers hebben kennis en ervaring op het gebied van zingeving, levensovertuiging en ethische vragen. Hoe kijkt u tegen de situatie aan? Welke overtuigingen, belangen en normen spelen een rol? Wat helpt u om met de situatie om te gaan en wat juist niet?

Contact

Wilt u graag een gesprek met iemand van ons team? Vraag hier dan naar op de afdeling. U wordt dan rechtstreeks met ons in contact gebracht.

Hebt u later thuis nog vragen of behoefte aan ondersteuning, dan kunt u altijd nog telefonisch een afspraak met ons maken. Ook als uw kind inmiddels niet meer in het MUMC+ verblijft. Onze diensten en ook de nazorg op langere termijn zijn kosteloos voor u.

Medisch maatschappelijk werker
T: 043-387 51 18 tijdens kantooruren

De geestelijke verzorger
T: 043-387 53 38 tijdens kantooruren

Buiten kantooruren kunt u via deze nummers uw naam en telefoonnummer inspreken, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Laatst bijgewerkt op 15 februari 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1558