https://info.mumc.nl/sites/default/files/styles/crop_thumbnail/public/2021-02/Mumc%2B.jpg?itok=1az92HRc

Patiëntinformatie

Polikliniek chronische pijngeneeskunde

U bent door uw huisarts of specialist naar de polikliniek chronische pijngeneeskunde verwezen omdat u pijnklachten hebt. Op dit blad informeren wij u wat u van onze polikliniek kunt verwachten, maar ook wat wij van u verwachten, zodat uw bezoek aan onze polikliniek zo prettig en goed mogelijk zal verlopen.

Wie zijn uw artsen?

Op de polikliniek chronische pijngeneeskunde zijn verschillende artsen werkzaam. Ons pijnteam bestaat uit:

 • anesthesiologen
 • pijnspecialisten
 • een internist
 • een huisarts
 • een neuroloog
 • een pijnverpleegkundige
 • een physician assistant.

Daarnaast kunnen er ook anesthesiologen in opleiding tot pijnspecialist bij de behandeling betrokken zijn.
Wij werken nauw samen met verschillende andere afdelingen zoals:

 • orthopedie
 • neurologie
 • neurochirurgie
 • revalidatiegeneeskunde
 • interne geneeskunde
 • psychiatrie
 • medische psychologie
 • huisartsgeneeskunde
 • fysiotherapie en maatschappelijk werk.

Wekelijks hebben wij overleg met de verschillende specialisten. Gezamenlijk proberen we tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te komen.

Hoe werkt de polikliniek?

Wanneer uw huisarts of specialist u verwijst, stuurt deze een verwijsbrief naar de polikliniek chronische pijngeneeskunde. Op basis van deze brief wordt bepaald door welke specialist(en) van ons pijnteam u het beste gezien kunt worden. U krijgt vervolgens van ons een oproep voor een afspraak thuisgestuurd.

U vindt de polikliniek chronische pijngeneeskunde via route 6 op niveau 1 (blauw)

Tijdens uw eerste bezoek op de polikliniek wordt u door één of meerdere artsen en/of specialisten onderzocht, afhankelijk van de aard van uw aandoening. 
Uw eerste bezoek zal minimaal 30 minuten in beslag nemen, maar kan ook langer duren. Aan het einde van uw bezoek wordt een plan van aanpak met u besproken. Het kan nodig zijn dat uw situatie eerst nog in een gezamenlijk overleg met andere specialisten besproken moet worden om tot het beste advies te komen. In dat geval bespreken we het plan van aanpak pas tijdens uw volgende bezoek aan de polikliniek.

Wachtkamer Anesthesie/pijnbestrijding
Wachtkamer Anesthesie/pijnbestrijding

Wat verwachten wij van u?

Bij chronische pijn kunnen verschillende factoren van invloed zijn op uw klachten. Om u zo goed mogelijk te leren kennen en deze factoren in kaart te brengen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Wij verzoeken u daarom om vóór het eerste poliklinische contact thuis, alvast een uitgebreide online vragenlijst in te vullen via een computer of tablet.

Instructies hierover vindt u in de schriftelijke oproep voor uw polibezoek. Hebt u thuis niet de mogelijkheid om deze online vragenlijst in te vullen, dan kunt u dit op de polikliniek alsnog doen. Vanwege de hoeveelheid vragen is het echter prettiger voor u om de lijst in alle rust thuis in te vullen. Het is belangrijk dat u de vragenlijst zelf volledig invult. Als u brieven, foto’s of scans vanandere ziekenhuizen hebt, neem deze dan mee bij uw eerste poliklinisch bezoek. U kunt ook van tevoren contact opnemen met de polikliniek chronische pijngeneeskunde om deze aanvullende informatie en het beeldmateriaal alvast op te laten vragen bij een ander ziekenhuis.

Bij ieder bezoek aan de pijnspecialist moet u een actueel overzicht van uw medicijnen mee brengen. Dit overzicht kunt u vragen bij uw apotheek.
Hieronder volgt een lijst van vragen die wij u tijdens het bezoek aan de polikliniek stellen. Wij verzoeken u om de antwoorden alvast thuis voor te bereiden.

 • Wat is precies uw hulpvraag aan de pijnspecialist?
 • Welke ander behandelingen hebt u in het verleden voor deze pijn gehad? Bijvoorbeeld fysiotherapie of een wortelblokkade.
 • Welke pijnmedicatie en overige medicatie gebruikt u? In welke doseringen?
 • Welke pijnmedicijnen hebt u in het verleden gebruikt voor deze pijn, in welke dosering en hoelang? Dit kunt u bij uw apotheek of huisarts opvragen
 • Waarom bent u gestopt met deze medicatie? Vanwege bijwerkingen (welke?) en/of onvoldoende werking?

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij zullen goed naar uw klacht luisteren en u zorgvuldig onderzoeken. Het is belangrijk dat u weet dat de analyse en behandeling van een chronisch pijnsyndroom vaak een lang traject is, waarbij soms verschillende therapieën geprobeerd moeten worden. Als er een duidelijke lichamelijke oorzaak is, proberen we deze te behandelen.

Ook als er geen duidelijke oorzaak is voor uw pijn, nemen wij uw pijnklacht zeer serieus. In dat geval gaan we samen met u zoeken naar mogelijkheden om de pijnklachten te beïnvloeden en/of de levenskwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld met revalidatietraject en/of met psychologische/psychiatrische ondersteuning.

Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, vragen wij u tijdens en na uw behandeling een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst krijgt u thuisgestuurd. Wij stellen het zeer op prijs als u deze invult.

Contact

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact met ons op of raadpleeg de website www.pijn.com voor meer informatie over deze polikliniek.

Polikliniek chronische pijngeneeskunde
043-387 45 00
maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021