MUC+

Folder

Echo-bronchoscopie met sedatie (EBUS)

Kijkonderzoek in de longen met echo en sedatie

Na overleg met uw arts is besloten dat u een echo-bronchoscopie (EBUS) krijgt met sedatie. Een kijkonderzoek in de longen, waarbij lichte sedatie wordt toegediend. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Longfunctie op niveau 2. Volg route G - groen.

Bent u verhinderd voor uw afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Longfunctie.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek zal een medewerker van de anesthesie telefonisch contact met u opnemen. Dit zal in de week voorafgaand aan het onderzoek zijn. De anesthesie medewerker neemt contact met u op om te bepalen of u geschikt ben om het onderzoek te ondergaan m.b.v. sedatie.

 • Voor het onderzoek dient u nuchter te zijn: U mag 6 uur vóór het onderzoek niet meer eten, drinken en roken.
  • Als u te kort voor uw onderzoek gegeten en/ of gedronken heeft, kan uw onderzoek niet doorgaan, omdat de kans te groot is dat uw maaginhoud in uw longen loopt.
 • Benodigde medicijnen mogen met een slokje water worden ingenomen.
 • Eventuele luchtwegmedicatie (inhalator) gewoon door gebruiken.
 • Draag makkelijke, niet te strak zittende kleding.
 • Bent u diabetespatiënt. Geef dit aan, dan kunnen wij het onderzoek zo vroeg mogelijk voor u inplannen. Overleg wel met uw behandelend arts hoeveel insuline u eventueel mag spuiten.
 • Bij vragen over medicijnen die wel of niet gestopt moeten worden voor het onderzoek kunt u contact opnemen met uw behandelend arts. (Denk aan bloedverdunners)
 • Probeer 15 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn.

Het onderzoek

Bij dit onderzoek is een Physician Assistent (PA) aanwezig. Dit is een medewerker van de anesthesie die de sedatie toe dient tijdens het onderzoek. Bij binnenkomst zal de PA u een aantal vragen stellen en aansluiten aan de monitor. Hierbij wordt o.a. uw bloeddruk en zuurstofgehalte gemeten. Daarnaast wordt er een hartfilmpje gemaakt en wordt er een electrode op uw voorhoofd geplakt om de diepte van de sedatie te kunnen meten tijdens het onderzoek. De PA brengt tevens een infuus aan in uw arm. Via dit infuus kan de PA de sedatie toedienen. Dit is meestal een slaapmiddel al dan niet in combinatie met
pijnstillende middelen. U zult tijdens het onderzoek nooit volledig in slaap zijn, maar uw bewustzijn wordt verlaagd tot een niveau waarop u zich slaperig en comfortabel voelt.

Wanneer de PA hiermee klaar is zal de longarts beginnen met de keelverdoving. Een eventueel kunstgebit moet u hierbij uit doen. Er wordt een spray achter in uw mond gespoten en wat vloeistof in uw keel gedruppeld. Dit is om het kokhalsreflex weg te nemen, wanneer de longarts met het slangetje in uw longen gaat kijken. Wanneer de verdoving klaar is, zal de PA de sedatie toedienen en wordt
langzaam begonnen met het onderzoek.
De longarts komt hierbij aan het hoofdeinde staan. U krijgt een bijtringetje tussen uw tanden om de slang waarmee de longarts in uw longen gaat kijken te beschermen.
Bij de echo-bronchoscopie gaat de longarts met het slangetje de luchtwegen in. In de luchtwegen wordt er met echo golven gekeken. Hierbij worden lymfeklieren die net naast de longen liggen zichtbaar en kan hieruit materiaal worden afgenomen voor onderzoek. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt van begin tot eind ongeveer 60 minuten.

bhk
Behandelkamer Longfunctie

Na het onderzoek

Na het onderzoek verblijft u nog één uur op het Chirurgisch Dagcentrum ter observatie vanwege de sedatie. 

 • U mag tot 24 uur na de sedatie niet zelf deelnemen aan het verkeer. Dit wilt zeggen dat u niet zelf met de auto mag rijden of fietsen. Ook mag u niet zonder begeleiding gebruik maken van het openbaar vervoer. U mag gedurende 24 uur niet met machines werken. Door de nawerking van de verdovingsmedicijnen kan het zijn dat u niet helder reageert.
  Regel daarom vooraf iemand die u na de ingreep terug naar huis brengt!
 • Belangrijk is dat u na het onderzoek nog twee uur nuchter blijft, niets eten of drinken. In verband met de keelverdoving is er een gevaar dat u zich gaat verslikken. Na twee uur is deze verdoving uitgewerkt. 
 • Het is belangrijk dat u de eerste nacht na de ingreep niet alleen thuis bent. Of zorg ervoor dat er die nacht iemand dicht bij u in de buurt goed bereikbaar is. Zodat u snel hulp kunt krijgen wanneer dit nodig is.

De uitslag

De arts informeert u over de uitslag bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek.

Mogelijke complicaties

Na een bronchoscopie komen weinig complicaties voor. Het kan zijn dat u keel wat gevoelig is en dat u tijdelijk wat hees bent. Dit is van korte duur. De meest voorkomende bijwerking van sedatie is misselijkheid en/of braken.
Neem in onderstaande gevallen contact op met de afdeling Longfunctie en vraag naar de dienstdoende longarts.

 • Koorts, een temperatuur hoger dan 38,5 °C en/ of koude rillingen binnen 24 uur na het onderzoek.
 • Kortademigheid.
 • Bloed opgeven.
 • Pijn.

Contact

Heeft u vragen over uw doorverwijzing? Bel dan met uw huisarts of specialist.
Heeft u vragen over het onderzoek? Bel dan met de afdeling Longfunctie

Afdeling Longfunctie:
Telefoonnummer: 043 -387 72 25 
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Laatst bijgewerkt op 16 februari 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1659