mumc+ GOED

Folder

PPEP4ALL programma

PPEP4ALL is een training die mensen met een (langdurige) ziekte en de partner/mantelzorger helpt, bij het omgaan met de geestelijke en maatschappelijke gevolgen van de ziekte.

Voor de verzorging of begeleiding van de patiënt, worden steeds meer taken bij de mantelzorger neergelegd.
De mantelzorger is de partner of een naaste van de persoon met de ziekte.
Er is vaak weinig aandacht voor het effect van de ziekte op geestelijk en maatschappelijk gebied. Het Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten (PPEP4ALL) biedt hier hulp.
Deze training biedt beiden, de persoon met de ziekte en de partner/mantelzorger, verschillende manieren om op een gezonde manier de controle over het eigen leven te houden en niet geleefd te worden door de ziekte.

Het programma is extra naast de medische behandeling.
Het biedt patiënten en partners de kans om zelf de controle te (her)nemen over hun leven, met en na ziekte.
U leert hoe u zelf een positieve invloed kunt hebben op de kwaliteit van uw leven.

Het programma richt zich op:
- de mogelijkheden die er zijn
- het 'zelf bepalen wat je doet'
- accepteren
- het 'zichzelf kunnen redden' van zowel de patiënt als de partner.

Doel van de training

Patiënt
Voor u als patiënt biedt de training informatie en manieren om het juiste evenwicht te vinden tussen wat de ziekte met u doet en hoe u uw eigen leven wilt leiden.
U ontdekt uw grenzen en stelt doelen. Op die manier krijgt u handvatten om beter om te kunnen gaan met de geestelijke en maatschappelijke gevolgen van uw ziekte.
U leert hoe u op een positieve manier invloed heeft op de kwaliteit uw leven.


Partner
Voor u als partner gelden dezelfde doelen.
U gaat kijken naar de effecten die de geestelijke en maatschappelijke gevolgen van de ziekte van uw partner op u hebben.
Ook krijgt u hulp bij het zoeken naar een goed evenwicht tussen de ziekte van uw partner en de kwaliteit van uw leven.

Doelen

  • Doorbreken van de negatieve spiraal van geestelijke en maatschappelijke klachten die komen door de ziekte, om te voorkomen dat deze klachten erger worden.
  • Het minder maken van bestaande geestelijke en maatschappelijke klachten die door de ziekte komen.
  • Ervoor zorgen dat de geestelijke en maatschappelijke klachten niet terugkomen na herstel.
  • Ervoor zorgen dat geestelijke en maatschappelijke klachten niet terugkomen tijdens een verslechtering van de lichamelijke gezondheid.
  • De patiënten en partners de kans bieden om zelf de controle te (her)nemen over hun leven en om dit positief te beïnvloeden.
  • Ervoor zorgen dat de patiënt zich beter houdt aan de medische maatregelen.
  • Aanmoedigen van gedrag dat de gezondheid ten goede komt.
PPEP4ALL-programma-schema
Programma-schema PPEP4ALL

Hoe ziet het programma eruit?

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten die elke 1.5 uur duren.
Elke bijeenkomst heeft een standaardopbouw van 5 vaste onderdelen. 
De groep bestaat uit maximaal 6 personen. Patiënten en partners zitten tijdens het programma in een aparte groep.

Opbouw trainings-sessies
Opbouw trainings-sessies
Opbouw-PPEP4All
Opbouw PPEP4ALL programma

Kost deze training geld?

Omdat we in het Maastricht UMC+ starten met een proefproject is deze training gratis voor u en uw partner. U heeft wel 2 boeken nodig die u zelf moet betalen.

MUMC+

Contact

Bij vragen neemt u contact op met de Academie voor Patiënt en Mantelzorger:
Telefoonnummer: 043-387 45 68
Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur.

Of stuur een mail naar: mantelzorgacademie@mumc.nl

Websites

Laatst bijgewerkt op 5 september 2023. Bekijk de meest actuele versie van deze folder op: info.mumc.nl/pub-1743