mumc+

Folder

Pijngeneeskunde in het Chirurgisch Dagcentrum

De voorbereiding

U krijgt binnenkort een pijnbehandeling in het Maastricht UMC+. Op dit blad informeren wij u over de voorbereiding, de risico’s en de mogelijke complicaties.

U wordt geholpen in het Chirurgisch Dagcentrum.
U vindt het Chirurgisch Dagcentrum op niveau 2. Volg H 2 – groen.

Chirurgisch dagcentrum
Het Chirurgisch Dagcentrum

Nuchter


Nuchter zijn betekent:
Voedsel/melk/snoep/thee of koffie met melk is
toegestaan tot uiterlijk zes uur vóór de ingreep.
Water en heldere vloeistoffen, inclusief thee en koffie zonder melk zijn toegestaan tot uiterlijk twee uur vóór ingreep.

[   ] U hoeft niet nuchter te blijven

[   ] U moet wel nuchter zijn

Bloedverdunners

Uw behandelend pijnspecialist bespreekt met u welke bloedverdunners wel/niet gestopt moeten worden. Bij onduidelijkheid neemt u met uw pijnspecialist contact op.

[   ] U hoeft niet te stoppen met de bloedverdunners.

[   ] U moet wel stoppen met de bloedverdunners …. aantal dagen voor de ingreep.

(pm. indien u telefonisch contact heeft gehad is bovenstaand niet ingevuld.)

Overnachting

Uw pijnspecialist heeft met u besproken óf u aansluitend aan de blokkade een nacht in het ziekenhuis moet verblijven. U neemt dan nachtkleding en toiletartikelen mee.

Waar moet u op letten voordat u een blokkade krijgt?

 • Als u ziek bent of koorts (temperatuur > 38 graden Celsius) hebt op de dag van behandeling kunt u geen behandeling ondergaan. Wij vragen u contact op te nemen met het Chirurgisch Dagcentrum om een nieuwe afspraak te maken.
 • Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of bepaalde medicatie (welke) dan is het belangrijk dat u dit aan uw pijnspecialist meldt.
 • Als u bloedverdunners gebruikt dan vragen wij u dit, voordat de afspraak voor de behandeling wordt gemaakt, aan uw pijnspecialist te melden.
Hij/zij zal dan advies geven om deze tijdelijk te stoppen.
 • Bent u vergeten de bloedverdunners op tijd te stoppen? Neem vooraf aan de afspraak contact op met het Chirurgisch Dagcentrum of  geef dit meteen door bij de balie van het Chirurgisch Dagcentrum.
 • Geef altijd door als u zwanger bent. Bij een aantal behandelingen wordt röntgenapparatuur gebruikt. De röntgenstralen zijn schadelijk voor uw ongeboren kind.

Voorbereiding

Breng altijd een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek mee.
Neem een begeleider mee naar het ziekenhuis u mag zelf 24 uur niet deelnemen aan het verkeer. Ook het bedienen van zware machines is niet toegestaan.

In verband met voorbereiding voor de behandeling dient u 10 minuten voorafgaand aan de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

De behandeling vindt onder röntgendoorlichting óf echogeleid plaats. U dient het lichaamsdeel dat behandeld wordt te ontkleden. Het dragen van makkelijke kleding is prettiger vóór en na de behandeling. Sieraden bij voorkeur thuis laten, piercings thuis reeds verwijderen.

Na de aanmelding op het dagcentrum wordt u opgehaald door een verpleegkundige. Zij stelt enkele vragen in het kader van identificatie. Ook als u in de behandelruimte bent zullen er door de arts en verpleegkundige meerdere vragen gesteld worden in het kader van uw veiligheid.

Risico’s en mogelijke complicaties

 • Na een zenuw blokkade kan er een verminderd gevoel van de huid en krachtsverlies optreden. Dit is tijdelijk en herstelt meestal binnen een dag.
   
 • De insteekopening kan een aantal weken gevoelig blijven.
   
 • Een enkele keer zien we dat patiënten een bloeding of een infectie krijgen als gevolg van de behandeling. In zeldzame gevallen ontstaat er een allergische reactie.
   
 • Krijgt u een behandeling waarbij corticosteroïden worden gebruikt en u hebt diabetes, dan kan dit invloed hebben op uw suikerregulatie. U zult vaker uw suiker moeten controleren. Met name bij vrouwen kunnen er door corticosteroïden gebruik, hormonale storingen optreden. Bijvoorbeeld: uw menstruatiecyclus is tijdelijk ontregeld of u hebt tijdelijk extra opvliegers als u in de overgang bent.
   
 • Na een behandeling kan er “napijn” optreden die één dag tot ongeveer drie weken kan aanhouden. U mag uw eigen pijnmedicatie innemen.
   
 • Krijgt u een blokkade ter hoogte van de borstwervelkolom / borstkast, dan is er een kleine kans op een klaplong. Dit kan zich uiten in kortademigheid en/of pijn klachten bij het ademen.
   
 • Tijdens en na blokkades ter hoogte van de wervelkolom bestaat er een kleine kans op hoofdpijn (postdurale punctie hoofdpijn). Dit uit zich door hoofdpijn bij zitten en staan en verdwijnt bij liggen.

Contact

Heeft u nog vragen rond de behandeling of zijn er problemen na de behandeling neem dan contact met ons op.

Pijnpoli
043-387 45 00 werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur
Chirurgisch Dagcentrum
043-387 24 00 werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur
Huisartsenpost (HAP)
043-387 77 77 Buiten kantooruren en in het weekend
Spoedeisende Hulp (SEH)
043-387 67 00 (vraag naar de dienstdoende anesthesist)

Laatst bijgewerkt op 2 november 2022