MUC+

Folder

Exercise induced bronchoprovocatie

Afdeling Longfunctie

Na overleg met uw behandelend arts is besloten tot deze inspanningsprovocatietest. Deze test vindt plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. 
(Volg route G, - groen).

 

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie.

Voorbereiding

Uw behandelend arts heeft met u besproken of u uw huidige medicijnen voorafgaand aan het onderzoek mag blijven gebruiken. Het is beter om kort voor het onderzoek geen zware maaltijd te nuttigen of zware inspanning te verrichten. Draagt u een korset meldt dit dan bij de longfunctieanalist die het onderzoek met u uitvoert.

Bij dit onderzoek is het verstandig sportkleding mee te nemen of het dragen van makkelijk zittende kleding.

Wanneer een van onderstaande op u van toepassing is, neem dan voor het onderzoek contact op met de afdeling Longfunctie. T: 043 - 387 72 25

  • Aneurysma
  • Longembolie
  • Recent hartinfarct
  • Recent herseninfarct/ hersenbloeding
  • Recente oogoperatie
  • Inspanningsbeperking
  • Luchtweginfectie
  • Recent griepprik gehad

Het onderzoek

Met behulp van een 'fietstest' wordt vastgesteld of u tijdens of na inspanning kortademig wordt. Voordat u gaat fietsen, nemen we eerst een longfunctietest af. Na een stevige inspanning op de fiets ergometer wordt nogmaals op verschillende tijdstippen uw longfunctie gemeten. Deze wordt vergeleken met de longfunctie voor de inspanning.
Terwijl u fietst, ademt u aan een mondstuk. Deze is aangesloten aan een zak gevuld met droge lucht. Als u kortademig wordt, krijgt u van ons een luchtwegverwijdend medicijn. Het is belangrijk dat u voorafgaand aan dit onderzoek zelf géén luchtwegverwijders gebruikt, tenzij de arts anders voorschrijft. Dit onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

eia
Fietstest met inademen van droge lucht

Na het onderzoek

Wanneer u voor het onderzoek in overleg met uw arts tijdelijk met uw medicatie bent gestopt, mag u nu weer uw (luchtwegverwijdende) medicatie innemen. U kunt na het onderzoek weer naar huis en mag zelf met de auto of het openbaar vervoer reizen.

Mogelijke complicaties

Het gaat in het algemeen om een veilig onderzoek. Overleg wel van tevoren met de afdeling Longfunctie als u het advies heeft gekregen om inspanningen te vermijden. Bijvoorbeeld omdat u hartpatiënt bent of andere medische problemen heeft.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij uw arts of de afdeling Longfunctie.

 

De uitslag

De arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Contact

Heeft u vragen over uw doorverwijzing? Bel dan met uw huisarts of specialist.
Heeft u vragen over het onderzoek? Bel dan met de afdeling Longfunctie

Afdeling Longfunctie:
Telefoonnummer: 043 -387 72 25 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

 

Laatst bijgewerkt op 15 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1564