mumc+

Folder

Polikliniek Anesthesiologie

Informatie over de gang van zaken

In overleg met uw behandelend arts hebt u besloten tot een ingreep (een onderzoek, behandeling of operatie) onder algehele anesthesie (narcose) of plaatselijke verdoving. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden, spreekt u vooraf met de anesthesioloog. Meestal gebeurt dit tijdens een afspraak op de polikliniek Anesthesiologie. Voor de afdeling Anesthesiologie volgt u in het ziekenhuis de route 6 - 1 (blauw).

De anesthesioloog is een medisch specialist die anesthesie – een narcose, sedatie (slaapmiddel) of verdoving – geeft wanneer u een ingreep moet ondergaan. Vooraf bekijkt de anesthesioloog zorgvuldig of en op welke manier u de ingreep het veiligste kunt ondergaan.

Tijdens de ingreep bewaakt de anesthesioloog onder meer uw hartslag en ademhaling. Ná uw ingreep zorgt de anesthesioloog voor een optimale pijnstilling.

Anesthesiologie

Op de polikliniek Anesthesiologie

Om uw ingreep zo veilig mogelijk te laten verlopen, moet de anesthesioloog een duidelijk beeld hebben van uw gezondheidstoestand. Daarom vult u op de afdeling Anesthesiologie digitaal een vragenlijst in op een tablet. In de oproepbrief voor uw afspraak wordt u dan gevraagd een kwartiertje eerder naar de polikliniek te komen.

Voor uw afspraak op de polikliniek Anesthesiologie verzoeken wij u mee te nemen:

  • De medicijnen of een lijst van alle medicijnen die u gebruikt.
  • Indien u hierover beschikt: schriftelijke informatie, uw medische dossiers of onderzoeksuitslagen van uw huisarts of eventuele behandelende specialisten van een ander ziekenhuis (bijvoorbeeld van uw cardioloog of longarts aldaar).
  • Informatie over uw allergieën of overgevoeligheden.

Met deze informatie voorkomen we wachttijd door het alsnog opvragen van allerlei relevante medische informatie.

Ook krijgt u bij het bezoek aan de anesthesioloog een kort lichamelijk onderzoek. Hierbij wordt uw bloeddruk gemeten en wordt eventueel naar uw longen en hart geluisterd. Het kan zijn dat er nog verder onderzoek nodig is. Dit wordt dan ter plekke met u afgesproken. Verdere onderzoeken kunnen zijn: bloedonderzoek, een hartfilmpje maken (ECG) of aanvullend onderzoek door de cardioloog, internist of andere specialist.

Aan de hand van alle verkregen gegevens zal de anesthesioloog samen met u de beste vorm van anesthesie kiezen, bijvoorbeeld een narcose, sedatie (slaapmiddel), een ruggenprik, een plaatselijke verdoving of een combinatie van deze technieken. Hierover krijgt u dan uiteraard verdere informatie. Ook zal met u besproken worden of u voor uw ingreep opgenomen moet worden in het ziekenhuis of dat u voor een dagbehandeling in ons Dagcentrum in aanmerking komt. In dat geval kunt u na afloop, op dezelfde dag weer naar huis.

Als u vragen hebt, stel deze dan gerust tijdens het gesprek met de anesthesioloog. Overigens zal er bij uw ingreep waarschijnlijk een andere anesthesioloog aanwezig zijn dan degene die u spreekt op de polikliniek.

Afhankelijk van uw ingreep, uw gezondheidstoestand en het soort anesthesie, zal uw gesprek op de polikliniek Anesthesiologie heel kort of langer duren. Ook als het bezoek slechts korte tijd in beslag neemt, is dit toch noodzakelijk voor een goede voorbereiding en uw eigen veiligheid tijdens de ingreep. De anesthesioloog kan op basis van dit bezoek immers de risico’s voor u inschatten en minimaliseren.

Na uw bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie krijgt u thuis telefonisch of schriftelijk bericht via Bureau Opname wanneer uw ingreep zal plaatsvinden. Ook wordt u dan geïnformeerd over waar en wanneer u zich hiervoor moet melden, welke voorbereidingen u eventueel dient te treffen en wat u dan mee moet nemen.

Voorbereiding

Als u zich goed voorbereidt op uw ingreep, zal dit uw eigen veiligheid tijdens de ingreep ten goede komen en verkleint u de kans op bijwerkingen en complicaties door de anesthesie.

Lees daarom zorgvuldig de instructies over de voorbereiding in de tekst ‘Informatie over anesthesie’ die u kreeg toegezonden en/of ontvangt tijdens uw gesprek met de anesthesioloog en lees ook de instructies in de oproepbrief die u thuisgestuurd krijgt.

Contact

Hebt u nog vragen met betrekking tot uw narcose of verdoving? Stel ze dan tijdens uw bezoek aan de anesthesioloog of telefonisch via de polikliniek Anesthesiologie.

Polikliniek Anesthesiologie
T: 043-387 45 00

Laatst bijgewerkt op 2 november 2022