mumc+

Patiëntinformatie

Patiënten informatie map

Gynaecologie oncologie

Deze Patiënten Informatie Map is persoonlijk bezit van:

Naam:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voor u ligt de ‘Patiënten Informatie Map’. Deze map wordt aangeboden aan alle vrouwen die in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) komen voor de behandeling van gynaecologische kanker.

Door u deze Patiënten Informatie Map aan te bieden, verwachten wij een bijdrage te leveren aan een zo goed mogelijke voorlichting en zorg. Een map waarin u bepaalde informatie nog eens rustig na kunt lezen, maar waarin u ook verslag kunt maken van de gesprekken met uw arts en uw eigen persoonlijke ervaringen en vragen kunt noteren.

Diagnose kanker

Doordat u de diagnose ‘kanker’ te horen hebt gekregen, verandert de kijk op het leven van het ene op het andere moment. Ziek zijn, maar kanker in het bijzonder zorgt vaak voor angst en onzekerheid. Het is meestal niet gemakkelijk om hiermee om te gaan. Het kan voorkomen dat u zich geen raad weet en dat u zich erg eenzaam voelt. Deze gevoelens en gedachten zijn heel normaal en horen bij de ziekte en de ernst ervan. Het is belangrijk deze gevoelens met anderen te delen.

Ook uw specialist en uw huisarts weten dat dit een moeilijke periode in uw leven is. U kunt een beroep op hen doen om over uw situatie te praten. Bovendien zijn er zowel binnen als buiten het MUMC+ personen met wie u een afspraak kunt maken en die u kunnen helpen bij problemen. Verderop in deze map is aangegeven welke personen dit zijn, voor welke hulp u ze kunt benaderen en hoe u met hen in contact komt.

Inhoud map

De Patiënten Informatie Map kan bestaan uit verschillende gedeelten. Iedere patiënt krijgt het deel ‘Informatie gynaecologische kanker’ uitgereikt met informatie over onder andere gynaecologische kanker, de polikliniek Oncologiecentrum en de diverse zorgmogelijkheden. Daarnaast zijn er aparte boekjes over de verschillende behandelingen.

De verpleegkundig specialist vult de map aan, afhankelijk van uw behandeling. Zij zal in uw map enkele aantekeningen maken. U kunt ook zelf de lege pagina’s gebruiken om zaken te noteren.

Wij denken dat u door het lezen van de informatie actiever bij uw behandeling betrokken zult zijn. Het geeft u nog meer de mogelijkheid om bewuste keuzes te maken en zo meer grip op de situatie te krijgen. Uiteraard maakt u keuzes in overleg met uw specialist(en). Daarnaast kunt u uw partner of uw naasten in de map laten lezen zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er met u gebeurt.

Het boekje ‘Informatie gynaecologische kanker’ bevat informatie die niet alleen nu, maar ook tijdens en na de periode van behandeling voor u van belang kan zijn.

Vriendelijke groet,

Artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen Oncologiecentrum en verpleegafdeling gynaecologie.

Contact

Als u na het lezen van de informatie in deze map nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van de verpleegkundig specialisten.

Telefonisch spreek uur
Moniek Kamps
T: 043-387 65 43 vraag naar sein 7242 
telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 uur tot 14.00 uur.
E: m.kamps@mumc.nl

Charlotte Penders
T: 043-387 65 43 vraag naar sein 5536
 Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13:00 uur tot 14:00
E: charlotte.penders@mumc.nl

Bij geen gehoor:
T:  043-387 47 67 secretaresse gynaecoloog oncoloog
Voor niet dringende vragen of het wijzigen van uw afspraak kunt u via mail of internet contact opnemen met de polikliniek Oncologie.
E: poli.oncologie@mumc.nl

Voor dringende zaken op andere, dan bovenstaande momenten belt u tijdens kantooruren met de secretaresse van uw behandelend arts of de poli Oncologie. In de weekenden en ’s avonds belt u met verpleegafdeling A4.

Gynaecoloog-oncoloog (secretariaat)
T: 043-387 47 67

Verpleegkundig specialist
T: 043-387 65 43 vraag naar seinnummer 7242/5536

Polikliniek Oncologie - Oost
T: 043-387 64 00

Verpleegafdeling A4
T: 043-387 44 10 of 043-387 64 10

Ontmoetingscentrum
T: 043-387 26 00

Heeft u vragen? Noteer ze dan hier:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laatst bijgewerkt op 12 januari 2022