De afweerpoli van het MUMC

Folder

Allergie voor antibiotica

In uw patiëntendossier staat dat u allergisch bent voor antibiotica. 
In deze folder wordt beschreven hoe we in het MUMC onderzoeken of u écht een allergie voor antibiotica heeft, wat voor soort allergie dit is en hoe ernstig deze  allergie is.

Het verschil tussen een bijwerking en een allergie voor antibiotica

Bijwerking

Antibiotica worden gebruikt voor het behandelen of voorkomen van bacteriële infecties.
Helaas kunnen antibiotica soms ook klachten veroorzaken. Meestal gaat het om hinderlijke, maar onschuldige bijwerkingen. Voorbeelden van bijwerkingen op antibiotica zijn misselijkheid, diarree en verandering van smaak.  Bijwerkingen zijn meestal geen reden om een antibioticum bij een volgende infectie niet meer te geven!

Allergie

Allergische reacties op antibiotica zijn zeldzaam. Ze komen veel minder vaak voor dan bijwerkingen.
Bij een allergie voor antibiotica maakt het lichaam een afweerreactie aan tegen het antibioticum. Dit kan klachten veroorzaken zoals:

  • huiduitslag,
  • zwellingen van lippen en tong,
  • zelden ook daling van de bloeddruk of ademhalingsproblemen.

Als het antibioticum opnieuw wordt ingenomen, kan deze reactie opnieuw optreden. Afhankelijk van de ernst van de reactie, wat voor soort reactie het was, en hoe lang geleden deze is opgetreden, kan het nodig zijn om het antibioticum in het vervolg te vermijden.

Waarom onderzoeken wij of u een allergie voor antibiotica heeft?

We weten dat bij veel mensen (9 van de 10) die denken allergisch te zijn voor antibiotica, of bij wie er een antibiotica-allergie in het patiëntendossier staat vermeld, na onderzoek geen sprake is van een antibiotica-allergie.

Als er een antibiotica-allergie in uw dossier geregistreerd staat kan dit ervoor zorgen dat u niet de eerste keus antibiotica kunt krijgen, maar dat er moet worden gekozen voor een ander middel. Soms is de behandeling daardoor niet optimaal of heeft deze meer bijwerkingen. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken of de registratie echt klopt en deze te verwijderen als u niet allergisch blijkt te zijn.

 

Hoe onderzoeken wij of u een allergie voor antibiotica heeft?

Om meer duidelijkheid te krijgen over de vraag of u wel of geen allergie voor antibiotica heeft, komt er tijdens uw opname in het MUMC + iemand bij u langs om een vragenlijst met u door te nemen.  

Deze informatie bespreken wij in een team van verpleegkundig specialisten en medisch specialisten, waaronder een internist-allergoloog.

Soms is direct duidelijk dat er geen sprake is van een allergie. De allergieregistratie wordt dan  verwijderd uit uw dossier. U mag, als dat nodig is, de antibiotica in het vervolg gewoon weer innemen. Soms is er een extra test nodig om te bevestigen dat u niet allergisch bent; een provocatietest.

Bij een provocatietest krijgt u, onder toezicht van de Verpleegkundig Specialist, een tablet van het antibioticum waarvoor u denkt allergisch te zijn.
Vaak gaat dit om amoxicilline (een penicilline).
Na inname van de tablet wordt u goed in de gaten gehouden. Mocht er toch een allergische reactie optreden, dan krijgt u direct medicijnen om deze reactie af te remmen. De kans dat dit nodig is is heel klein.

Wat als u GEEN allergie voor antibiotica heeft?

Als er na beoordeling van de vragenlijst, én eventueel na een provocatietest, geen sprake is van een allergie, wordt na overleg met ude allergieregistratie verwijderd uit uw dossier.

Uw huisarts en apotheek worden door ons hierover geïnformeerd. Zodat zij ook de allergieregistratie kunnen verwijderen uit hun systeem.

Dit betekent dat u het antibioticum, als dat nodig is, gewoon weer mag gebruiken.

Wat als u (mogelijk) WEL een allergie voor antibiotica heeft?

Soms blijkt uit de vragenlijst dat u (mogelijk) wel een antibiotica-allergie heeft óf is er extra onderzoek nodig op de polikliniek allergologie.

In dat geval wordt de allergieregistratie niet verwijderd uit uw dossier! 
Soms kan deze door de extra informatie die u heeft gegeven wel worden aangepast.  Deze informatie zal dan worden doorgegeven aan uw huisarts en apotheek

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen dan kunt u deze stellen aan de Verpleegkundig Specialist die bij u langskomt.
Ook kunt u uw vragen mailen naar: E:  saar.internegeneeskunde@mumc.nl

 

Website

Laatst bijgewerkt op 17 juni 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1666