MUMC+ vijver 5 jan 2022

Folder

Er is iets misgegaan. En nu….?

De familiecoach is er voor u

In het Maastricht UMC+ doen we er alles aan om de best mogelijke en veilige zorg te leveren. Toch gaat er soms helaas iets mis, soms met ernstige of zelfs fatale gevolgen. Dat betreuren wij uiteraard zeer.
In deze folder informeren wij u graag over onze aanpak na deze gebeurtenis. En over de inzet van een familiecoach. Dat is de komende tijd uw vaste contactpersoon.

Familiecoach

We willen u zo goed en open mogelijk  informeren over wat er gebeurd is. Hiervoor is eerst meer onderzoek nodig. Dit kan een bepaalde periode duren.
Om u tijdens dit proces te begeleiden en ondersteunen, zet het Maastricht UMC+ een familiecoach in. Dat is uw vaste contactpersoon die u komende tijd op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen. Uiteraard kunt u ook altijd zelf contact opnemen met vragen of opmerkingen vanuit uw kant.

U kunt bij alle gesprekken met het ziekenhuis ook nog iemand uit uw eigen kring uitnodigen. Om u te steunen of te helpen. Bijvoorbeeld een familielid, uw huisarts, een vriendin of uw mantelzorger.

Eerste gesprek

U bent geïnformeerd over de gebeurtenis. Daarnaast proberen we zo snel mogelijk een afspraak te maken met u en/of uw contactpersoon voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw eerste ervaringen rond de gebeurtenis. Ook krijgt u meer informatie over wat u komende tijd kunt verwachten. Bij dit gesprek zijn de arts die verantwoordelijk is voor uw behandeling en de familiecoach aanwezig. De arts die verantwoordelijk is voor uw behandeling kan overigens een andere persoon zijn, dan degene die u feitelijk heeft geholpen.

Onderzoek

Het ziekenhuis doet altijd onderzoek naar wat er gebeurd is. We willen weten wat er mogelijk binnen onze zorg is misgegaan. Maar ook wat het ziekenhuis ervan kan leren om de zorg te verbeteren en te voorkomen dat zoiets nog eens kan gebeuren. Dit onderzoek duurt in de meeste gevallen gemiddeld 12-20 weken.

Meewerken aan het onderzoek

In het onderzoek willen we heel precies in kaart brengen wat er allemaal gebeurd is en hoe dat gegaan is.  We kijken dan ook naar de periode voor en na uw behandeling. Soms wordt namelijk pas later duidelijk dat er voor, tijdens of na uw behandeling iets is misgegaan.

We vinden ieders bijdrage hierbij belangrijk. Van de verpleegkundige, arts of andere zorgverleners. Maar ook die van de patiënt en/of zijn naasten. Daarom vragen wij of u wilt meewerken aan het onderzoek. Als u dat niet wilt of kunt, hebben we daar begrip voor. Dit betekent wel dat we mogelijk uw kant van het verhaal in het onderzoek missen.

Interview met onderzoeker

Als u wilt meewerken aan het onderzoek, volgt een afspraak voor een gesprek met een of meerdere onderzoekers van Maastricht UMC+. In dit gesprek kunt u uw kant van het gebeurde vertellen.  U ontvangt een verslag van dit gesprek om te kijken of uw verhaal zo juist is weergegeven. Het is zeer belangrijk dat dit verslag in uw ogen juist is. Dit bepaalt namelijk, samen met de verslagen van andere betrokkenen, de uitkomsten en conclusies van het onderzoek.

Zorgvuldig en vertrouwelijk

De onderzoekers zijn niet betrokken geweest bij de zorgverlening in uw situatie. Zij zijn opgeleid voor dit soort onderzoeken en bekijken alle informatie met een onafhankelijke blik. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met alle informatie die u in het onderzoek deelt.

Bekendmaken resultaten onderzoek

De resultaten van alle gesprekken en andere onderzoeken worden vastgelegd in een onderzoeksrapport. Dit rapport wordt met u besproken tijdens een persoonlijk gesprek met de familiecoach, de arts die verantwoordelijk was voor de behandeling en een lid van het onderzoeksteam. Ook ontvangt u een exemplaar van het onderzoeksrapport.

Soms hebben gebeurtenissen aandacht vanuit de pers. In dat geval kan het zijn dat de we informatie over de uitkomst van het onderzoek breder delen. Dat doen we zorgvuldig en het liefst in overleg met u. Vanuit het Maastricht UMC+ bewaken we daarbij vanzelfsprekend ook uw privacy.

Melding Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ)

Gebeurtenissen met zeer ernstige of fatale gevolgen melden we altijd bij de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ).  Een samenvatting van het onderzoek dat met u besproken is, wordt naar de Inspectie gestuurd. De Inspectie kijkt of het interne onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd. En of de voorstellen voor verbetering voldoende zijn. De Inspectie kan aanvullende vragen stellen of besluiten tot extra onderzoek. Hierdoor kan de afronding van het onderzoek mogelijk langer duren.  De familiecoach houdt u op de hoogte van de bevindingen of aanpassingen van de Inspectie.

Vervolg na afronding van het onderzoek

Hoe het na het onderzoek verder gaat, is afhankelijk van de resultaten en uw situatie. Dat kan per geval anders zijn. De familiecoach zorgt  dat u voor uw situatie de juiste informatie krijgt en met de juiste personen in contact komt.  De familiecoach ondersteunt u waar dat mogelijk is. Verder kan hij ook na afronding van het onderzoek nog contact met u opnemen. Dat is nodig als op enig moment nieuwe vragen naar boven zijn gekomen.  

In geval van een eventuele klacht over de verleende zorg kijk dan op onze MUMC+ website (www.mumc.nl/patient-bezoeker/praktisch/klacht-indienen)

Meer informatie

U kunt uw familiecoach bellen met al uw vragen en opmerkingen. U krijgt persoonlijk een kaartje met zijn of haar contactgegevens.

U kunt ook altijd contact opnemen met het secretariaat Directie Patiëntenzorg
Telefoonnummer:  043-387 5415
Email: secretariaat.directiepatientenzorg@mumc.nl

We realiseren ons dat er nu veel op u afkomt. De familiecoach is er om u zo goed mogelijk te informeren en begeleiden.

Laatst bijgewerkt op 5 april 2024. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1719