Mumc+ foto online folders

Folder

24 uurs impedantie / pH-metrie slokdarm

Zonder zuurremmers

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u afgesproken een 24-uurs meting te laten verrichten om de aanwezigheid van maaginhoud of lucht in de slokdarm te bepalen. In dit informatieblad leest u alles wat voor u van belang is in verband met dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of maaginhoud of lucht vanuit de maag naar de slokdarm terugvloeit (reflux). Daarnaast kan worden onderzocht of uw klachten worden veroorzaakt door de terugvloed van maaginhoud of lucht.

Voorbereiding

  • Drie dagen voor het onderzoek mag u geen zuurremmende medicijnen gebruiken.
  • De ochtend van de onderzoeksdag mag u licht ontbijten (twee beschuiten en een kopje thee).
  • Vindt het onderzoek na 12.00 uur plaats dan mag u tot 10.00 uur drinken.
kastje en ingebracht slangetje impedantie/ PH-metrie slokdarm (24-uur)
kastje en ingebracht slangetje impedantie/ PH-metrie slokdarm (24-uur)

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de Functiekamer MDL-ziekten op niveau 2. Volg G-2 groen.

Bij een 24 uurs gecombineerde impedantie- en zuurmeting wordt er een dunne slang via de neus tot in de slokdarm gebracht. Deze slang komt vijf centimeter boven de maagingang te liggen. Tijdens het inbrengen mag u water drinken, zodat de slang makkelijk naar binnen glijdt.

De gecombineerde impedantie- en zuurmeting wordt vaak voorafgegaan door een kortdurende drukmeting van de slokdarm (manometrie) om de plaats te bepalen waar de slang in de slokdarm komt te liggen.

Nadat de slang is ingebracht, wordt deze gekoppeld aan een draagbaar registratiekastje.

 

U draagt dit kastje in een tasje om uw hals of over uw schouder. U kunt hier gewoon mee naar huis. Tijdens de 24 uurs gecombineerde impedantie- en zuurmeting mag en kunt u gewoon eten en drinken. U hoeft geen speciaal dieet te volgen, tenzij u dat om andere redenen al doet. Probeer tijdens de meting zo veel mogelijk uw "gewone" dagindeling aan te houden. Het is belangrijk om tijdens de meting een dagboek bij te houden. Uitleg hierover krijgt u van de verpleegkundige.

Na 24 uur komt u terug naar de functiekamer voor het inleveren van het registratiekastje.

Na het onderzoek mag u uw medicijnen weer gewoon innemen.

Mogelijke complicaties
Bij dit onderzoek doen zich gewoonlijk geen complicaties voor.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de Functiekamer Maag-, Darm-, Leverziekten van het Maastricht UMC+ via tel. 043 – 387 53 61  (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar functiekamer.mdl@mumc.nl.

Websites

Laatst bijgewerkt op 3 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-165