MUC+

Folder

Shuntmeting

Longfunctie onderzoek

De arts wilt met dit onderzoek kijken of het bloed in uw lichaam volledig door uw longen stroomt om zuurstof op te nemen of dat er een andere verbinding is waardoor het bloedt niet volledig door uw longen stroomt en dus niet genoeg zuurstof kan opnemen. In dit tweede geval spreken we van een shunt.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. 
Volg route G - groen.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie.

Voorbereiding

U hoeft voor het onderzoek geen medicatie te stoppen, deze mag u gewoon door blijven gebruiken. Geef wel door aan de longfunctie analist wanneer u bloedverdunners gebruikt.
Doe vlak voor het onderzoek geen zware inspanning.

Onderzoek

Allereerst wordt er tijdens dit onderzoek bloed afgenomen uit de slagader in uw pols. In dit bloed wordt onder meer het zuurstofgehalte bepaald. Hierna gaat u zittend in een stoel aan een mondstukje ademen. Dit mondstukje is verbonden aan een grote zak gevuld met 100% zuurstof. Het is de bedoeling dat u 20 minuten rustig adem haalt. Na 20 minuten wordt er nogmaals bloed afgenomen uit de slagader in uw pols. Dit gebeurt als u nog steeds adem haalt via het mondstukje verbonden aan de zak met zuurstof. Na de bloedafname uit uw pols mag u het mondstukje loslaten en is het onderzoek klaar.
Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 40 minuten.

Na het onderzoek

U kunt na het onderzoek weer naar huis en zelf met de auto of het openbaar vervoer reizen.

Mogelijke complicaties

Het afnemen van bloed vanuit de pols is over het algemeen een veilige ingreep. Het kan zijn dat er een blauwe plek ontstaat op de plaats van afname. Ook kan de pols wat gevoelig en dik aanvoelen. Dit trekt na verloop van tijd weer weg.

 

De uitslag

De arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot uw doorverwijzing, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of specialist.

Heeft u vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.

Afdeling Longfunctie
T: 043 -387 72 25
maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur

Laatst bijgewerkt op 3 juli 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1653