MUC+

Folder

Bronchiale methacholine provocatietest

longfunctie onderzoek

Na overleg met uw behandelend arts is er besloten om te testen of er sprake is van overgevoeligheid van uw luchtwegen. Dit wordt getest door het uitvoeren van longfunctieonderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. Volg route G - groen. Na het onderzoek kunt u direct weer naar huis.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie.

Voorbereiding

Gebruikt u medicijnen voor de luchtwegen die de test kunnen beïnvloeden, dan heeft uw behandelend arts met u besproken of en hoelang u deze medicijnen voor het onderzoek moet stoppen. Zijn er toch nog vragen over het gebruik van bepaalde medicijnen voor het onderzoek, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Heeft u een kunstgebit, dan mag u dit gewoon inhouden. Draag het liefst comfortabele kleding die niet te strak zit. Als u een korset draagt, maak dit dan voorafgaand aan het onderzoek kenbaar aan de longfunctieanalist.

Belangrijk voor het onderzoek:

  • Verricht 30 minuten voor het onderzoek geen zware inspanningen meer.
  • 4 uur voor het onderzoek geen alcohol gebruiken.
  • 1 uur voor het onderzoek niet meer roken.

Wanneer een van onderstaande op u van toepassing is, neem dan voor het onderzoek contact op met de afdeling Longfunctie. T: 043 - 387 72 25

  • Aneurysma
  • Longembolie
  • Recent hartinfarct
  • Recent herseninfarct/ hersenbloeding
  • Bekend met een hoge bloeddruk
  • Inspanningsbeperking
  • Zwangerschap en geven van borstvoeding

Onderzoek


Met dit onderzoek wordt de gevoeligheid van de luchtwegen vastgesteld. U ademt verschillende keren het stofje 'methacholine' in. U ademt hierbij aan een mondstuk met een knijper op uw neus. De methacholine wordt verneveld, waardoor u via een mondstukje deze stof inademt. Dit gebeurt met verschillende oplopende concentraties van de methacholine.
Methacholine is een stof die prikkelend kan werken op de luchtwegen. Bij dit onderzoek kan methacholine daarom zorgen voor hoesten of een benauwd gevoel, maar dat hoeft dus niet. Het inademen van methacholine is niet schadelijk.

Na iedere verneveling meten we de doorgankelijkheid van de luchtwegen door middel van een blaastest. Hierbij kunnen we zien of de luchtwegen vernauwen. Wordt er een vernauwing van de luchtwegen vastgesteld, dan krijgt u een luchtwegverwijdend medicijn, zodat de vernauwing wordt opgeheven.
Na een kwartier meten we de doorgankelijkheid van de luchtwegen nog een keer om te kijken of de vernauwing van de luchtwegen weer weg is. Dit gebeurt allemaal heel gecontroleerd tijdens het onderzoek. Het kan nooit zo zijn dat u helemaal geen lucht meer krijgt. Het onderzoek duurt ongeveer één uur.

Verneveling Metacholine 1
Methacholine provocatietest

Na het onderzoek

Wanneer u voor het onderzoek in overleg met uw arts tijdelijk met uw medicatie bent gestopt, mag u nu weer uw medicatie innemen. U kunt na het onderzoek weer naar huis en zelf met de auto of het openbaar vervoer reizen.

Mogelijke complicaties

Het gaat in het algemeen om een veilig onderzoek. Overleg wel van tevoren met de afdeling Longfunctie als u het advies heeft gekregen om inspanningen te vermijden. Bijvoorbeeld omdat u hartpatiënt bent of andere medische problemen heeft.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij uw arts of de afdeling Longfunctie.

De uitslag

De arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.

Afdeling Longfunctie:
Telefoonnummer: 043 -387 72 25 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Laatst bijgewerkt op 14 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1642