Mumc+ foto online folders

Folder

24-uur manometrie slokdarm

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u afgesproken een 24-uurs drukmeting van de slokdarm uit te laten voeren. In dit informatieblad leest u alles wat voor u van belang is in verband met dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd om een indruk te krijgen van de spierbewegingen in de slokdarm en kan gecombineerd worden met een zuurmeting. De zuurmeting is bedoeld om vast te stellen of zure maaginhoud vanuit de maag naar de slokdarm terugstroomt (reflux).

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u drie dagen voordat het onderzoek plaatsvindt, stopt met het innemen van medicijnen die u gebruikt in verband met de slokdarm. Dat geldt ook voor zuurremmende medicijnen.

De ochtend van het onderzoek mag u een licht ontbijt nuttigen. Een licht ontbijt bestaat uit twee beschuiten en een kopje thee of koffie. Als het onderzoek na 12.00 uur plaatsvindt, mag u tot 10.00 uur nog wat drinken.

24 uurs kastje

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de Functiekamer MDL-ziekten op niveau 2 (volg G2 - groen).

Bij een 24-uurs manometrie van de slokdarm wordt een slangetje via de neus tot in de slokdarm gebracht. Tijdens het inbrengen mag u water drinken zodat het makkelijk naar binnenglijdt. Het slangetje wordt vastgeplakt op uw neus, zodat het de komende 24 uur goed blijft zitten. Het uiteinde van het slangetje wordt verbonden met een klein registratiekastje. In het kastje wordt 24 uur lang de druk in de slokdarm gemeten. U draagt dit kastje in een tasje om uw hals of over uw schouder. U kunt er gewoon mee naar huis.

Het inbrengen van het slangetje in de slokdarm en de uitleg van het onderzoek duren ongeveer 30 minuten.

 

Tijdens de 24-uurs drukmeting mag en kunt u gewoon eten en drinken. U hoeft geen speciaal dieet te volgen, tenzij u dat om andere redenen al doet. Probeer tijdens de meting zoveel mogelijk uw gewone dagindeling aan te houden. Het is van belang tijdens de meting een dagboek bij te houden. U krijgt van de verpleegkundige die het onderzoek verricht instructies mee.

Na 24 uur komt u terug naar Functiekamer MDL-ziekten en levert het registratiekastje in. De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw eigen specialist.

Na het onderzoek kunt u weer medicijnen innemen.

Mogelijke complicaties
Bij dit onderzoek doen zich gewoonlijk geen complicaties voor.

Contact

Als u na het lezen van dit informatieblad nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of bellen met de Functiekamer Maag-, Darm-, Leverziekten van het Maastricht UMC+ via tel. 043 – 387 53 61  (op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur) of stuur een e-mail naar functiekamer.mdl@mumc.nl.

Websites

Laatst bijgewerkt op 3 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-171