MUC+

Folder

Bronchoscopie met roesje

Kijkonderzoek in de longen met roesje

Na overleg met uw arts is besloten dat u een bronchoscopie met een roesje krijgt. Een kijkonderzoek in de longen met een medicijn wat zorgt dat u het onderzoek zo ontspannen mogelijk mee maakt. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. Volg route G - groen.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie.

Voorbereiding

 • Voor het onderzoek dient u nuchter te zijn: U mag 6 uur vóór het onderzoek niet meer eten, drinken en roken.
  • Als u te kort voor uw onderzoek gegeten en/ of gedronken heeft, kan uw onderzoek niet doorgaan, omdat de kans te groot is dat uw maaginhoud in uw longen loopt.
 • Benodigde medicijnen mogen met een slokje water worden ingenomen.
 • Eventuele luchtwegmedicatie (inhalator) gewoon door gebruiken.
 • Draag makkelijke, niet te strak zittende kleding.
 • Bent u diabetespatiënt. Geef dit aan, dan kunnen wij het onderzoek zo vroeg mogelijk voor u inplannen. Overleg wel met uw behandelend arts hoeveel insuline u eventueel mag spuiten.
 • Bij vragen over medicijnen die wel of niet gestopt moeten worden voor het onderzoek kunt u contact opnemen met uw behandelend arts. (Denk aan bloedverdunners)
 • Probeer 15 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn.
bhk
Behandelkamer Longfunctie

Het onderzoek

Allereerst worden er een aantal controles uitgevoerd. De longfunctieanalist meet u bloeddruk, zuurstofgehalte en maakt een hartfilmpje. Dit wordt gedurende het onderzoek continue in de gaten gehouden.
Vanwege het roesje wat u krijgt (medicijn wat u helpt te ontspannen) zal de longarts eerst een infuus aanbrengen in uw arm. Via dit infuus krijgt u, voordat het onderzoek begint het roesje toegediend. U zult hiervan niet gaan slapen, maar het roesje helpt u te ontspannen, waardoor u het onderzoek minder mee krijgt.
Hierna begint de longarts met de keelverdoving, een eventueel kunstgebit moet u hierbij uit doen. Er wordt een spray achter in uw mond gespoten en wat vloeistof in uw keel gedruppeld. Dit is om het kokhalsreflex weg te nemen, wanneer de longarts met het slangetje in uw longen gaat kijken. Wanneer de verdoving klaar is mag u gaan liggen op de onderzoekstafel en zal de longarts u een beetje van het roesje geven, via het infuus. De longarts komt aan het hoofdeinde staan voor het onderzoek. U krijgt nog een bijtringetje tussen uw tanden om de slang waarmee de longarts in uw longen gaat kijken te beschermen. De longarts bekijkt de binnenkant van uw longen en kan zo nodig wat materiaal hiervan afnemen om te onderzoeken. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt van begin tot eind ongeveer 60 minuten. 

Na het onderzoek

Na het onderzoek verblijft u nog één uur op het Chirurgisch Dagcentrum ter observatie vanwege het roesje wat u heeft gekregen. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan gaat u na het onderzoek terug naar de verpleegafdeling. 
U mag tot 24 uur na het roesje niet zelf deelnemen aan het verkeer. Neem een begeleider mee of kom met een taxi of het openbaar vervoer. Kijk ook uit met het bedienen van machines en andere zaken die u concentratie vragen.
Belangrijk is dat u na het onderzoek nog twee uur nuchter blijft, niets eten of drinken. In verband met de keelverdoving is er een gevaar dat u zich gaat verslikken. Na twee uur is deze verdoving uitgewerkt. 

Mogelijke complicaties

Na een bronchoscopie komen weinig complicaties voor. Het kan zijn dat u keel wat gevoelig is en dat u tijdelijk wat hees bent. Dit is van korte duur.
Neem in onderstaande gevallen contact op met de afdeling Longfunctie en vraag naar de dienstdoende longarts: 

 • Koorts, een temperatuur hoger dan 38,5 °C en/ of koude rillingen binnen 24 uur na het onderzoek.
 • Kortademigheid.
 • Bloed opgeven.
 • Pijn.

De uitslag

De arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Contact

Heeft u vragen over uw doorverwijzing? Bel dan met uw huisarts of specialist.
Heeft u vragen over het onderzoek? Bel dan met de afdeling Longfunctie

Afdeling Longfunctie:
Telefoonnummer: 043 -387 72 25 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1657