mumc+ GOED

Folder

Wijziging kosten ziekenhuisafspraken (consulten) op afstand

Om te voorkomen dat patie╠łnten (onnodig) vaak naar het ziekenhuis moeten komen voor een herhaalafspraak op de polikliniek, houden onze artsen steeds vaker consult via telefoon, brief of e-mail. Dit noemen we afspraken/consulten op afstand.

Uw arts kan dit aan u voorstellen of wellicht bent u zelf gei╠łnteresseerd in een afspraak op afstand. Bespreek dit dan met uw behandelaar.

Buiten dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen, is er geen verschil in zorginhoud en tijdsduur tussen een polikliniekbezoek en een consult op afstand. Het consult op afstand voldoet aan dezelfde voorwaarden die ook gelden voor reguliere herhaalafspraken op de polikliniek. Van een consult op afstand vindt dus ook inhoudelijke verslaglegging plaats in uw medisch dossier en terugkoppeling aan uw huisarts.

Het Maastricht UMC+ (MUMC+) brengt consulten op afstand op dezelfde wijze in rekening als de polikliniekbezoeken. Houd er dus rekening mee dat de kosten van een afspraak op afstand hetzelfde zijn als de kosten van een afspraak waarbij u naar het ziekenhuis moet komen.

(consulten) op afstand

Meer informatie

Kijk voor de voorwaarden op mumc.nl > Praktisch > Afspraken op afstand voorwaarden. 

Website

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2021. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1610