kk

Folder

Uw kind op de Recovery

Wat u moet weten over het verblijf van uw kind op de Recovery na de operatie / onderzoek op de OK.

Uw kind wordt binnenkort in het Maastricht UMC+ opgenomen voor een operatie, een onderzoek onder narcose (anesthesie) of een onderzoek onder sedatie (met een licht slaapmiddel).
Over het verblijf op de Recovery van uw kind en de begeleiding van u en uw  kind tijdens zijn/haar verblijf op de Recovery, informeren wij u in dit blad. 

 

Als de operatie en/of het onderzoek afgelopen is, wordt uw kind door de (kinder)anesthesist naar de Recovery (uitslaapkamer) gebracht.  Daar aangekomen, wordt er naar de eerste contactpersoon gebeld en mag één van de ouders/verzorgers naar de Recovery komen. Na de operatie en of onderzoek heeft uw kind een infuus. Afhankelijk van de ingreep of onderzoek heeft uw kind misschien nog andere slangetjes, bijvoorbeeld om wondvocht weg te laten lopen. Dit is meestal van tevoren door de behandelend arts met u besproken.

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind  is het verstandig om onderstaande bij u te hebben;

  • Flesvoeding. Krijgt uw kind nog flesvoeding, dan is het verstandig om deze mee te nemen naar de Recovery.
  • Luiers. Gebruikt uw kind nog luiers, neem deze dan mee.  
  • Neem ook een speen, speelgoed of knuffel mee.

 

De zorg voor een kind op de Recovery
De zorg voor uw kind op de Recovery

De afdeling Recovery

De kinderen/patiënten die op deze afdeling liggen, zijn net geopereerd en worden wakker van hun narcose. De verpleegkundigen observeren en controleren voortdurend het zuurstofgehalte en de hartslag door middel van een bewakingsmonitor. Deze gegevens worden allemaal geregistreerd in het elektronische patiëntendossier. Afhankelijk van de operatie/onderzoek is afgesproken met de anesthesist en chirurg hoe lang uw kind en u op de Recovery blijven. Na het verblijf gaat uw kind terug naar de door de chirurg afgesproken afdeling; de kinderafdeling, de kinder medium care of de dagopname voor kinderen.

Eerste aanspreekpunt

De operateur brengt u na de operatie u telefonisch op de hoogte. Hierna moet uw kind nog ontwaken uit de narcose op de operatiekamer voordat uw kind op de Recovery komt. De behandelend (kinder) anesthesioloog en anesthesiemedewerker brengen uw kind naar de Recovery. Hierna belt de recoveryverpleegkundige u zo snel mogelijk . Op de Recovery vangt een gespecialiseerd recoveryverpleegkundige uw kind op. Wanneer uw kind aangesloten is aan de bewakingsmonitor, vindt de overdracht plaats tussen de anesthesioloog en de recoveryverpleegkundige over het verloop van de ingreep/onderzoek. De recoveryverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft.

Na de operatie / behandeling / onderzoek

Het kan zijn dat, wanneer u op de Recovery komt, uw kind nog slaapt. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zelf wakker wordt. Hiermee v00rkomen  een stuk onrust bij uw kind. Na de operatie kan uw kind onrustig zijn en/of huilen. Dit kan meerdere oorzaken hebben zoals het wakker worden in een nieuwe omgeving. Andere oorzaken kunnen zijn slaperigheid, honger, misselijk, pijn, missen van ouders, natte luier of uw kind is zenuwachtig. 
Belangrijk is dat wij samen met uw kind en u gaan kijken waar de onrust en/of huilen vandaan komt,  zodat uw kind zich zo snel mogelijk op zijn/haar gemak voelt.

Pijn

Pijn is een van de symptomen die wij zien na een operatie. Voor kinderen is het soms moeilijk om een score aan de pijn te geven. Afhankelijk van de leeftijd hebben wij hier een aantal hulpmiddelen voor. Dit om samen tot een goede behandeling te komen waarbij het kind comfortabel is.

Terug naar de afdeling

Wanneer de afgesproken verblijfsduur verstreken is en uw kind geen extra zorg meer nodig heeft na de operatie, gaan u en uw kind terug naar de afdeling.

contact

Contact

Heeft u als kind/ouder na het verblijf op de Recovery behoefte aan een gesprek, neem dan contact met ons

hoofd van de afdeling Recovery 043- 387 78 81.

Bent u ontevreden over de verzorging en/of behandeling, dan adviseren wij u om dit als eerste te bespreken met de betrokken medewerker(s). Ook kunt u daarna ook een afspraak met het hoofd van de Recovery aanvragen.

Laatst bijgewerkt op 27 september 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1619