Mumc+ foto online folders

Folder

Fibroscan

Onderzoek op de polikliniek Interne Geneeskunde

Uw arts heeft met u besproken dat het belangrijk is om te weten in welke mate er litteken vorming (fibrose) in uw lever zit. Alle patiënten met een langdurige ontsteking van de lever (door bijvoorbeeld virusinfectie, overmatig alcoholgebruik of vetleverziekte) kunnen fibrose krijgen. Het littekenweefsel kan worden gemeten met een apparaat: de Fibroscan. In deze folder leggen we u uit waarom en hoe we dit doen.

Doel van het onderzoek

Door toenemende fibrose kan de lever uiteindelijk slechter gaan werken. De meest ernstige vorm noemen we cirrose. Cirrose kan leiden tot ernstige complicaties, zoals vocht in de buik, verwardheid of een bloeding uit spataderen in de slokdarm. Als bekend is hoeveel fibrose er in uw lever zit, kan de arts beter bepalen welke behandeling bij u past, om het proces van littekenvorming af te remmen of hopelijk te stoppen, zodat de lever zich weer kan herstellen.

Voorbereiding

U moet vanaf vier uur voorafgaand aan het onderzoek nuchter blijven. U mag wel water/thee zonder suiker drinken. Medicatie mag worden ingenomen.

Het onderzoek met de Fibroscan

Met de Fibroscan wordt gemeten hoe elastisch (soepel) de lever is. Dit zegt iets over de mate van fibrose. Het onderzoek is minder goed uit te voeren bij patiënten met ernstig overgewicht en patiënten met veel vocht in de buik. Het onderzoek met de Fibroscan is een eenvoudig echo-onderzoek. Het apparaat werkt met geluidsgolven. Door de snelheid van deze drukgolf te meten, wordt door de computer de soepelheid (elasticiteit) van de lever gemeten, hetgeen een maat is voor de hoeveelheid littekenweefsel.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de polikliniek maag-, darm-, leverziekten, deze vindt u bij de polikliniek Interne Geneeskunde op niveau 1.
Volg 7 - blauw

Het is niet nodig om uw kleding uit te trekken. De arts of verpleegkundige vraagt u alleen uw buik en onderkant van de rechter borst bloot te maken. Eerst wordt de plaats van de lever bepaald, zodat de Fibroscan op de juiste positie geplaatst kan worden. Er wordt wat gel aangebracht op de huid, waarna de echokop op de huid van de buik tussen de ribben wordt geplaats en het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit voelt u als een soort tikjes die niet pijnlijk zijn. De arts/verpleegkundige meet dit minimaal 10 keer om een betrouwbare uitslag te krijgen. Gel die op uw kleding terecht komt, is afwasbaar.

U kunt na het onderzoek direct naar huis.

Het totale consult duurt 10-15 minuten. Het onderzoek zelf duurt enkele minuten.

Bij dit onderzoek doen zich gewoonlijk geen complicaties voor.

Uitslag

De uitslag krijgt u bij de volgende afspraak met uw behandelend  arts.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, neem dan contact op met de Polikliniek Interne Geneeskunde van het Maastricht UMC+ via tel. 043-387 51 00 (tijdens kantooruren).

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-160