Hoofdingang MUMC

Patiëntinformatie

Ingreep op het Chirurgisch Dagcentrum - met sedatie


U bent door uw behandelend arts voor een ingreep met sedatie verwezen naar het Chirurgisch Dagcentrum. Dit is een afdeling van het Maastricht UMC+ waar patiënten op werkdagen van 08:30 uur tot 18:00 uur terecht kunnen voor een behandeling, operatie of onderzoek.

U bereikt het Chirurgisch Dagcentrum via de lift op het Poliplein. Volg hiervoor route H (groen) naar niveau 2. Bent u verhinderd , geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.
T: 043-387 14 00 of 043-387 24 00

Het Chirurgisch Dagcentrum

Het Chirurgisch Dagcentrum is een afdeling waar u met sedatie een operatie of behandeling ondergaat op een operatiekamer. Na de operatie of behandeling wordt uw bloeddruk en hartslag bewaakt. U mag in principe dezelfde dag weer naar huis .

In een enkel geval kan de arts beslissen dat het beter is om uw situatie nog iets langer in de gaten te houden. In dat geval wordt u naar de postoperatieve kamer gebracht, waar de verpleging op de hoogte is van de instructies van uw arts.

Poli Anesthesie

Voordat u een ingreep  met sedatie krijgt, neemt de poli Anesthesie contact met u op voor een screening van uw gezondheidstoestand. Dit kan een afspraak zijn waarvoor u naar het ziekenhuis moet komen of waarvoor u gebeld wordt. Hiervoor vult u een vragenlijst in waar onder andere gevraagd wordt naar uw gezondheidstoestand, eventuele allergieën en medicijngebruik.

U bereikt de poli Anesthesie via route 6-1 (blauw),
niveau 1. Telefoonnummer 043-387 45 00

Wat houdt sedatie in?

Sedatie houdt in dat het bewustzijn wordt verlaagd tot een niveau waarop u zich slaperig en comfortabel voelt. Dit gebeurt door het toedienen van slaapmedicatie, al dan niet in combinatie met pijnstillende middelen via een infuus. De hoeveelheid  sedatie kan tijdens de ingreep worden aangepast; van lichte tot diepe sedatie.  U blijft in principe 'wekbaar', de conditie is vergelijkbaar met slapen en u bent dus niet onder narcose. 

Medicijnen en allergieën

  • Gebruikt u antistollingsmiddelen of bloed verdunnende middelen, zoals Sintrom, Marcoumar, Aspirine, Sinaspril of Ascal, bespreek dan altijd vooraf met uw behandelend arts of u misschien tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen. Dit geldt ook voor medicatie voor diabetes (suikerziekte).
  • Heeft u een allergie, bijvoorbeeld voor jodium, bepaalde antibiotica, latex of pleisters, meldt dit dan voor de ingreep aan uw behandelend arts.

Nuchter

U moet nuchter zijn, dat wil zeggen dat u 6 uren vòòr de ingreep niet mag eten en drinken. Wat u wel mag drinken is water tot 2 uur vòòr de ingreep.

Op de dag van de ingreep

U meldt zich aan de balie van het Chirurgisch Dagcentrum en neemt plaats in de wachtkamer. U komt niet alleen, maar met een begeleider die u na de ingreep/behandeling terug naar huis brengt. U mag 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer, of met machines werken.

Trek ruimvallende makkelijke kleding aan  en draag geen sieraden en make-up. Laat waardevolle spullen thuis, omdat er tijdens de ingreep van de behandeling geen zicht op is.

Een verpleegkundige haalt u op in de wachtkamer en brengt u naar een omkleedruimte. In verband met de steriliteit van de operatiekamer, die nodig is om het infectiegevaar zo klein mogelijk te maken, moet u uw eigen bovenkleding, behalve uw ondergoed (tenzij anders aangegeven), uittrekken. Vervolgens doet u het operatiejasje en de slofjes aan. U zet de muts op en u zorgt ervoor dat uw haren bedekt zijn. Een medewerker haalt u in de omkleedruimte op wanneer u aan de beurt bent. U komt dan in de operatiekamer waar u wordt geholpen.

Safety checklist

Op de operatiekamer stellen de arts en/of de verpleegkundige u nog een aantal controlevragen. Bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, welke operatie u krijgt en aan welke kant van uw lichaam. Ook controleren wij het polsbandje. Deze vragen worden herhaaldelijk gesteld om uw veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u klopt.

Ingreep met sedatie

Voor de start van de ingreep zult u kennis maken met een Physician Assistant anesthesie. Hierna wordt er een een perifere canule (infuus) in gebracht. U wordt aangesloten  aan de bewakingsmonitor, waar we onder andere uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte kunnen monitoren. Middels een electrode (pleister) op uw voorhoofd kunnen wij de mate van bewustzijn bewaken. Wanneer de behandeling klaar is, zult u snel wakker worden en alert zijn.

Na de ingreep

Na afloop van de behandeling wordt u in een bed  naar een observatieruimte gebracht waar u wij u observeren. Hier worden opnieuw de controle vragen (safety checklist) uitgevoerd. Eventuele afspraken vertellen wij u. Bijvoorbeeld vervolgafspraken, pijnstilling en overige aandachtspunten aangaande uw behandeling. Als u zich goed voelt en de pijn acceptabel is, mag u na een uur onder begeleiding weer naar huis.

Complicaties

Als er thuis complicaties optreden, zoals een nabloeding, koorts of er is iets met het verband dat u niet zelf kunt oplossen, neem dan contact met ons op. Tijdens kantooruren kunt u terecht bij de polikliniek. Het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaart. 

Contact

Chirurgisch Dagcentrum
T. 043-387 24 00 (tijdens kantooruren)

Spoedeisende Hulp (SEH)
T. 043-387 67 00
(buiten kantooruren en in het weekend)

Laatst bijgewerkt op 8 november 2021