MUMC

Folder

Macula pucker

Waardoor kan macula pucker verzoorzaakt worden?

Een macula pucker is een vliesje dat over de gele vlek groeit waardoor het onderliggend netvlies samen gaat trekken en er plooien in kunnen ontstaan. Dit kan leiden tot een vervormd beeld of wazig zien. 

Primaire macula pucker: Hierbij wordt geen oorzaak gevonden. Dit komt in ongeveer 80 procent van de gevallen voor. Het komt met name voor bij de ouderen.

Secundaire macula pucker: Hierbij is de macula pucker ontstaan door een operatie.  Bijvoorbeeld:

 • na een netvliesoperatie,
 • na een ooginjectie;
 • door een andere oogziekte namelijk een doorgemaakte inwendige oogontsteking,
 • bloedvatafwijkingen als gevolg van suikerziekte, een bloedvat afsluiting of een ongeval . Deze vorm komt in ongeveer 20 ​​​​​​​procent van de gevallen voor.

Verschijnselen van een macula pucker

De klachten zijn afhankelijk van de ernst van de pucker. De meest voorkomende klachten zijn:

 • Minder goed kunnen zien. 
 • Vertekend beeld (metamorfopsie)
 • een verschil van beeldgrootte verschil tussen beide ogen.

De behandelmogelijkheden voor een macula pucker

Het wel of niet behandelen van een pucker is afhankelijk van verschillende factoren onder andere hoe lang u deze klachten al heeft, de ernst van de klachten en uw zicht beperking.

 1. Niet behandelen: Als er sprake is van weinig klachten of wanneer de gezichtsscherpte nog best goed is, kan er voor gekozen worden om de macula pucker niet te behandelen. In 75 procent van de gevallen blijf het ziektebeeld stabiel en daalt de gezichtsscherpte niet verder.
 2. Vitrectomie: Als uw zicht (storend) vertekent en niet scherp is, kan vitrectomie worden overwogen. Hierbij worden op de operatie kamer, onder lokale verdoving, drie kleine openingen in het oogwit gemaakt. Via deze gaatjes worden kleine instrumenten in het oog gebracht waarmee het glasvocht wordt verwijderd.  Daarna wordt het vliesje met een speciale kleurstof aangekleurd en vervolgens met een pincet weggehaald. Dit wordt peeling of pellen van de pucker genoemd. Wanneer u  nog niet aan de lens (staar) geopereerd bent, zal  deze operatie gecombineerd worden met een staaroperatie.  Dit omdat u na deze ingreep altijd staar ontwikkelen.

Complicaties na de operatie

 • Roodheid en irritatie treden bijna altijd op. Dit verdwijnt na verloop van  tijd .
 • Bloeding en infectie.  Er is een  kleine kans op infectie of nabloeding. Bij toename van roodheid, pijn of zwelling moet u contact op nemen met de polikliniek Oogheelkunde.
 • U kunt last hebben van  wazig zien en een vervormd beeld. Ondanks dat de pucker weggehaald is.
 • Een vitrectomie zal leiden tot snellere staarvorming. Dit wordt opgelost  door een staaroperatie met de vitrectomie te combineren.

Medicatie

Na de operatie krijgt u een recept met medicatie mee. Het is belangrijk dat deze druppels volgens het aangegeven schema gebruikt worden.

Controle afspraken

De eerste dag na de operatie heeft u een telefonische controle met de consulent. Na 2 en 6 weken heeft u een controle afspraak bij de polikliniek Oogheelkunde. Deze afspraken krijgt u  mee na de operatie mee.

Autorijden

Wij adviseren u tot na de controle afspraken geen auto te rijden. U mag pas autorijden als u een positief  rijadvies van de oogarts heeft gekregen.

Contact

Heeft u nog vragen of zijn er problemen, neem dan contact met ons op. 

Polikliniek Oogheelkunde
T:  043-387 68 00,
Maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur
E: poli.oogheelkunde@mumc.nl

Spoedeisende Hulp (SEH)         
T: 043-387 67 00
na 17:00uur en in het weekend.

Vraag naar dienstdoende oogarts.

Laatst bijgewerkt op 25 februari 2022. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1684