mumc+ GOED

Folder

HCC, Patiënteninformatiemap

Deze Patiënteninformatiemap is persoonlijk bezit van:

 

Naam:.......................................................................................................

U heeft te horen gekregen dat u naar alle waarschijnlijkheid leverkanker heeft, ook wel hepatocellulair carcinoom (HCC) genoemd.

Voor u ligt de Patiënteninformatiemap. Deze map wordt aangeboden aan alle patiënten die in het Maastricht UMC+ behandeld worden voor leverkanker. Door u deze informatiemap aan te bieden, verwachten wij een bijdrage te leveren aan een zo goed mogelijke voorlichting en zorg. Een map waarin u bepaalde informatie nog eens rustig kunt nalezen, maar waarin u ook verslag kunt maken van de gesprekken met uw arts en uw eigen persoonlijke ervaringen en vragen kunt noteren.

In deze informatiemap vindt u informatie over primaire leverkanker oftewel hepatocellulair carcinoom, over de opzet van de polikliniek, het behandelteam, de behandelopties en onze contactgegevens. U kunt zelf notities maken en de informatiemap meenemen naar uw toekomstige afspraken. De map wordt aangevuld door de verpleegkundig specialist met specifieke informatie over de behandelingen die u zal ondergaan.

Wij verwachten dat u door het lezen van de informatie actiever bij uw behandeling betrokken bent. Het geeft u meer mogelijkheden om bewuste keuzes te maken en zo meer grip op de situatie te krijgen. Uiteraard maakt u keuzes in overleg met uw specialist(en). Daarnaast kunt u uw partner of uw naasten in de map laten lezen zodat ook zij op de hoogte zijn van wat er met u gebeurt.

Met vriendelijke groet,
Het HCC-team Maastricht UMC+

Laatst bijgewerkt op 4 januari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1614