mumc+ GOED

Folder

Pijngeneeskunde in het Chirurgisch Dagcentrum

U krijgt binnenkort een pijnbehandeling in het MUMC+. 
In deze folder leest u over de voorbereiding, de risico’s, de mogelijke complicaties en de nazorg.

Wij behandelen u in het Chirurgisch Dagcentrum.
U vindt het Chirurgisch Dagcentrum op niveau 2. Volg H 2 – groen.

Chirurgisch Dagcentrum
Het Chirurgisch Dagcentrum

Nuchter

Nuchter zijn betekent dat u niet heeft gegeten.
Tot 6 uur vóór de ingreep is voedsel, melk, snoep, thee of koffie met melk toegestaan. 
Tot uiterlijk 2 uur vóór de ingreep zijn water en heldere vloeistoffen toegestaan. Heldere vloeistoffen zijn thee en koffie zonder melk.

[   ] U hoeft niet nuchter te blijven         
[   ] U moet wel nuchter zijn

Waar moet u op letten voordat u een blokkade krijgt?

 • Bent u ziek of heeft u koorts op de dag van behandeling? Koorts is een temperatuur boven de 38 graden Celsius. Dan kunt u geen behandeling krijgen. Bel het Chirurgisch Dagcentrum om een nieuwe afspraak te maken.
 • Bent u allergisch voor jodium, pleisters, vloeistof met contrast of bepaalde medicijnen? Vertel dit aan uw pijnspecialist
 • Gebruikt u bloedverdunners? 
  Vertel altijd aan uw pijnspecialist als u bloedverdunners gebruikt. 
  De pijnspecialist zegt wat u moet doen met de bloedverdunners.
 • Bent u vergeten de bloedverdunners op tijd te stoppen?
  Bel vóór de afspraak met het Chirurgisch Dagcentrum of vertel dit meteen bij het aanmelden aan de balie van het Chirurgisch Dagcentrum.
 • Bent u zwanger of denkt u dit te zijn? Geef dit dan altijd door bij de pijnspecialist of bij uw aanmelding op Chirurgisch Dagcentrum.

Voorbereiding

 • Zorg dat u 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig bent.
 • Breng altijd een overzicht van uw medicijnen mee. Dit medicatieoverzicht krijgt u van uw apotheek.
 • Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis. U mag zelf 24 uur niet deelnemen aan het verkeer. Ook het werken met zware machines mag niet.
 • De behandeling gebeurt met röntgenstraling of met een echo. Wij vragen u uw kleding uit te doen voor het deel van het lichaam dat wij behandelen. 
 • Het dragen van makkelijke kleding is prettig vóór en na de behandeling.
 • Laat sieraden thuis en verwijder uw piercings ook al thuis.
 • De verpleegkundige haalt u op na de aanmelding op het dagcentrum. Zij stelt een paar vragen om uw gegevens vast te stellen. De arts en verpleegkundige stellen u nog meer vragen in de kamer van de behandeling. Dit doen zij voor uw veiligheid.
 • Uw pijnspecialist besprak met u of u na de blokkade een nacht in het ziekenhuis moet slapen.
  U neemt dan kleding voor de nacht en een toilettas mee.

Mogelijke complicaties

Elke behandeling geeft kans op complicaties. Complicaties zijn vaak tijdelijke gevolgen van de behandeling.

 • Na een zenuwblokkade kunt u minder gevoel in de huid krijgen. U kunt ook verlies van kracht krijgen. Dit is tijdelijk en herstelt meestal binnen 1 dag.
 • De prikplek kan een aantal weken gevoelig blijven.
 • Daar waar geprikt wordt kan er een infectie of bloeding ontstaan. Heel soms ontstaat een allergische reactie.
 • Krijgt u een behandeling met corticosteroïden en heeft u diabetes of suikerziekte?
  Dan kan dit invloed hebben op uw bloedsuiker. U moet vaker uw suiker controleren. Vooral bij vrouwen kunnen corticosteroïden hormonale veranderingen veroorzaken. Bijvoorbeeld tijdelijke verandering van de menstruatie of tijdelijk (extra) opvliegers als u in de overgang bent.
 • Na een behandeling kan de pijn erger worden. We noemen dit napijn.
  Dit kan 1 dag tot ongeveer 3 weken duren. U mag uw eigen medicijnen tegen de pijn nemen.
 • Krijgt u een blokkade ter hoogte van de borstkas? Dan is er een kleine kans op een klaplong. U kunt dan kortademig zijn of pijn hebben bij het ademen.
 • Tijdens en na blokkades ter hoogte van de wervelkolom is er een kleine kans op hoofdpijn. Deze hoofdpijn heeft u bij zitten en staan en verdwijnt bij liggen. Deze hoofdpijn kan meer dagen aanhouden maar verdwijnt altijd weer.  

Contact

Heeft u nog vragen? Of heeft u een probleem na de behandeling?
Bel ons dan:
Poli Pijngeneeskunde
043-387 45 00 werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
Telefonische bereikbaarheid van 08.30 tot 13.00 uur
Chirurgisch Dagcentrum 
043-387 24 00 werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur
Huisartsenspoedpost (HAP)
043-387 77 77 Buiten kantooruren en in het weekend
Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 (vraag naar de dienstdoende anesthesist)

Websites

Laatst bijgewerkt op 27 december 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1597